Boşa Panik Yapmayın; Olsa Olsa Yaşananlar Bir TATBİKATTIR!

24 Ağustos 2015, 10:08
Boşa Panik Yapmayın; Olsa Olsa Yaşananlar Bir TATBİKATTIR!
Nurullah Çavuşoğlu
Geçen sene bugün (24 Ağustos 2015) yazdığım ve bugünlere ışık tuttuğunu müşahade ettiğimiz için, bu yazımı yeniden paylaşmak istedim.

Eyvah Devletimizi hainler ve beraberindeki ABD-İsrail-İngiliz üçgeni etrafındaki dış güçler ele mi geçirdi? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti elimizden mi çıktı? Acaba Padişahlık geri mi geliyor ve birileri Padişah mı olacak? Acaba bölünüyor muyuz? Saltanat geri mi geliyor? Ülkede iç savaş çıkartılabilir mi? Madenlerimiz, sahil şeridimiz, ormanlarımız, doğal güzelliklerimiz derken, bu sefer topraklarımızı da mı yitireceğiz? Acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti çökertiliyor mu? Dünya niçin bizi tanımaz hale geldi? Niçin Cumhurbaşkanı sıfatıyla seçilmiş olan kişi hiç bir 1. Sınıf Dünya ülkesinde "Resmi" olarak kabul görmüyor? Ya da Gelişmiş Dünya ülkelerinin liderleri niçin ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirmiyor? Acaba Devlet el değiştiriyor, aynı zaman da şekil mi değiştiriyor? Üç çapulcuyla baş edemeyecek bir hale mi geldi? Kısaca Türkiye'ye ne oluyor? Türk Milleti nereye sürükleniyor?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Misak-i Milli sınırları içerisinde yaşayan herkesin kardeşçe, "Yurtta ve Cihanda Sulh" ilkesini benimseyerek huzur içinde yaşamasını sağlamak üzerine kurgulanarak, tarım, hayvancılık sanayi, enerji, hammadde dahil bütün sahalarda ve sektörlerde dışa bağımlı olmaksızın, kendi kendisine yetebilecek zenginliklere sahip, herkesin eşit hakları kullandığı, paylaşımcı, hukukun üstünlüğünü esas alan, Din işlerini Devlet işlerinden ayrı tutmayı başarabilmiş, demokratik bir biçimde kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, can emniyeti başta olmak üzere, namus emniyeti, mal emniyeti, din ve vicdan hürriyet ve emniyetinin doyasıya yaşanacağı, insanlarının zenginlik içinde medeni bir biçimde hayat sürebileceği bir devlet olarak hayal edilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, son günlerde hayli zor ve sancılı günler geçirdiğinin hepimiz farkındayız.

Gerçekten de Türk Milleti olarak çok çetin imtihanlara tabi tutulmaktayız ve olan biteni anlamak, olayları okumak hayli zor hale geldi. Kim hain kim vatanperver onu bile seçmekte artık ciddi oranda güçlük çekmekteyiz. Zira Devletin en önemli ayağı olan hükümeti ve TBMM'ni oluşturan politikacılarımızın bir dediği diğer dediğini tutmamakta, her biri tutarsız ve anlam verilemeyen tutumlar sergilemekte. Politika sahnesi kimilerine göre adeta huysuz çocukların içinde oynadığı bir oyun parkı ya da afedersiniz, kimilerine göre de; aklını yitirmiş politikacı kılıklı bir grup insanın (delinin) saçma sapan işlerinin izlendiği bir tiyatro sahnesine dönüşmüş durumda. Peki ne oluyor? Ya da bu işin sonu nereye varacak? Türk Milletinin zaten olmayan keyfi iyice kaçmış durumda ve herkes en zenginlerde dahil kendi geleceklerinden daha ziyade çocuklarının geleceklerinden endişe ettiklerini sık sık ifade etmekte. Dost meclislerinde, kahvehaneler ya da kafeteryalarda sıklıkla sizlerde ya bu türden yakınmaları dile getirmiş ya da işitmiş, şahit olmuşsunuzdur mutlaka. Ben bir parça da olsa sizlerin yüreğine su serpsin diye, az da olsa toplum da oluşan endişe ve kaygıları hafifletsin diye bu yazıyı kaleme almaya kendimi mecbur hissettim. Umarım okuduğunuza değer ve okumayı bitirdiğinizde bu yazı; zihin dünyanızda yeni ufuklar açılmasına ve gönül ikliminizde bir nebze de olsa rahatlama yaşamanıza vesile olur.

