İhanetin İslam Coğrafyasındaki Adı; Nakşibendilik!

23 Temmuz 2015, 07:36
İhanetin İslam Coğrafyasındaki Adı; Nakşibendilik!
Nakşilik ya da nakşibendilik nasıl ve kimlerin eliyle kuruldu? Altın Silsile adı verilen Nakşibendi Silsilesi tamamen sonradan uydurulmuş batıl bir silsile midir? Nakşibendilerin siyasi tutumları niçin her seferinde İngiliz ya da İsrail çıkarlarına hizmet etmektedir? Nakşibendilik ve Hristiyanlık arasındaki benzerlikler nelerdir? Nakşibendi Tarikatı İngiliz çıkarlarına mı hizmet etmiştir? Barzani Ailesinin Yahudilikten Nakşibendi Şeyhliğine Uzanan macerasının perde arkasındaki gerçekler nelerdir? Nakşibendilik İslam kılıfına sarılmış Hristiyanlık mıdır? Gerçekten Tarikat mı yoksa sapkın bir ihanet projesi midir? Nakşibendilerin Muaviye ve Yezit hayranlığı nereden gelmektedir? Nakşibendiliğin kuruluşu ve günümüze kadar geliş hikayesi nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) Hakk'a göçmesinin üzerinden, yaklaşık dört yüz yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra, sessiz zikiri tabiri caizse icad eden Abdülhalik Gucduvani isimli kişinin temelini attığı, daha sonra güya aynı zatın türbesinde yine rüya yoluyla icazet alan ve kendisine Nakşibendi lakabı takan, Bahaeddin Buhari'nin isim babası olduğu Nakşibendi tarikatını ve yüzyıllardır özellikle Türk Milleti başta olmak üzere İslam coğrafyasında imza attıkları ihanet projelerini tek tek ele alacağımız bu yazı dizisini okuduktan sonra Osmanlı'nın duraklama gerileme ve yıkılış dönemlerinde olan biteni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kimlerle neyin mücadelesini dinsiz ilan edilme pahasına verdiğini ve günümüzde yaşananların perde arkasına ilişkin bir çok gerçeği kavrayabilmeniz için sizlere çok önemli bir pencere açılmış olacak.


Kendisinden başka hiç kimsenin tanık olmadığı bir rüyada Hızır'ın sözde kendisine tarif etmesi ile İslamda hiç bir delili bulunmayan ve ne Peygamberin sağlığında ne de sahabenin hayatında örneği bulunmayan sessiz zikir metodunu icat ya da ihtas eden Abdülhalik Gucduvani'nin bu iddiasına insanları inandırmasının ve bu bidatı bir hak gibi kabul ettirebilmesinin ardından tasavvuf dünyası içerisine daha sonra yine benzeri bidatlerle donatılıp bezendirilecek olan bir sözde kurumu dahil etmiş oldu. Ehli Sünnet kavramı üzerinden, sessiz zikir, tevbe, tarikat, adap gibi bidatlerle Hristiyan ritüellerinin İslamın içerisine konuşlandırılmasına vesile olan Nakşibendilik, Ehli Beyt yolunun ve Mehdiyetin tarih boyu gizli düşmanı olmuş ve İslam aleminin kafa karışıklığını sağlama misyonunu çok iyi icra etmiştir. 2. Mahmut'tan itibaren Osmanlı sarayına nüfuz etmeyi başaran Nakşibendilik akımı Halid-i Bağdadi isimli bidatçinin etkisindeki bürokratlar aracılığı ile padişahı etkilemiş ve Batıya çok ciddi tavizler verilmesinin önü açılırken Osmanlı Devleti'nin genleri ve yapısı ile oynayarak ciddi tahribatların oluşmasına yol açmayı başarabilmiştir. Tarih boyu İngilizler ile özellikle Kraliyet Ailesi ile bağlarını hiç koparmayan Nakşibendilik, aynı zamanda İsrail ile de sıkı bir bağlantı içerisinde olup; Kabala yöntemi, bazı hiristiyan ritüelleri ve Hinduizm'den aldığı bazı öğretileri de uygulayarak etrafına çok sayıda taraftar toplamayı, insanlarda ciddi kafa karışıklığına yol açmayı başarmıştır. Osmanlı Devleti'nin yıkılması ile başlayan işgal sürecinde yine Nakşibendiler sahnedeydi;, bazı nakşibendi şeyhleri o dönemde "İngiliz askerleri Allah'ın askerleridir" diyebilecek kadar ileri giderken, vatanı kurtarma mücadelesine girişen Mustafa Kemal ve Kuvva-i Milliye milislerini, etkileri altındaki padişah Vahdettin'e karşı çıkmakla dolayısı ile ihanetle suçlamış, katledilmelerinin sevap olduğunun fetvasını yazıp bütün Anadoluya bu fetvaların dağılmasını bile sağlayanların başında yine Nakşibendi tarikatının sözde şeyhleri vardır. 

Büyü yapma, cinler aracılığı ile zihin kontrolü sağlama gibi yöntemleri öteden beridir kullandıkları iddia edilen Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden kutup saydıkları Nazım Kıbrısi'nin daha geçtiğimiz yıllarda nasıl İngilizleri övdüğüne hep birlikte tanık olmuştuk. Yine büyü ile iştigal ettiklerine yönelik iddiaları desteklercesine müritlerine ve herkese okunmuş ekmek, okunmuş çorba içirdikleri bilinen, zaman zaman müritlerinin atletlerini getirterek okutup giydiren bazı grupların ne Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın ne de sahabenin hayatında olmayan yöntemlerle sözde insanları müslümanlaştırdıklarını iddia ettikleri ve irşat vazifesi icra ettikleri günlük hayatımızda hepimizin gözlemlediği gerçekler arasındadır. Elbette biz kimseyi büyücülük ya da cincilik ile suçlama hakkına sahip değiliz, ancak öteden beri bazı İslam alimleri Nakşibendilerin büyücülük yaptığını, cinlerle iştigal ettiklerini yazagelmişlerdir ve bir çok islam alimi, Nakşibendiliğin batıl ve hurafelerle dolu bir tarikat olduğunu kaleme almış; İslamla, maneviyatla uzaktan yakından alakalarının olmadığını da beyan etmişlerdir.

