Adam Olmanın Gereğidir; Ata'sının Nasihatına Kulak Asıp, Vasiyetini Yerine Getirmek, Mirasına Sahip Çıkıp Abad Etmek. 92. Yaşgünün Kutlu Olsun CHP!

09 Eylül 2015, 09:54
Adam Olmanın Gereğidir; Ata'sının Nasihatına Kulak Asıp, Vasiyetini Yerine Getirmek, Mirasına Sahip Çıkıp Abad Etmek. 92. Yaşgünün Kutlu Olsun CHP!
Nurullah Çavuşoğlu
İnsan olmanın, ADAM olmanın, medeniyetin gereğidir; özgür bireylerden oluşan, kendi kararlarını kendisi veren, başka bir toplumca güdülmeyip, boyunduruğu altına girmeyen, özgür bir toplumda Millet olarak yaşamayı istemek. İnsan olmanın gereğidir; seni yönetmesini istediğin lideri kendi hür iradenle belirlemek ve toplumun çoğunluğunun iradesine rıza göstermek. Adam olmanın gereğidir; yasayı çıkaranla yargılayanın, savunanla suçlayanın, ayrı kurum ve de kişilerden oluşmasını istemek. Adam olmanın gereğidir,; kurduğun ve koruduğun Devletin sana hizmet etmesini sağlamak.  

Adam olmanın gereğidir; Devletini yöneten kişilerin, başındaki bireylerin belirleyicisi olmak. Bir kişinin, bir aile ya da grubun hegemonyasında değil, Milletin Egemenliğinde, Milletçe karar vererek toplumu ilgilendiren değişimlerin oluşmasını sağlamak. Adam olmanın gereğidir,sınırlarını koruyan Ordu'nun, asayişini sağlayan Polisin, kanunları düzenleyen Meclisin, eğitimini sağlayan öğretim görevlisinin, sosyal ihtiyaçlarını sağlayan birimin ve benzeri birimlerin, aynı sistem içerisinde yek vücut hareket edebilme kaabiliyetini yitirmeden, ayrı ayrı kurumlar ve kişilerce ayrı tutularak belli bir sistem içinde kendi kendini yönetmesini ve bu kurumları oluşturan bireylerin temsil ettiği makam kadar izzetinin, onurunun kendisine teslim edilerek güçlü karakterde insanlar olmasını istemek.

Adam olmanın gereğidir; kendi Milletini sevmek, milletinin göğsünü kabartacak işler yapmaya azmetmek. Adam olmanın gereğidir; milletine, milliyetine söz söyletmeyip, onu başka milletler içinde yüceltmek. Adam olmanın gereğidir; dünyada milletinin itibar sahibi olmasını istemek. Adam olmanın gereğidir; milletini dünya milletleri arasında yüceltmek için gayret etmek.

Adam olmanın gereğidir; milletsek şayet bir Devletimiz olmalı demek, Devletine göz bebeği gibi muamale etmek ve içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı Devletini korumak ve kollamak. Adam olmanın gereğidir; Devletten kendine ADAM muamelesi etmesini istemek. Adam olmanın gereğidir; Devleti tek başına değil, O Devletin sahibi olan milletle beraber, derdi, gamı bölüştüğün gibi neşeyi, nimeti de bölüşerek, milletle beraber yönetmek istemek. Adam olmanın gereğidir; Devletini sevmek ve sadakatla bağlı olup o Devlete ve Milletine asla ihanet etmemek.

Adam olmanın gereğidir; Milleti oluşturduğun halkın dinine, diline, rengine, ırkına bakmadan onu benimsemek, bağrına basıp milletle aynı potada eritmek. Adam olmanın gereğidir; halkına hizmet etmek. Her kesimi dili ile, rengi ile, kültürü ile, inancı  ve örfü ile olduğu gibi kabullenmek, olduğu gibi sevmek. Adam olmanın gereğidir; milleti bölmeye çalışan hainlerin halka musallat olup kışkırtmasını önlemek ve de halkın arasını açmaya çalışan şer odaklarını bertaraf etmek. Adam olmanın gereğidir; halkın kendi inancını, kültürünü başkalarının özgürlük alanına girmeyecek şekilde doyasıya yaşamasını sağlamak. Adam olmanın gereğidir; halkının can emniyetinin, mal emniyetinin, namus emniyetinin, din ve vicdan emniyetinin millete doyasıya yaşatılmasını Devletinden istemek. Adam olmanın gereğidir; halkını kimseye muhtaç etmeden, çağın gereklerine uygun şekilde, yiyip içmesini, giyinip kuşanmasını, barınmasını, eğitimini, evlenip istediği sayıda çoğalabilmesini sağlayacak sistemi Devletin kurmasını istemek ve bu uğurda hem halkının hem Devletin kemal bulmasını sağlamak için mücadele vermek.