Atatürk'ün bizzat çizdiği ve adını Misak-i Milli sınırları koyduğu gözbebeğimiz olan Devletimizin kurulu olduğu bu coğrafya, gerek dünyadaki jeopolitik önemi bakımından, gerek içerisinde barındırdığı zenginlikler bakımından, gerekse tarihi-kültürel mirasların üzerinde oturduğu gibi, yeryüzünde güzellik adına ne ararsan hemen hemen hepsini kendi üzerinde taşıyor olması bakımından, bütün dünyanın gözü bu yeryüzü cenneti devletinin üzerinde. Bu gayet doğal. Zira hatırlayınız; Atatürk Kurtuluş Savaşını başlatmadan önce yedi düvel bu toprakları paylaşmak üzere bir olmuş ve hatta işgali bile gerçekleştirmişlerdi. 1. Dünya Savaşı aslında Osmanlı'yı yok etme ve bu coğrafyaya sahip olma adına Haçlı Birliği'nin danışıklı dövüş sergilemesi ile beraber ortaya çıkmış bir savaş diye düşünüyorum. Osmanlı Padişahlarını, Nakşibendi şeyhleri ve bidatçi, Arapçı hocalar vasıtası ile adeta şaşkına çeviren Haçlı ittifakı kavgaya tutuştu ve bu kavgaya Osmanlı'yı bir şekilde ortak etti. Daha sonra doğal olarak Osmanlı'nın yanında yer aldığı taraf yani ittifak kuvvetleri adı verilen taraf ihtilaf kuvvetlerine karşı tartışmasız bir mağlubiyet alacaktı ve Çanakkale'yi geçen Haçlı ordusu Türk topraklarını paylaşacaktı, planlanan bu idi en azından. Ancak beklenen olmadı, Çanakkale Geçilememişti. Savaşın planlayıcıları; İngiliz kamarasında zafer haberi beklerken gelen habercinin; "efendim Çanakkale geçilemedi, Türk'ler bizi geri püskürttü" sözlerini duyunca, çok şaşırmış ve "nasıl olur" demişti. "Alman Komutan Liman Van Fonders bizimle hareket edecekti ve biz kazanacaktık". Hiddetlenen kral ve yakınlarına haberci titrek bir sesle şu cevabı verdi ."Efendim Mustafa Kemal, O'nu da dinlemedi ve bizi O'nun zekice stratejileri ve Liman Van Fonders'ı bile dinlemeyip komutasını ele aldığı ordusuna verdiği "ölüm emri" yendi". İlginçtir Çanakkale Zaferi; Bulgaristan Devletini bile iştaha getirmiş, artık ittifak güçlerinin savaşı kazanacağına kesin inanarak o da ittifak kuvvetlerinin yanında, yer alarak savaşa katılmıştı. Ama daha ilginçtir, netice de savaşın kaybeden tarafı Çanakkale'ye rağmen biz olmuştuk ve yine işgal süreci başlamıştı. Bu arada yine çok ilginçtir, ne Almanya ne de bizimle savaşa katılan ve yenilen Rusya, Bulgaristan vs. gibi ittifak kuvvetlerinin toprakları işgale de uğramamıştı. Dünyayı yönetenler bu topraklara sahip olmak ve Osmanlı'nın varlığına son vermek için adeta binlerce insanın ölümü pahasına bir danışıklı dövüş içerisine girerek savaşmış ve sonunda amacına ulaşmıştı. Yüzyıllarca Haçlı Seferleri ile bir araya gelerek bu toprakları elde etme arzusu ile tutuşan Hristiyan Birliği bu kez bir kısmı bizden gözükmek sureti ile Osmanlı'yı sürükledikleri savaşın içerisinde yok etmeyi ve yıkmayı başarmışlardı. Padişah bu tuzağı çok sonra farketmiş ama iş işten çoktan geçmişti. Artık bu son kaçınılmaz kader olmuştu.