Hepinizin de bildiği üzere Nakşibendi tarikatı şeyhlerinin bugüne dek asla PKK aleyhinde bir beyanları olmamıştır. Ne gariptir ki Yahudi dönmesi bir ailenin çocuğu olduğu bilinen Mesut Barzani de Nakşibendi bir ailenin çocuğu olup, gerek silsile arasındaki kopukluklar (örneğin birbirini görmeden birbirinden icazet aldığı iddia edilen şeyhler, yani bir öncekinin ölümü ile halkayı devam ettirenin doğumu arasında yüz yıla yakın farklar var) gerek silsile içerisindeki kişilerin birbiri ile alakasızlıkları, gerekse silsilenin tıpkı sessiz zikir gibi hiç bir tarikatta olmayan bir şekilde Hz. Ebubekir efendimizde bitmiş olması, (Şahı Velayet Hz. Ali'dir ve bütün tarikatler Hz. Ali'den Peygamberimiz'e uzanır, sadece nakşibendilik Hz. Ebubekir'e dayandırılır) gibi sebeplerle çürük olduğu için millete yutturmak için "Altın Silsile" adı verilen silsilenin en önemli isimlerinden olan Şeyh Tacettin sözde Kürdistan Devlet Başkanı Mesut Barzani'nin dedesidir. 

Said-i Nursi de her ne kadar şeyhlik iddiasında bulunmasa ve tarikat zamanının geçtiğini iddia etse de O da nakşibendidir ve o köklerden beslenerek güya Allah'ın kendisine ilham etmesi ile beraber kitaplar yazmış birisidir. Risalelerinin haşa Kuran'a eşdeğer gibi olduğunu kendi kitaplarında iddia edebilecek kadar ileri giden Said-i Nursi de, Atatürk'e katli vaciptir diye fetva yazanlar arasında bulunan ve daha sonra ihaneti vataniyeden suçlu bulunup asılan İskilipli Atıf da, Atatürk'e isyan ederek Kürt ayaklanması çıkartan Şeyh Said de, yine Bülent Arınç'ın dedesi olarakta bilinen Kubilay'ı katleden Derviş Mehmet de nakşibendidir. Pek tabi son zamanlarda paralelci adı ile ünlenen Fethullah Gülen oluşumu da nakşibendidir. Tarih boyu ne zaman İngiliz çıkarlarına İslam adına birileri hizmet etmişse mutlaka ya Nakşibendilerdendir ya da onlardan kopma ve o kökten beslenen akımlardır. Selefilik, Mealcilik, Vehhabilik gibi akımlarda yine Nakşibendi akımından ciddi oranda beslenmiş akımlardır ve İngiliz müsteşriklerin bu akımların yayılmasında ciddi teşviği ve parmakları vardır.

Nakşibendi tarikatında var olan şeyhin sarığına tutunup suçunu şeyh huzurunda itiraf edip tevbe ettiğinde bütün günahların bağışlandığına ilişikin inanç ile Papaza suçunu itiraf edip günah çıkartan hristiyan arasındaki benzerlik, Budizm'de belli merhaleleri katettikten sonra havada asılı durabilen insanlar ile Nakşibendilikte anlatılan sözde kerametler arasındaki benzerlik, Yahudilik'teki Kabala'daki rakamların önemi ile Nakşibendilik'teki virdlerde rakamların üzerinde durulması arasındaki benzerlik, yine Hristiyanlık'taki vaftiz ile Nakşibendiliğe giren insanın şeyhin memleketinde soğuk su ile gusletmesi arasındaki benzerlik, yine Hristiyan ritüelleri ile okunmuş çorba ya da ekmekteki benzerlik gibi daha bir çok benzerliği kaleme alacağımız bu yazı dizimizde yukarıda bazılarının satır başlarını verdiğimiz ihanetleri tüm detayları ile tarihi hakikatlere ve belgelere dayalı olarak bahsederek Türk Milleti'ni bilgilendirme vazifemizi yerine getireceğiz.

Nakşibendilik; Siyasetle hiç işimiz olmaz demesine rağmen sağ tandaslı partilerin hemen tamamında varlığını sürdürmüş, hatta bu partilerde hüküm sürmüş bir oluşumdur. Ak Parti, Saadet, Büyük Birlik, MHP başta olmak üzere sağ tandaslı bütün siyasi partilerin kuruluşundan itibaren içerisine sızan bu oluşumun son dönemlerde kılık değiştirerek önce DSP'ye ardından da CHP'ye de sızdığı bilinmekte. Her ne kadar sağdaki partilerdeki kadar söz sahibi olamasa da bu partilere de sızmaların olduğu bir hakikat.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ve tarihin en uzun MGK Toplantısı olarak kayıtlara geçen MGK zirvesinde Kırmızı Kitaba ismi geçilerek mücadele edilmesi gereken legal görünümlü illegal yapılanmalar olarak devlet kayıtlarına geçildiği iddia edilen Nakşibendiliği kuruluşundan itibaren bütün yönleri ile ele alırken, asıl unutulmaması gereken şudur; Hiç bir tarikatın müntesiplerini tü kaka ilan etmek gibi bir derdimiz olmadığı gibi hiç bir dini grubu kötülemek gibi bir amacımız da yoktur. Sadece, hilafet hakkının Hz. Ali Efendimizin olduğu gerçeği başta olmak üzere, yine aynı grubun savunmak ve övmekten geri durmadığı hatta Hazret diye bahsettiği Muaviye'nin oğlu Yezidin gizlenen gerçek yüzü, Atatürk'e yapılan haksız ithamların asıl sebebi ve Atatürk'ün Ehli Beyt'in mücadelesini veren, sadece Türk Milleti açısından değil İslam alemi ve dünya açısından da mücadele veren büyük bir insan olduğu gerçeği gibi gerçekler olmak üzere, yüzyıllardır üzeri örtülen bütün gerçeklerin ortaya çıkmasında hisse sahibi olmaktır amacımız. Yazı dizimizi farklı şeyler duymanın ve gerçekleri öğrenmenin vereceği keyifle okuyacağınız ümidi ile şimdilik esenkalın...


          


YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 123 yorum mevcut

  • Yılmaz Sezer 1 yıl önce yorumlandı

   ey iman edenler eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın . yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz . hucurat 6.ayet

  • ismail günel 1 yıl önce yorumlandı

   nakşibendi tarikatı islamın içine sokulan bir fitnedir din üzerinden insanları sömürüyorlar nakşi şeyhleri keyf sürerken etrafındakiler sefillik içinde insanlara sesleniyorum bırakın bu tarikatları şeyhleri kurana yönelin endoğru yol budur yarın ahirette bunun hesabı sorulacak kimin peşinden gittiniz diye

  • Mücahit Demirel 1 yıl önce yorumlandı

   yazının bidâyetinde etraflıca cevap verme hissi uyandı içimde.. sonuna geldiğinde kayboldu.. cevaplamaya hiç gerek yok inanan inansın bu yazıya. yazınız oldukça yanlı ve dönemin tarihinden bir hayli uzak. çok fazla anakronizm yapılmış. en basitinden mesud barzaninin nakşıbendi olduğu bilgisi yanlış. mevlana halidi bağdadi artan ingiliz tehlikesine karşı bölgedeki bütün aşiretleri toplarken bir tek barzani aşiretini kabul etmedi. cihadda etti yani :) yakın tarihte muhammed diyauddin nurşini ermenilere karşı yaptığı cihadda sol kolunu kaybetti. abdülhakim arvasi milli mücadeleye sayısız adam topladı, ali haydar efendi istanbulda kapı kapı dolaşıp topladığı parayı milli mücadeleye yolladı... bu zevatın hepsi nakşıbendi şeyhiydi.. insanların topluca tövbe etmesini papazlara günah çıkarmaya benzetebilirsiniz elbette. bu tabii bir haktır. ama ispatlamalısınız. ispatlanamayan sözler bilimsel olamaz. sizi köşenizde bilimsel yazı yazmaya davet ediyorum.