Adam olmanın gereğidir; içinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerini yerine getirmemiz gerektiğini millete ifade etmek ve çağın gerektirdiği gibi yaşamayı istemek. Adam olmanın gereğidir; insanlığın ve dünyanın tekamül etmesini sağlamak için çalışmak. Adam olmanın gereğidir; çağın gerektirdiği gibi giyinmeyi, çağın bize sunduğu imkanlardan yararlanmayı istemek. Adam olmanın gereğidir; dünya milletleri içerisinde mahçup olmayacak şekilde medenice yaşamayı istemek. Adam olmanın gereğidir; Milletinin, dünya milletlerinin gerisinde kalmış yapayalnız bir millet olmaması için uğraşmak, didinmek. Adam olmanın gereğidir; Milletinin dünyaya sevgi götüren, barış götüren, esenlik götüren, teknoloji götüren, medeniyet götüren bir millet olmasını istemek. Yani adam olmanın gereğidir; kendinin de, toplumun da tabiri caizse yeri geldiğinde Devrimler gerçekleştirerek tekamül etmesini istemek.

Adam olmanın gereğidir; Yüce dinimiz İslam'ın diğer batıl dinlerle aynı kefeye konmasını önleyip, yüceltmek. Adam olmanın gereğidir; kimseyi ama hiç kimseyi inancı ya da inançsızlığı yüzünden yargılamamak. Adam olmanın gereğidir; dini ne ticaretine, ne siyasetine ne de günlük hayatındaki ilişkilerine alet etmemek, O'nu istismar aracı olarak kullanmamak. Adam olmanın gereğidir; dinin istismar aracı olarak kullanılamayacak kadar kutsal bir müessese olduğunu bilmek ve vaaz edeninin Allah olduğunu unutmadan, din işlerinde Allah ile kulunun arasına pek girmemek. Allahın emirlerini yerine getirmeyi tavsiye edip, yasaklarından kaçınılmasını öğütleme işini ehil insanlara bırakmak, adam olmanın gereğidir. Kaldı ki her işi ehline teslim etmek dinimizin de emridir. Adam olmanın gereğidir; farklı inançlara, farklı gönül iklimlerine sahip, farklı değer yargıları olan insanların kurduğu Devleti yönetirken, Devlet işlerini din işlerinden ayrı tutmak sureti ile hem dinin kullanmasının önüne geçmek hem de farklı inançlara sahip insanlara haksızlık edilmiş olmasını önlemek. Yukarıda saydığım maddelerin hepsine de inancımız, milliyetimiz, partimiz, doğrularımız, olmazsa olmazlarımız, ismimiz, cismimiz ne olursa olsun yazılanların doğruluğunu kabul etmekte, Adam olmanın gereğidir.

Yukarıdaki altı paragrafı "İnsan Olmanın, Adam Olmanın Gereklerini sayar gibi saydım haddim olmayarak. Haddim olmayarak diyorum çünkü, ben bu millete adamlık öğretecek seviyede bir insan olmadığımın farkındayım ve her zaman farkında olacağım. Ben çoban tanıdım bu ülkede, adamlığını kıskandığım, Hoca tanıdım adamlığına imrendiğim, ilkokul öğretmenim vardı bu adamlık başkasında olamaz dediğim, yengem vardı adamlıkta çok erkeğe taş çıkartan. Babamın karşısında hala Adamım demekten bile utanırım, hala kendisinden adamlık öğrenirim. Hülasa ben bu millete adamlık öğretilemeyeceğini bu milletin yetiştirdiği ADAM'lardan öğrendim. Zaten yukarıda yazdığım altı paragrafı da Türk Milletinin yetiştirdiği en büyük adamdan öğrendim. Türk'ler Osman Gazi'yi yetiştirmiş, adamlık öğretsin diye Anadolu'ya. Sonra Fatih'i yetiştirmiş, adamlık öğretsin diye bütün Avrupa'ya. Sonra Atatürk yetiştirmiş adamlık öğretsin diye dünyaya. Nitekim dünyaya insanlık dersi, adamlık dersi verip gitmiştir Gazi Mustafa Kemal Paşa. Adamlığın erkeğe has bir durum olmadığını, Cumhuriyet kadınları öğretmiştir yeryüzüne ve yeryüzünün ilk seçen ve seçileni olma hürriyetini Türk kadınları elde etmiştir, Cumhuriyet kadınları sayesinde.