Her neyse işgalin başlaması ile İngiliz'in iştahını ve keyfini kaçıran ufak tefek halk hareketlenmeler olsa da bu hareketlenmeler, birliği sağlayamadığı için bastırılan isyanlar olarak nitelendiriliyordu. Kaldı ki dönemin İstanbul Hükümeti, Padişah, Şeyhülislam isimli zevat ve bir sürü sözde hoca ve şeyh Türk Milleti'ne sürekli teslim olunması yönünde telkinde bulunuyor, "kan akmasın, analar ağlamasın" diyorlardı. Tam bu sırada Samsun'dan doğan güneş umutsuzluk içerisindeki Türk'lere umut olmuş, paramparça olmuş bir milleti yeniden kenetlemişti. Milletin Kuvvetlerinin birleşmesi ve Kuvva-i Milliye adı verilen bir hareketin başlamasına karar verilmişti. Bu hareketi başlatan, organize eden, yöneten ve başarıya götürecek isim; Samsun'dan doğan güneş Mustafa Kemal'di. İngiliz'in ve ittifak ettikleri güçlerin baş belası Mustafa Kemal Çanakkale'den sonra yine sahnede idi ve milletini arkasına almayı, bir etmeyi başaran Mustafa Kemal yedi düvele karşı verdiği bu ikinci savaştan da zaferle çıkmayı başarmıştı. İşgal güçlerine çekilip gitmekten başka çare kalmamıştı. 

Mustafa Kemal daha sonra yazımın başında kısmen tarifini yaptığım Devleti kurdu ve üzerine hiç bir malı mülkü kalmayacak şekilde, vasiyetini hazırlayarak, Atatürk soy isminin sadece kendisine verilmesinden başka hiç bir taltif istemeden, fani dünyadan çekip gitti. O gün bu gündür Türk Milleti; adeta yetim ve Mustafa Kemal'in kurduğu bu büyük devlet yeniden tehdit altında. Yeniden düşmanlarımızın iştahı bir hayli kabarmış durumda. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde bahsettiği, dahili ve harici bedhahlar sanki bugün sahnede ve yine Gençliğe hitabede bahsettiği tablo yaşanmakta. Sanki "Cebren ya da hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş" ve  "memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde" imiş gibi bir hava var. Milletin çoğunluğu ise, olan bitenden habersiz, uyutulmuş, unutulmuş, itelenmiş, eğitilmemiş, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş gibi. Sanki Damarlarımızdaki asil kanın bizi hareketlendirmesine ihtiyaç duyacak gibiyiz. 

Ben acizane Mustafa Kemal Atatürk'ü çok iyi araştırmış birisiyim ve hayatını çok iyi irdeledim. Hayatını yakınen irdeleyen herkesin düşüneceği gibi ben de O'nun çok özel bir insan olduğunu, seçilmiş birisi olduğunu düşünmekteyim. Öngörüleri bu kadar ileride olan bir lider, elbette Devletinin bir gün ne ile karşılaşabileceğini öngörmüştür. Kaldı ki bu öngörülerini gerek "Nutuk" isimli eserinde gerekse Gençliğe Hitabesinde görebiliyoruz. Asıl söylemek istediğim şu; Bu kadar öngörü sahibi, zeki ve milletini bu kadar seven bir isim, bunları öngörmüşse ki görmüş, o halde muhakkak gerekli tedbirleri de almıştır. "Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Olacaktır" sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait ise ki O'na aittir, bu söz mutlaka gerçekleşecektir. Bu sözün gerçekleşmesi için yani ne pahasına olursa olsun, bu devletin yaşaması için gerekli önlemleri muhakkak almıştır. Kimbilir belki de CHP sadece bu tedbirleri ve önlemleri hatırlasa, sadece CHP Atataürk'ün çizgisinden zerre sapmadan politika üretse ve O'nun vasiyetlerine, nasihatlarına uysa O'nun planladığı doğrultuda hareket ediverse her şey çok güzel olacaktır. 