  • Tüŕkoğlu 2 yıl önce yorumlandı

   Selamun aleyküm .arkadaşlar ben 15 sene madde kullandim izmirliyim.bulundugum yerde tanistigim kisiler beni bu yola göturdu.nakşiligi onceden cok duymustum.cami hocasi bile vardi icinde.ama 6 ay kaldim orda.menzil ede gittim dün dondum arkadaslar size tek dicegim ahir zamanin sonlarindayiz.cogu insani kandiriyorlar.HATME DUASININ TÜRKCESİNİ OKUYUN.BASTA YALANDAN ALLAHTAN BAHSEDIP BIR SURU KISIYE ĹUTUFDA BULUNUYORLAR.MUTLAKA OKUYUN KENDINIZI KURTARIN

  • Cin? 2 yıl önce yorumlandı

   Eskiden içlerinde olan biri olarak cinleri kullandıklarına şahidim. Yıllarca tacize uğradım içleronde kaldığım sürece.Kafir olarak ölmüş birini bile cennete sokarlar sohbetlerde. Siyasete bulaşmayız derler ama heryerde siyaset yaparlar. İmanlı ölmeye kefil olurlar. Kiyameti koparıp koparmamak onların elindedir. Ufacık bir hatanda çok merhametli olanlar canı kasyedecek dereceye gelirler. Mistik şeylerle cinlerle insanların aklını bulandırırlar. Şeyh kapkara bir yolda kara bir taşın üstündeki karıncanın ayak sesini duyar. Eğer içlerine girip aklınızdan vazgecerseniz başınıza ne geleceği belli olmaz

  • burhan 2 yıl önce yorumlandı

   bunu yazan sapık Allah seni bildiği gibi yapsın.

  • dikkatli oku @uşak64 2 yıl önce yorumlandı

   tamam haklısın ama kaçırdığın nokta şurası senin Allah dostu dediklerine yazar sahtekar diyor yazara göre sahtekara Allah dostu muamelesi yapılıyor nerden biliyorda diyor sahtekar diye sorabilirsin izahınıda zaten yapıyor şeyh olmadıgı halde şeyhlik taslayan sahtekardan başka birşey degildir

  • Ersun 2 yıl önce yorumlandı

   gerçekleri cesurca dile getirmişsiniz tebrikler.

  • uşak64 2 yıl önce yorumlandı

   "kim Allahın dostlarına düşmanlık ederse, Allaha savaş açmış olur.”(i̇bn-i mace, hakim, beyhaki)i̇slamın emirlerini yaşayıp yasaklarından sakınan, Allah rızasını bütün davranışlarında gaye yapan müminler Allahın sevdiği, dost edindiği kimselerdir. böyle kimselere düşmanlık beslenmesi, kötülük ve zarar vermek için gayret gösterilmesi, Allahın gazabına yol açar. Allah, dostlarının ve sevdiği kullarının hâmisi, yardımcısı, koruyucusu ve kurtarıcısıdır. Allah dostlarına düşmanlık, Allaha düşmanlık anlamına gelir.
   Allah cc sana hidayet nasip etsin vedat bey.

  • uşaklı 2 yıl önce yorumlandı

   Bir Insan ancak bu kadar desteksiz ve tutarsız sallayabilir bilgisi olmayan lütfen araştırsın konu hakkında bilgisi olmayan insanları kandırıyor o kadar insanın vebali cehennemde odun olarak geri döner vedat bey

  • musa 2 yıl önce yorumlandı

   yazmadan bi araştırsaydın be adam bu kadar da atılır mı?

  • vedhan @nurullah altinbas 2 yıl önce yorumlandı

   amin.

  • ismail şen 2 yıl önce yorumlandı

   kendini ve partileri ehlisünnetten koru,cennete yalız girersiniz vedat bey.

  • nurullah altinbas 2 yıl önce yorumlandı

   Allah seni bu dogru olan hak yola naksibendilige naksilige katsin..

  • yildirim 2 yıl önce yorumlandı

   hiç bir illegal oluşumda bulunmayan.yaradilani yaradandan dolayı seven.hiç bir zaman siyasete.memenfeate te...vb işlere karışmayan.bakanından bakkalina.cobanindan ogretmenine ssadece Allah rızasını gözeten bu insanları rahat bırakıp kendi içinizdeki pproblemleri haberlerinize tasirsaniz daha faydalı olursunuz...

  • vedat 2 yıl önce yorumlandı

   gülen' e öyle darbe vurdularki uşakta; hiç ses çıkmayınca sıra diğrlerine mi geldi. yine ses gelmezse,
   kendi kafanı duvara vur bakalım ses gelecek mi?

  • alaattin @Ali M. 2 yıl önce yorumlandı

   kendin söylüyorsun bak peygamber soyundan diye Allah dostlarına peygamber soyu imam aliden gelir hzebubekirden değil

  • nuray aygun 2 yıl önce yorumlandı

   hic bir tarikata yada mensuplarına tukaka demediginizi ifade ediyorsunuz ama çok büyük bi oftirada bulunuyorsunuz yazdiklariniz iftirafan öteye gidemez

  • Ali M. 2 yıl önce yorumlandı

   Aklına tükürdüklerim siz ne sacmaliyosunuz.Naksibendilik gercekte ne oldugunu arastirmadan yorum yapiyonuz biride gelmis medya ne dediyse dogrudur diyo.Bu yol hak yoludur peygamberimizin soyundan olan Allah dostlarinin yoludur hemen itin birinin cikip lafina inaniyonuz yani o kadar salaksiniz ilk once arastirin sonra bide bunu okuyun yakindan uzaktan alakasi varmi gorursumuz...