Atatürk'ümüzün balkonlarımızda, camlarımızda bir nazlı gelin gibi süzülen CHP Bayrağının üzerine nakış nakış işlediği altı okun temsil ettiği altı ilkesi idi, yukarıda saydığım. Birinci paragrafta Cumhuriyetçiliği işledim acizane, ikinci paragrafta Milliyetçiliği tarif ettim kendi çapımda. Ülkücüler alınmasın, kızmasın diye kısa kestim onu izahı; bir ülkücü gelip tamamlasın diye. Üçüncü paragrafta Türk'ün olmazsa olmazını tarif ettim aklım yettiğince. Allah bu Devleti kurup bize miras bırakanlara Rahmet etsin. Türk Devletsiz olamaz derler, iki Yahudi bir araya gelirse şirket kurar, ticaret yapar, iki Türk bir araya gelince de Devlet kurar, siyaset yapar derler. Allah Devletimize zeval vermesin. Bizi millet yapan ruh "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözünde gizlidir malumunuz. Kendini Türk gibi hisseden herkese, Müslüman olması kaydıyla Türk Deriz biz. Velev ki aslı Kürt olsa, Çerkez olsa, Laz olsa, Boşnak olsa, Arap olsa bile, bu coğrafyada yaşıyorsa ve de Müslümansa, Türk gibi yaşıyordur nasıl olsa. Halkçılığı anlatmıştım hülasa dördüncü paragrafta. İnsan dediğin, Adam dediğin, Millet dediğin, Devlet dediğin, açık olmalı her türlü inkılaba, çağdaşlaşmaya, Millet yararına, İnsan yararına ne varsa alabilmeli dünyadan ve üretebilmeli kendisi millet yararına, insanlık yararına güzellikleri. İNKILAPÇILIK'tı anlattığımbeşinci paragrafta. Din dediğin vicdanlarda kalpte yaşanmalı idi. Allah dediğin aşık olunmalı idi, hayran olunmalı idi, ismi yüceltilmeliydi, pelesenk olmamalıydı, başı sıkan ağızlarda. Kimse ucuza malzeme yapmamalıydı dini ve Devlet karışmadan milletin dini tercihine, yaşamasını sağlamakla mükellef olmalıydı insanının inancını, medeniyetini. LAİKLİK'ti altıncı ve son paragrafta anlattığım.

Altı ilkenle, Altı Ok'unla sen çok yaşa 92 Yaşındaki taze çınar, 920 yıl geçse taze kalacak çınar. Ebediyyen yeryüzünde insanlığın gölgeleneceği, huzuru, mutluluğu, adaleti bulacağı çınar. Senin bayrağının gölgesinde en güzel sakiler, susuzluktan çatlayan dudakların sahiplerine insanlık şerbetini sunar, Suya senin gölgende kanar, dünyadaki dert çekmişler, bağrı yanıklar. 92. Doğum günün kutlu olsun, ebediyyete dek yaşayacak olan çınar. Biliyorum ki sana hiç bir zaman olmadığı kadar ihtiyaç var. Gölgendeki serinliği özledi Türk Milleti, sen ise süvarisini beğenmemiş bir küheylan gibi huysuzlandın şu aralar. Dilerim ki bu sancın doğum sancısıdır, dilerim ki bağrından yeni bir Mustafa KEMAL Doğar. Umudumuz sensin, dileğimiz sensin. Dilerim ki 93. Yaşına iktidardaki parti olarak girersin. Dilerim ki seni yok etmek isteyenlere inat her sefer küllerinden yeniden doğarsın.YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 15 yorum mevcut

  • sait kunt 2 yıl önce yorumlandı

   işde gercek adamlık gercekatatürkcülük artık hic bir siyasetci ata türkcü degil nankörlük den cıkıp gercek atatürkcülüge dönme zamını gelmiştir atatürk ilkelerinden cıkdıgımız gün türkiye bitmişdir arab bataklıgına gömülürüz siyasilerin isdedigi bu

  • ehad @sosyal demokrada 2 yıl önce yorumlandı

   osmanlı din yüzünden değil dinden uzaklaştıgı için ayrıca içine ingiliz yanlısı ajanların girdiği ittihatçilerin yuzunden çökmüştür atatürkde maşasıdır abdülhamithan dediği gibi bizim tek kurtuluşumuz islma dönüsdedir... asıl sızın bu laflarınızın modası geçti artık... bizim dedklerimizden çayla corbayla ülkeyi yonetmeye kalktıgımızı sandınız nasıl bi zekadır türkcülükmüş musluman olmadıktan sonra en ala türkün yüzüne tüküreyim bu arada arabistan dahil kimse gerçelk islamı yaşamıyor bunlara bakarak islamı degerlendiremezsin osmanlı islamı yasadıgı zamanlar yucelmiştir sen kuranı yasarsan o seni yuceltir kuran sevab makınesi değildir hayatına uygulaman için gönderildi işin düserse bak diye değil her anını ona göre yasamalısın işin özeti istikbal göklerde değildir köklerdedir bizimde kökümüz asrı saadet oldugununa göre ona göre yaşamalıyız müslümansak eger...