Neyse demem şu ki; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse ama hiç kimse yıkamaz" ve bu işin sonunda her zaman olduğu gibi bu toprakları ve değerlerini paylaşma hayali görenler, saltanat hülyası görenler, yine kabuslarla uyanırlar. Peki neden bu kadar müsade ettiniz, neden iştahımızın kabarmasına göz yumdunuz? Neden Milleti bu denli telaşlandırdınız? gibi sorulara Devletin sahiplerinin cevabı ise zannımca şu olur; "TATBİKAT" Yaptık. Böyle bir durum söz konusu olsa ve biz de farkında olmasak ya da tedbir almış olmasak, biz de gaflet içinde Millet gibi uyusak,  kim nasıl tavır alacak onu merak etmiştik, yaşadık gördük. Şimdi herkes bu durumda nasıl tavır aldığına bir baksın ve kendisine lütfen çeki düzen versin, aksi takdirde bir kesimin bu coğrafyada bizimle yaşamasına malesef imkan kalmayacak noktaya doğru gitmekteyiz. Bu Devleti kuran irade; sizin, bizim asla tasavvur edemeyeceğimiz derinlikte bir dost, düşman algısına sahiptir. Unutmayın; bu Devleti kuran irade, O'nu yaşatmaya da müktedir olabilecek zekada ve imandadır. Bu günlerde yerelde ve ulusalda yapılan tatbikatlara herkes biraz dikkat kesilse iyi olur diyor, Uyanmamak için direnen Türk Milleti'ne iyi uykular diliyorum.


YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 20 yorum mevcut

  • izzet 1 yıl önce yorumlandı

   sayı çavuşolu kardeşim .haber cilik yolunda devam et yazılarında ve haberlerinde kaldırmma ve engelli vatandaşlarımızı ve hele .kaldırım lara ve yasak lefaların bulunduğu yerlere arabalarını bırakanlarla basın gundeme getirirsen sana minnettear kalırız engeli diyoruz saygılıyız ama lafta kalıyor 112.ye yolbile yolvermiyorlar .saygılar selamlar kardeşim

  • Polat Alemdar @remzi k. 1 yıl önce yorumlandı

   sayin çavuşoğlu nun buyazısını evvelki yıl okuduğum da yok artık böyle bir devlet mi var milletmi var demiştim. devletide milletide akp bozdu demiştim haklı çıkti. devlet ve millet ayar veriyor şimdi siyasete.

  • Ercan 1 yıl önce yorumlandı

   bu çavuşoğlu tanıdığım encesur öngörüleri bırbirçıkıyor. helalolsun adama tek başına mücadele etti buparalecilerle ve hepsinin cezaevine gidecegini yıllar önce söylemişti debunu sağlamanın gururunu yaşıyor. bıryıl önce yazmış ama sanki bugün yazmış gibi valla

  • Usakli64 1 yıl önce yorumlandı

   akp liler milliyetcilik ve vatan severligi 15 temmuzda ogrendi menzilciler bile arabalarina turk bayragi asmaya basladi ama gecici o akp lilerin milliyetcilik oyunlari..

  • ismet erdem 2 yıl önce yorumlandı

   türkiye her şeye evet diyenlerden kurtulursa ve gerektiğinde hayır diyebilecek bir yönetime kavuşursa bankalarını millileştirmiş petrolüne ve yer altı zenginliklerine sahip bir konuma gelirse derin çekirdekteki çatışmalarda biter.tatbikatlara gerek kalmaz

  • ülkücü 2 yıl önce yorumlandı

   sana güveniyor ve seviyoruz nurullah bey ama yerin mhp lütfen mhp de siyaset yap göreceksin o parti seni kısa sürede genel merkez nezdinde bile görevlendirecektir. zaten olman gereken yer uşak değil ankaradır meclistir. saygı ve hürmetle.(kadir uyar ve arkadaşları.)

  • Nilay 2 yıl önce yorumlandı

   kafamı yemiş ne şaşırmadım diyemem

  • yeşim uğur 2 yıl önce yorumlandı

   tebrik ederim arkadaşım dökrürmüşsün yine.

  • ali @derinmisin be adam 2 yıl önce yorumlandı

   bu söylediğini ben yıllardır düşünürüm ama bir türlü bulamam.

  • derinmisin be adam 2 yıl önce yorumlandı

   bu çavuşoğlu eğer devletin adamı değilse bende adam değilim tatbikat başladı diyorsa bu adam bence hareketli günler var önümüzde

  • İşte lider 2 yıl önce yorumlandı

   yazıyı okurken işte türk milletine yaraşan lider dedim son röportajını izlerken de demiştim bu sözü. dilerim kadrini bilirler senin bu millet ve daha iyi yerlerde olursun dilerim.