  • Dediyse doğrudur 2 yıl önce yorumlandı

   haber merkezi dediyse doğrudur paralel yapı ile ilgili yazı dizileri geçmişten bakılır yakındır bunların sonu da ... cahanın sonuda bunlar yezid soyu bhnların doğrulukla alakaları yok belediye bizim diyip odalarda masalara ayak uzatıp sigara içmeler bir gün gelir hesaba çeker devlet bir bir kayıt altına alır yularlarını çek cahan çapulcu tayfan yaşar yayla, fatih lort, ali genç aaaa ali genç menzile damat oldu ya hesap turmaz yularınız çok uzadı sizlerin her türlü edepsizliğinizin şımarıklığınızın devam bakalım

  • cevaben @fedai 2 yıl önce yorumlandı

   fadai bey 50 sene bu devran dönmez en az 3 sene içinde bunların gerçek yüzü belli olacak Allah'ın izniyle

  • vahabi selefi nakşibendi aynı tas aynı hamamdır 2 yıl önce yorumlandı

   nakşibendilik tasavvuf ekolü görüntüsündedir. aslında hiç alakası yoktur baktıgınızda tasavvuf düşmanı vahabilik selefikle kol kola işbirligi halindedir.bugünde bu işbirligi kesinlikle devam etmektedir.mesela işid musuldaki en büyük destekçişi işidin dünya kamuoyuna duyurulmasına sebeb olan ceyş el-rical el-tariqa el-nakşibendiyye yani 'nakşibendî tarikatı adamları ordusudur

  • Mehmet emin 2 yıl önce yorumlandı

   belediye başkanı mehmet gün kindarlığı ve mehmet altay, serhat eren kindarlığını açıklasın ???? delikanlı gibi görelim, gerçi bu olmaz ya

  • fedai 2 yıl önce yorumlandı

   bu kadar cesur bir yazı yazdığın için seni tebrik ederim. milletin bunları anlaması için bir 50 sene daha lazım ama o zamana kadar çok geriye gitmiş olacağız. dünyanın çıbanı olan ortadoğu tamamen sapkın inançlarla dolu.

  • Seçim 2 yıl önce yorumlandı

   türkiyemi kana boğmak isteyenler yezidlik yapanlar bunları hesabı verilecek ! belediyeye gelince onlarda menzil değilmi menzil ve tayfası hamamcı gurup gülerrk seyrediyorum yaptıklarınızı değişime hazır ol uşak yollarda yapılıyor iyi de eyyy başkan yapmakla mükellefsin zaten sen bunları, kanaatimce sen en güzel mankenlik yaparsın uşak facebook başkanıda gördü ya ;)) gelmiş geçmiş en fitne başkan oldun gelir gelmez nasıl çalarız diye çalışmalara başladınız gizli toplantılar yaptınız yandaşlarımız ne kazanır ne yapalım planlarıyla hizmet değil kaçırma oparasyonlarına soyundunuz bu yaptıklarınız facebook ta göz boyamak tan öteye gitmiyor istediğin kadar makyaj yapadur akp yi bitirdin ve 3 sene sonra herkes arkandan küfredecek saygıyla anılmayacaksın hoş şimdide saygın yok ya karaktersizliğin her yerde ayyuka çıkmış durumda zaten doğup büyüdüğün sokakta dahi ;))) makamlar gelir geçer kimseye kalmadı cahan ve tayfası!!!!

  • Tayfun Elyagutu 2 yıl önce yorumlandı

   selamun aleykum syn:vedat orhan bey yazınızı okudum çok güzel noktalara değinmişsiniz Allah sizden razı olsun
   yazınızın devamını sabırsızlıkla bekliyorum ve ayrıca yazınızı muteber kaynaklar doğrultusunda süslerseniz insanların dikkate almasını sağlayabilirsiniz bunun için ki elimden geldiğince bu bilgileri paylaşacam bilginize sunarım vesselam...

  • Din düşmanı ataistler bunlar 2 yıl önce yorumlandı

   Allah adknı anıp onca usulsüzlüğü ve rantı nasıl yapar insan üstelikte devlet malını ? cahan içinde iman olsa utaş ve koşturduğun rantları nasıl yaparsın ? geldin geleli fitneye boğdun belediyeyi , menzilci sözde seyyidlerinle ekibinle fosladın, sizler sözde hocalarsınız insanlıktan uzak! mühim olan insan olabilmek iyi olabilmek lakin sizler nerde hırsızlık, fitne, yalan, dedikodu, iftira, kabadayılık, kul hakkını sömürme işlerindesşniz nerdesiniz siz işiniz yalan entrika hesap kitap ehhh be Allahında hesabı var yap bakalım içinden çıkamadığın hesap kitaplarını sen

  • İSMET ERDEM 2 yıl önce yorumlandı

   tefsi̇rde i̇srai̇li̇yat konularinda okuyup günah yolu şeyhleri̇n meczuplarin sapkinlarin yolunda gi̇tmekten kurtulun

  • Menzil Cahan 2 yıl önce yorumlandı

   yezidsin cahan imarı bir birine kattın projeler yığınla birikti 1 yılını alır imar müsürü hüseyin ufuk uğur sen napıyorsun ya yolsuzlukların onu üatünü ört bhnu ört foto yay etrafa uşak seni istemiyor kıltuğundan indiğinde bir bir yaptıkların hesap soracak rabbil alemin alacak intikamını zulüm ettin resmen yazıklar olsun sana ve basit ekibine ekipsixliğine ..;)))))

  • alaattin @hadibesende 2 yıl önce yorumlandı

   mesela ali imran 191 de "onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allahı anarlar" şimdi buradan çıkıp yan yatarken Allahı zikretmeyi bir metot haline getirmek ne kadar saçma ise sizin yaptığınız buna benzer yani ayetlerde yüce Allah kendini her daim anılmasını emrediyor.ama tarikatiniz bunu sistem haline yeni bir dini akım haline getirmiş.birde örnek olarak alemlerin efendisi muhammed mustafa bize örnek olarak yeter rabbani nakşibendi ve günümüzdeki gene aynı ingiliz hayranlarıda(nazım kıbrisi vs) kim oluyor!! peygamber efendimizde böyle bir metod olsaydı zaten herkes fikir birliği olurdu aynı namaz oruç gibi...

  • müezzin @hadibesende 2 yıl önce yorumlandı

   sbu ayetlerde bahsedilen Allaha sessiz içinden anmak ile sessiz zikir aynı anlamda değil. nakşilikteki sessiz zikir; dilini damagina sayıyor ve kendi bile işitmiyecek şekilde kalbinden ediyor yada ettiğini sanıyor. buradaki afetlerde tarif edilen zikir namazları sonra tesbih alttaki gibi nefesimi duyacak şekilde Allah ı anmak. bilgin yoksa sus adam sansın lar. nakşiler in sessiz zikir anlayışı dinde yeri olmayan bir anlayıştir

  • fsghsdfh 2 yıl önce yorumlandı

   azı olan konuşuyor sizi gidi menfaatçiler siziii

  • Cahan 2 yıl önce yorumlandı

   podyum başkan ;)) mankenliğe iyi sardın çek çek facede iş yapıyom de ;)) oscar ödülü aldınız bilin sen ve ekibin her türlü ala verede yezidlikte ;)))