  • ATATÜRK KURDU .... 2 yıl önce yorumlandı

   şi̇mdi̇ ki̇mler chp yi̇ i̇şgal edi̇yor enteresan

  • Sosyal demokrat @ALIŞTIK ARTIK 2 yıl önce yorumlandı

   siz gidip osmanlının din yüzünden türkiye kadar küçüldüğünü öğrenip gelin osmanlı dünyanın hanımıydı almanya harici gelip şeriatı dini soktular şimdi bu haldesiniz ve ordan çıkıp çay şekersin çorba tuzsuz bırak boş lafları bırakın boş konuşmayı cahil insan çayla çorbayla dinle ülke yönetilirmi hiçmi tarihini bilmezsin türk olacak birde tarihini bilmez görmez burada yorum yapar arabistanın oranın haline bak dinle yönetiliyor kol bacak kafa kesiyorlar insan katliamı yapıyorlar önünü istiyorsun sen camide top oynayamıyorsan kifur edemiyorsan devlette dinle yonetilmez birbirimizi bilinçlendirelim artık kahvede okey oynamayı bırakın

  • bunu yazana 2 yıl önce yorumlandı

   ben laiğim dedin mi kafir olursun haberin olsun din kardeşim gel tevbe et din devlet ayrı olmazzzz... nasıl şekerle çay ayrı olunca sekersiz çay olup tuzla corba ayrı olunca tuzsuz corba olursa dinle devlet ayrı olursa dinsiz devlet olur..cumhuriyet kurucuları ilah deildir yaratılandır ve hataları olmuştur her beşerde oldğu gibi gelin bu hataları düzeltelim

  • şaşkına şaşırtırlar 2 yıl önce yorumlandı

   cok doğal bu tepki çünkü bu millet uyutuldu ama uyanıyor artık sizde uyanında bir an evvel aklınızı kullandıgınız anlaşşılsın..herşey acık ve net son meclis konuşmasında

  • şaşkın 2 yıl önce yorumlandı

   din düşmanı mı?! halkın %75 i adam deil mi?! gerçekten bişey anlamamışsınız siz yazıklar olsun bu kadar kör bu kadar düz insanlar kalmamıştır hala diyordum ama üzülerek kendi gözlerimle gördüm..ülkemizi cehalete sürüklediler..akıl oyunları bunlar ama aklı olana!!!
   nurullah bey demiş çanakkale boğazı siz de diyorsunuz........
   yazzık yazıkk..

  • Adam @adammı..! 2 yıl önce yorumlandı

   bu dinin bu cografyadan silinip gitmesinin haclinin onundeki engelin adidir ataturk. turkun adini dunyada altin harflerle yazlimasinin adidir ataturk.... ataturk adam gibi adamdir yaz siz...?

  • adammı..! 2 yıl önce yorumlandı

   adamlığı din düşmanından mı öğreneceğiz ....

  • ALIŞTIK ARTIK 2 yıl önce yorumlandı

   çavuşoğlundan ışık tutan yön gösteren yazılar okumaya alıştık artık. bence bu yazılan ilkeleri bu tarifleri kemal kılıçdaroğlu ezberlemeli. keşke bu anlayış gelse chp'ye hepimiz chpye oy versek. uğraşmasak başka tırı vırı partilerle.

  • YAZIK... 2 yıl önce yorumlandı

   atatürk olsa tüm chp lilerin yüzüne tükürürdü be. atanin partisinden iz kalmadi. yaziklar olsun.

  • 1aşigo @Hüseyin gözlü 2 yıl önce yorumlandı

   söylesem sansüre uğrayacağım, sussam gönül razı değil ! daha özgür platformlarda görüşmek üzere...

  • Hüseyin gözlü @1aşigo 2 yıl önce yorumlandı

   aadam üşenmemiş tane tane paragraf paragraf anlatmış sen hala birşey anlamamışsın

  • seyit 2 yıl önce yorumlandı

   mustafa kemalin mirasında oturanlar adamlık nedir okuyunda öğrenin bi bence

  • 1aşigo 2 yıl önce yorumlandı

   o zaman mustafa kemalin partisine oy vermeyen türk halkının % 75 i adam değil(!) mi?

  TÜM YORUMLAR
  
  TÜMÜ Yazarlar
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv

  

  banner363

  banner366