  • tribün 2 yıl önce yorumlandı

   tasalanma mehdi gelir çözer.

  • cafer çelik 2 yıl önce yorumlandı

   ben artık akpnin palavralarına milletin doyduğu kanaatindeyim. Bu yüzden yazınız umudumu dahada yeşertti. Kaleminize sağlık

  • Güneş 2 yıl önce yorumlandı

   bu akp denen amerikan uşağı ve maşasi parti kan emici vampir bir bela kuruluş . rrteile karım yatsın diyenler de buna oy veriyor . niyetleri belli. namus kavramı yok. bunlar ülkeyi tabi satarlar

  • MERKEZ 2 yıl önce yorumlandı

   çok doğru tespi̇tler yapilmiş.ama mi̇lleti̇n bi̇ran önce uyanmasi lazim.

  • terzi 2 yıl önce yorumlandı

   sayın çavuşoğlu ben senin gibi düşünmüyorum malesef bu akp ye oy verenler yüzünden ülkemiz gitti elimizden artık iç isyan çıkmadan ve en az iki milyon kişi ölmeden düzelmez bu iş. ben zaten akpye ve hdp ye oy verenler ile aynı topraklarda yaşamak dahi istemiyorum defolup gitsin ler biz yeniden devletimizi kuralim diyorum. yazı okunmaya değer ama bu kabul.

  • Ak partili 2 yıl önce yorumlandı

   klasik akparti düşmanlığı işte ne olacak 15 senedir tanırım çavuşoğlu nu hep aynı o zaman refaha düsmandı şimdi akparti ye. bütün suç akpartide değil mi şimdi. ülkeyi bu hale akparti getirdi değil mi sence. herkesi de kendin gibi düşünsün istediğin için böyle yapıyorsun ama nafile. ayrıca akparti atatürk düşmanı falan da değil. bence akparti ye oy veririm hem de atatürkü çok severim. ssana gelince bi sus artık.

  • hülya 2 yıl önce yorumlandı

   abi harikasın yine konuşturmuşsun kalemini tarih bilgini kültürünü eline sağlık sabah sabah moral verdin. sana inanıyorum inşAllah dediğin gibi bir durum çıkar yoksa işimiz zor. atatürk tekrar dirilip gelse bile bizi zor kurtarır.ama sen diyorsan bir bildiğin vardır muhakkak.

  • uşaklı 2 yıl önce yorumlandı

   yeni bir nurullah çavuşoğlu klasiği, en çok katıldığım cmlelerin chp için söylediklerin. bence de chp aslına dönse atatürk çizgisine dönse zaten başka partiye gerek kalmaz. ben vermiyorum şahsen chpya oy neden çünkü atatürkün partisi gibi davranmıyor bu yüzden mhpye veriyorum oyumu. ama chp adam gibi dönse çizgisine asla başka partiye oy vermem. elbbetteki atamızın ve atatürkümüzün miraslarına sahip çıkarız.

  • remzi k. 2 yıl önce yorumlandı

   harika bir yazı bana göre b şıkkı yani; politika sahnesi aklını yitirmiş politikacı kılıklı bir grup insanın (delinin) saçma sapan işlerinin izlendiği bir tiyatro sahnesine dönüşmüş durumda. acilen sizin gibi yürekli vatan evlatlarının o sahneye inmesi gerek nurullah bey. mutlaka ki bu devlet sahipsiz değil. muahkakak ki atatürk gerekli önlemleri almıştır ve olayları gözlemleyen sizin gibi siyasete girmek için vaktini bekeleyen birilerinin yetiştirilmesine vesile olacak kurumları kurmuştur.doğru ama millete de iş düşmüyor mu? bizler daha ne zaman uyanacağız sizler daha ne zaman siyasette yerinizi alacaksınız. lütfen bu iş yazı yazmakla olmaz artık koyun elinizi taşın altına.sizi yakınen tanırım ve sohbetlerinizde bulundum defalarca bilirsiniz artık lütfen inin de biz de gösümüzü gere gere destekleyecek politikacılarımız var diyelim şaştık ne yapacağımızı.

  TÜM YORUMLAR
  
  TÜMÜ Yazarlar
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv

  

  banner363

  banner366