  • Menzil sözde sofiler 2 yıl önce yorumlandı

   dinle imanla Allah korkusuyla yoğrulsa idi kalpleriniz bunca kul hakkına nasıl girerdiniz? i̇nsan olanın ödü kopar Allahtan korkanın yüreği almaz yapamaz sizler imanını yitirmiş münafıklarsınız sizlerden kastim tarikatın alt insanları değil trpede rantlar oyunlar tuzaklar tiyatrolar başka bakın menzil cahana döktü muhterem balta amcası şimdi meyvesini yemek için utaş'a bağlandı belediye resmen sak evleri rantı cahan istikrarsız ve basiretsizsin ! anca fot. cekerek başkanlık yapıyorsun dedikodu ve fitneyle yöneticilik yapıyorsun hırsız var diyenleri dövdürüyorsun yalaka ve şakşakçılarınla her türlü ahlaksızlığı yolsuzluğu yapıyorsun soyun yezid olmalı selendi değil utaştaki yolsuzluklarınız bu yaptıklarınız bir bir hesap soracak sizden ekibinle çok zayıfsın küçük adamsın ve ne başkanlık ne yöneticilik ne avukatlık yaparsın anca hırsızlık,rant, yalan dolan,iftira,ikiyüzlülük, vefasızlık yaparsın yakanın bini bin para kandır kendini!!!!!!

  • İbrahim Mumcuoğlu 2 yıl önce yorumlandı

   sn vedat bey. yazının kaynaklarını da yazsaydın iyi olurdu. bu konuda eserleri ve çalışmaları olanların bilinmesinde yarar vardır. ayrıca yorumarın bazılarına da yanıt vermen gerekir kanaatindeyim

  • hadibesende 2 yıl önce yorumlandı

   hani''araştırarak''yazmışsınız ya;sessiz zikir metodu diyerek:Allahu teala araf suresi 205. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki:
   rabbini, içinden yalvararak ve korkarak ve yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma”
   ebu hureyre (radıyAllahu anh)ten rivayet edilen bir hadis-i kudside Allahu teala şöyle buyurmaktadır: her kim beni kendi içerisinde zikrederse ben de onu kendi zatımda (meleklerime bile duyurmadan) zikrederim. kim de beni bir topluluk içerisinde zikrederse ben onu onlardan daha hayırlı (olan melek) cemaat(leri) arasında anarım.” (buhari, tevhid: 15, no: 6970, 6/2694; müslim, zikir:1, no:2675, 4/2061; alusi, ruhul-meani: 6)

  • Yusuf 2 yıl önce yorumlandı

   peygamber döneminde ebu cehil vardı islemi yeti kabul etmedi ama ebu hala var çünkü bu i̇slamiyeti tarikatının nakşi nedir asını çünkü imanı yok bu imanı olmayan elbet bunlar ebu cehil torunu rasûlullah torunlarına dil uzatan Allah bunların hesabı size sorulacak beş parmağın beşi aynı değildir her iyilerin arasında bir çıkar bu demek burada herkse ama burada acaba bu ramazanda kaçınız oruç namaz kıldı kaçınız malınızın verdi kaçınız gece namazına kalkıp Allahı zikreti bakın beni ama Allahın dostlarına dil uzatmak seyyidlere dil hiçmi Allahtan sizler bu kafanızda ebu başka birşey değilsiniz

  • NAİL Ö. 2 yıl önce yorumlandı

   yazıyı baştan sona okudum ve bu saate dek inceledim bu yazılanların doğruluğunu ve bir kaç saatlik araştırmam neticesinde nakşibendilik ile ilgili öyle şeyler buldum ki aman ya rabbi, bu nakşibendiliği hortlatanlar ve hali hazırda şeyhliğini yürütenler asla müslüman olamazlar. tam bir rezalet ve tam bir ihanetler yumağı tarihleri. biz nasıl olmuşta bunca yıldır bu adamlara muhabbet beslemişiz anlamak mümkün değil gerçekten de. çok şaşırdım yazınız hakkı arayanlar için on numara aydınlatıcı ve yol gösterici nitelikte kaleminize sağlık vedat bey. lütfen yazmaktan çekinmeyin, elbetteki böyle yazılar bazı çıkarcıları rahatsız edecek ama bizim gibi samimi müslümanların da uyanışına vesile olacak. ben şahsen burada okuduklarımı yakın çevremde tanıdığım samimi nakşibendi sofilerine aktarıp araştırmalarını isteyeceğim umulur ki dönerler yanlışlarından ve ya adam gibi mevlevilik vb tarikatlare giderler yada evlerinde ibadetlerini ederler. çok şaşkınım gerçekten çok.

  • Batur Egeli 2 yıl önce yorumlandı

   bu sahsin kalebe aldigi yazi, bir tarikati kotulerken baska bir tarikati ovme gayretinden baska birsey degildir. nahsibendi tarikati hak uzerine yol bir cemaat toplumu, ovmek istedigi tarikat ise islam'dan uzak idolojilerin davasidir. yazarin dusuncelerine katilmiyorum.

  • ötüken 2 yıl önce yorumlandı

   ulan menzil yalakaları sizin ne din umurunuzda ne islam, adam yazmış düzgünce gerekçeleri ile siz de ise ne ilimden haberiniz var ne hikmetten varsa yoksa hakaret edin küfredin. aksini söyleyemiyorsunuz bu söylediklerin bizde yok diyemiyorsunuz yada bunlar islama uygun şeylerdir de diyemiyorsunuz ama küfürler gırıla aciz adamlarının vesselâm helal olsun nurullah çavuşoğlu ve ekibine hep ilimler ve akılla yendi sizi. her hareketleri her yazıları zeka tütüyor planlı soğukkanlı ve stratejik bir şekilde savaşıp yeniyorlar her seferinde.

  • muhammed 2 yıl önce yorumlandı

   yorumlarda geri kafalılar yazarın son derece bilimsel ve gerçekçi yazılarına sadece seviyesizce hakaret etmekten öte geçememişler ama şunu bilsinler ki zamanı gldiğindede nurcular gibi onlarda devlet tarafından bertaraf edilecektir

  • Xyz 2 yıl önce yorumlandı

   lan bu adamlar gulen konusunda yazdiklari dogru cikti eger akp bu tarikatide hedefe alirsa hic sasirmayiz ama is isten gecmis olabiliyor iste

  • Reis 74 2 yıl önce yorumlandı

   vedat orhan...sen ıslamın şartını bile bilmezsin..cami duvarına çişini yaparsın. sanamı kalmış tarikatları tartışmak münafık adam.sen git subhaneke. eettehıyyatü öğren.dogrudürüst bir besmele çek bakimm

  • Chp mhp 2 yıl önce yorumlandı

   tamam anladik ingiliz amerikanci tarikat ve cemaatlerin ulkeyi ne hale getirdiqinide neden diger muhalefet partilrri bunlari meydanlarda tvlerde vs anlatip reflex ortaya koymuyorlar milleti bilgilendirmeyip susarak bu suca ortak oluyorlar

  • mücadele ye devam @Dahası var 2 yıl önce yorumlandı

   siz ve sizin gibi israilogullari ve ebu cehillerpeygamber efendimiz s.a.vzamanin da da vardı. bizler efendimizin ümmetti olarak efendimiz gibi sizler ile mücadele edeceğiz. Allah sizi ıslah etsin

  • Vatandas 2 yıl önce yorumlandı

   ak partisinin boyle cemaat ve tarikatlerle is birligi yapip sonra aldatilmisiz diye isin isinden siyrilmalarina ne demeli ne istedilerde vermedilerki

  • Servet Akbulut 2 yıl önce yorumlandı

   helal olsun güzel ve dogruları dile getiren bir yazı olmuş. memlekette böyle cesur ve bilgili gençlerin varlığı bizi umutlandırıyor.

  • operasyoncu 2 yıl önce yorumlandı

   ahaaa haber merkezinde yazı dizisi ve yazarı vedat orhan buda demektir ki operasyon sırası f tipinden sonra nakşilerde. bekleyin bu yıl içinde nakşiler i kazırlar devletten vede milletten. buarada yazılanların tamamına imzamı atarım bir akpartisi olarak.bu tarikat şeyh şüyh işlerinin suyu çıkmış

  • gerçekler 2 yıl önce yorumlandı

   yazıda dile getirilenler acı da olsa gerçekler kabullenelim yıllarca kandırıldık islamcıları islama tercih ettik. nurullah cahan ile nakşilik yanyana pek bi yakışmış :)

  • İşi bilir çavuşoğlu 2 yıl önce yorumlandı

   vAllahi helal olsun nurullah çavuşoğlu na beş yıl önce yanına aldığı on gençle kendilerini kentin sahibi gibi görenleri ip gibi dizdi yetmedi adeta dünyanın hakim güçlerine buradan kafa tutuyor. gençlerde maşAllah bilgili kültürlü ve çok efendi hepsi de gazetecilik nasıl yapılır öğretilir uşaklı ya başarılarınıza devam dilerim kardeşim farklı siyasi görüşlerde saf tutsakta sizleri seviyorum.

  • Muhammed çömen 2 yıl önce yorumlandı

   palavracı köpek

  • C.g 2 yıl önce yorumlandı

   said nursiciler elestiriye gelemiyor cunku suclu falan demissiniz siz anca cahilleri kandirirsiniz gidin arastirin kardesm s.nursi acilan tum davalardan beraat etmistir.madem vatan haini assalardi ya menderesin asildigi bu ulkede omun asilmasimi zorduki arastirin kardesm arastirin ...

  • gerçekler 2 yıl önce yorumlandı

   son derece usturuplu bir şekilde beyefendi ce gerçekleri dile getirmiş vedat bey. bazı ilim tanımaz aklı evveller ise sadece klişe sözlerle saldırmışlar. vvarsa yazdiklarin da yanlış doğrusunu yazın. mesela sessiz zikir dilinu damagina dayayarak zikretmek varsa peygamberin sağlığında var deyin kaynak gösterin. okunmuş şeker yedirmek varsa peygamberin hayatında var deyin. tövbe almak varsa var deyin ama yok kesinlikle eminim ki yok. o halde peygamberin hayatında örneği olmayan şey sizin hayatınızda ise ki evet sizde bunların dik alası var. o zaman sizin yaşadığınız şey batıldır bidattir. aradığınız rızası ilahi ise biliniz ki bu adam bu yazdıkları ile onu kazanmıştır. çünkü kimsenin söylemeye cesaret edemedigini açıkça yazmıştir ve yazdıklari haktır hakikattir ya siz neden hala rıza ariyorsaniz dönmüyorsunuz yanlışınızdan bilmemek değil ögrenmemek ayıp.ahiretinizi helak etmeyin derim.yazı için teşekkür ederim yazar kardeşim

  • hakan 2 yıl önce yorumlandı

   nakşilik çok geniş bir yapıdır hesabı olanlar hesabını normal yollarla görsünler nakşilik hakkında bu yazılar ayak üstü kahve muhabbetinden öteye gidemez

  • MenzilcileRR 2 yıl önce yorumlandı

   belediyede yaşananlara, üniversitede yaşananlara, milletvekilliğinde yaşananlara bakacak olursak nakşibendilik değil bunların işi rant için belediye başkanı utaşta neler yapıyor? ssk evlerinde ki rant ? adıyamandan gelen firmalarla ihaleler? nerde kul hakkı ? nerde bunun burasında din ? bu yaptıkları yaşanılanlar ancak münafıklar tarafından sözde dinciler tarafından yapılabilir? eğitmenler sofaş gurubu hepsinin işlerinde ne kadar iğrenç olduklarını hem işçileri hemde çalıştıkları firmalar bilir, yukarıda dönen dolaplar büyük oyunlar çok büyük bunların hiç birinde inanç yok belediyede tövbe alan cahan gurubu içkici bilmeyen var mı ekibine dönsün baksın lort, genç diğerleri hepsi kızlarla bihaber üstelik parti içi, sofaştan alışveriş zaten yapılmaz hepsi çıkarcı satılmış hak yiyen zavallı insanlar hepsi dini kullanan sözde çakma seyyid tayfası insanlıktan uzaklar

  • ÇOK NET @rumuz yok 2 yıl önce yorumlandı

   "demmekki̇ neymiş paylaştığın ayetin inceliğinide akıl sahibi(fıkıh,tasavvuf,tefsir bilen) insanlar yorumlayabilirmiş."
   sen eğer akil sahi̇bi̇ olarak şeyhleri̇ görüyorsan, kendi̇ni̇ akil sahi̇bi̇ görmüyorsan, ben sana ne di̇yi̇m. Allah sana akıl versin... insan yeryüzünde benim halifemdir diyen bir yaratıcının kullarının geldiği nokta, şeyhlerin paçalarını tutmak olmuşsa, yazık çookkk yazık...

  • Alaaddin @entellektüel 2 yıl önce yorumlandı

   tasavvuf elbette olmazsa olmaz mevlanalar haci bektaslar hoca ahmet yeseviler geylaniler vs vs vs ama naksibendilik vahhabilik gibi bir ingiliz oyunudur projesidir ajanlar ve yerli isbirlikciler ile tasavvufunda icine sizmislar dini tahribat etmisler anlatilmak istenen bu

  • Şahin Özek 2 yıl önce yorumlandı

   sayın prof. dr. haydar baş bunları yıllarca anlattı 2000 yılında dinler arası diyalog tehditi defalarca anlattı. neden kimse bağımsız türkiye partisini görmüyor yada görmezden geliyor. bu yazı güzel de bunlara karşı duran kitlenin haydar bal oldugunu neden yazmadınız?

  • :) 2 yıl önce yorumlandı

   akpyi ele geçiren nakşi ekip şimdi de mhp yi ele geçiriyor alpay özgür ü ihraç etme telaşındalar

  • haydar aslan 2 yıl önce yorumlandı

   yanlız biraz geriden geliyorsunuz bir kaç yıl önceden yazılabilirdi bu yazı

  • entellektüel 2 yıl önce yorumlandı

   ben sizin yazinizin tamamen yalan dolan iftira olduğunu düşünüyorum. eminim bu yaziniz birilerini hedef almaya yonelik ve on hazirligini yapmissiniz.ama yaparken de maalesef bir cok Allah dostuna laf etmissiniz.bakin yanlis olan insanlardir.tasavvuf bir ilimdir ve nasil bir doktor sadece okuyarak doktor olamaz mutlaka hocalara ihtiyac duyar.tasavvufta da boyledir kitap okumakla nasil bir doktor doktor olamazsa hocasi olmadan kisi tasavvufta ilerleyemez.her grupta oldugu gibi sahte seyhler olabilir ama bu böyle bir ilmin yok olduğunu gostermez.naksibendilik te bu yolda cok saygin bir yoldur.bu yuzden de bu yazinizdan dolayi sizi Allaha havale ediyorum.birilerini elestireceksin diye biseylerin ustune basmaniz hain ilan etmeniz gercekten cok acı.

  • Büyücü mu dedin 2 yıl önce yorumlandı

   okunmuş ekmek yada çorba yedirmeleri ilk bakışta masum gibi geliyordu bana hiç büyü ihtimali aklıma gelmemişti sizde okuyunca mantıklı geldi kesin büyü yapıyorlar insanlara bizim mahallede bir cinci hoca vardi bu seyda denene o bizim sultanımız derdi zere. kadınlar içkiyi bırakıp doğru yola dönsün diye kocalarının atletini donunu yollardı bizim mahallede demek hepsi büyüymüş yazıklar olsun insanların dini duyguları ile oynayıp sömürenlere.

  • Dahası var @serdar 2 yıl önce yorumlandı

   mhp de sadece alpkayalar ve ali kurtlar olsa iyi vekilin iki danışmanı da sofi servet hoca da köleoglu da, yine belediye meclis üyesi olan orhan tamer ve erdoğan varol yine eski il başkanı ahmet nihat denen satılmış herif var gerçi bu isimlerin hemen hepsi de geçmişte ülkücü harekete ve genel başkana defalarca ihanet etmiş bazı seçimlerde ve referandumda akp lehine oy vermiş insanlardır ya. demem o ki başlık cuk oturmuş nakşiler hain oluyor arkadaş.

  • muhafazakar 2 yıl önce yorumlandı

   bu tarikat aynen papazların günah çıkarması gibi tevbe alıyorlar bizzat katılmış biri olarak biliyorum ayrıca bu adamlardada nurcular gibi menfaat grupçuluk adam kayırma vs vs gibi şeyler mevcut

  • yaşar 2 yıl önce yorumlandı

   bu yazı yeminle yüksek trajlı gazetelerde ve basında yayınlanması gereken bir makaledir

  • alaattin 2 yıl önce yorumlandı

   daha önceden gülen cemaatiyle ilgili yazıyordunuz bugun çok haklı olduğunuzu gördük bizleri aydınlattığınız için halkı bilgilendirdiğiniz için gerçekten teşekkürler

  • Ali Rıza 2 yıl önce yorumlandı

   şu bazı yorumcular da amma garip. yazarın yazdıklarına mantık çerçevesinde cevap vermek, yapabiliyorlarsa yalanlamak yerine yok sen kimin adamısın, günaha giriyorsun vb. açıklamalar getirmeyi seçmişler. klasik "verecek cevabım yok ama ben haklıyım" kafası!

  • süper 2 yıl önce yorumlandı

   valla tek kelimeyle harika bir yazı

  • Ali Rıza 2 yıl önce yorumlandı

   bu sait nusriciler eleştiriye gelemiyor ama başkasına eleştiri yapmaya gelince mangalda kül bırakmıyorlar. sait nursinin insan aklına ters bir sürü sözü davranışı var. nakşilerin de çok sevdiği abdülhamit döneminde sait nursinin akıl hastanesine yatırılması hadisesini hiç dile getirmezler. sait nursi aynı zamanda bazı mucizevi hadiselerle kendini üstün göstermeye çalışmıştır. örnek: bir defasında üç kurşun sait nursinin tam öldürecek yerine gelmiş de, tesir etmemişmiş. atatürk e tavırlarının nedeni gayet açık. atatürkün osmanlıyı avrupanın gerisine düşüren bağnazlığı reddetmiş olması.

  • GERÇEK NAKŞİLERE 2 yıl önce yorumlandı

   öncelikle vedat orhan yazılarını özledik,yazıların devamını bekliyoruz..nakiliğe gelince tarikata girerek zenginleşenler,tarikat ayağıyla ihale alanlar,siyasete girenler var bu ülkede..bakın sadece bir tarikatı öğrenmek istiyorsanız zenginleşme düzeyine bakın...müslümanlığı burdan öğrenip yorumlayabilirsiniz.

  • rumuz yok @ÇOK NET.. 2 yıl önce yorumlandı

   (âl-i i̇mrân suresi), 7. ayet
   o, sana kitab'ı indirendir. onun (kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. diğerleri de müteşabihdir. kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. i̇limde derinleşmiş olanlar, "ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır" derler. (bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.
   demmekki̇ neymiş paylaştığın ayetin inceliğinide akıl sahibi(fıkıh,tasavvuf,tefsir bilen) insanlar yorumlayabilirmiş.
   öyle internetten ayet bulup kopyala yapıştırla bu iş olmaz.

  • 64 2 yıl önce yorumlandı

   len sen kimsin bilgin ne senin de yazı yazıyorsun bu arada ben nakşi değilim kesinlikle hala atatürk len bi siz kaldınız acın gözünüzü artık bu islam düşmanını savundukça batıyorsunuz bilginiz olsun

  • ......... 2 yıl önce yorumlandı

   bunu yazan kişi islamdan bahseden kişi namaz kılıyomu acaba bunu yazarken insanların imanı için mi yazdı menfaatleri için mi yazdı

  • mertçe 2 yıl önce yorumlandı

   ezelden beri bu nakşiler in yezit ve muaviye ye niye laf ettirmedigini bende merak ederdim.cübbelinin kraliyet ailesinin düğmesini taşıdığını ve bu dugmenin sadece kraliçe tarafından izin verilenler de olabildiğini murat bardakçı dan duymuştum programda cübbeli kıpkırmızı kesilmişti. ayrıca halidi bağdadi nin ingilizce işbirliği içinde ihanet ettiğini de biliyordum. şeyh sait ve saidi kürdi yada nursi de yine ingilizle kolkola atatürke karşıydi biliyorduk. sessiz zikirin islam da olmadığını silsilenin uydurma oldugunu yeni ögrendi böylece pazılın parçaları yerleşip tamamlanmış oldu. öz cümle nakşiler hep hainmiş baştan beri. ç
   çok çok sağolun vedat bey aydınlattınız

  • çamur at izi kalsın 2 yıl önce yorumlandı

   madem islamı bu kadar düşünüyorsun izindem gittiğin atam dediğim şahıs ne yapö-mış islama onu anlat bana

  • remzi 2 yıl önce yorumlandı

   yazıyı okuduktan sonra internette biraz araştırdım konuyu hepsi doğru imiş bilgilendirme için teşekkürler uhm ve vedat orhan.

  • ÇOK NET.. 2 yıl önce yorumlandı

   kaf suresi 16. ayet: and olsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. ve biz ona "şah damarından" daha yakınız. kim ki, Allah ile arasına aracılar koyuyorsa, "yedek ilahlar" (şıh, şeyh, hazret,v.s...) koyuyorsa biliniz ki kayıtsız şartsız şirktedir. Allah islah etsin...

  • nakşibendi 2 yıl önce yorumlandı

   vedat bey sen önce kendi yaşantıma bak sonra o Allah dostları ile kendini kıyasla atatürk yandaşı dinsiz köpekler...yazık bee

  • rumuz yok @yazık yazık 2 yıl önce yorumlandı

   şeyhin sarığına yapışandan sana bir zarar geldimi?yada kime zarar geldi?elbetteki her elma kasasında 3-5 çürük elma olur ama konuyu genellemeyin.tövbede var çorbada var ama kime ne zararı var.gidin görün halka açık.kimseye zorla tövbe verilmiyor,zorla çorba içirilmiyor.

  • yazık yazık 2 yıl önce yorumlandı

   yazılan yazıdan çok yorumları okuduğunda insanın içi acıyor yok Allah dostuna ne demişsin yok cemaat adam satır satır yazmış delikanlı isen karşı tezin varsa sende yaz yalan de sarığa tutunup tövbe etmek yok de okunmuş çorba yok de silsilede bunlar yok de ama bunlar doğruysada bir araştırayım yanlışın neresinden dönersek kardır de Allahı biliyorsun kuranı biliyorsun peygamberi biliyorsun okumak öğrenmek araştırmak zor geliyor yapışmışsın bir şehin sarığına gidiyorsun öylemi hayırlı yolculuklar

  • Bitab 2 yıl önce yorumlandı

   önce adını andığın şahısları bir tanı derim sana şah-i nakşi̇bendi̇ hali̇di̇ bağdadi̇ aldülhali̇k gücdüvani̇ ve onlarin yanina kendi̇ i̇smi̇ni̇ yani̇ vedat orhan i koy ve onların yaşantıları ile kendi yaşantını kıyasla ashab-ı suffa yı araştır sonra da kendini bil kendini bil ki haddini de bilesin. kimlere hizmet ettiğini göremiyorsan Allah hidayet nasip etsin diyeyim nazım kıbrısi hakkında söylediklerin de haklılık payı var derim ama ehl-i iman çalışıyorsa tabi ehl-i küfür de çalışacak ki imtihan imtihan olsun...

  • yazara 2 yıl önce yorumlandı

   vedat orhan yazdıklarının yarısı yalan bu okunmuş ekmek çorba islam da yeri olmayan bir şey doğru yöne tövbe almak da yok islam da ama bunu genellemen bütün nakşilerde böyleymiş gibi yazman hiç hoş değil. bu saydiklarin sadece menzilci lerde var. i̇skilip li vatan haini idi doğru ama pkk sempatizani gibi gösterme hiç doğru değil mesela. yine de her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

  • rumuz yok @berber 2 yıl önce yorumlandı

   berber kardeş saf duygularla gelip gidenlere yazık demişsin ama ahirette asıl kazananlar onlar olacaktır.saydığın isimlerinde yaptığın ithamlarla alakası yoksa onlarda kazanacaktır.kaybedenler kuran ve sünnet yolunda gitmeyenlerdir.sen hangi yoldasın ???

  • UŞAKLI @serdengeçti 2 yıl önce yorumlandı

   uşakta güya paralelci̇ deni̇len kamu memurlari görevleri̇nden uzaklaştiriliyor ve yerleri̇ne menzi̇lci̇ler geti̇ri̇li̇yor. uzaklaştirma ve ki̇şi̇leri̇ fi̇şleme i̇şi̇ doğrudan menzi̇l grubunca yapiliyor ve yerleri̇ne atananlarda kendi̇ adamlari vi̇r çok ki̇şi̇ni̇n ekmeği̇ i̇le oynaniyor. Allah islah etsi̇n bunlari

  • yazınız için teşekkürler 2 yıl önce yorumlandı

   hali hazırda bu tarikatlara gidenler yalan iftira deyip geçiştirecekler ama kalbinde iman olan ve tasavvufa meraklı olup intisab etmek isteyenler için çok faydalı aydınlatıcı bir yazı.neden müslümanlıgın bu şekilde bölük pörçük oldugunada bir cevap olmuş bu bidatçıları fşa ettiginiz için Allah sizden razı olsun

  • Kıyamet 2 yıl önce yorumlandı

   ey vedat! sana konuşup zamanımı boşa harcamak istemem belli ki bir yerden talimat aldın ve böyle bir yazı hazırladın ama unutma bugünün yarını dünyanin ahi̇reti̇ var seni̇nle orada görüşeceği̇z. seni̇ Allah'a havale edi̇yorum...

  • UŞAKLI @berber 2 yıl önce yorumlandı

   i̇ş adamlari temsi̇lci̇leri̇ni̇ unutmuşun. ramazanda mi̇lletten hayir adi altinda paralar topluyor sonra lüks otellerde eşrafi i̇le i̇ftar yemekleri̇ veri̇yorlar... i̇nanmiyorsaniz ramazanda i̇ş adami dernekleri̇ni̇n hangi̇ otellerde i̇ftar yemeği̇ verdi̇ği̇ne bakin. ben bunlar kadar kadrolaşan bi̇r oluşum görmedi̇m

  • ccccc 2 yıl önce yorumlandı

   sen kıme ve neye hızmet edıyorsun

  • Emre YILDIZ 2 yıl önce yorumlandı

   valla ne diyeyim iyi uydurmuşsun vedat bey. senaryo yazmayı denesen kesin başarılı olursun.zihinleri bulandıran provakosyon meraklısı ve gündem oluşturmaya çalışan vedat bey, bu sekilde sadece günü kurtarırsın. camur at izi kalsın ile bir yere varilmaz.

  • hep şüphelenmiştim 2 yıl önce yorumlandı

   bu guruplara katılan yakın arkadaşlarım var ilk zaman kendi görüşüdür diyerek saygı duydum ama zamanla arkadaşlarda türlü türlü fetbazlık yalan hile hepsini görünce aslanım bu size yaramadı siz Allah dostu diye şeytanamı baglandınız diye sordugumda benle bağı kopardılar çünkü bu guruplara girenlerin gerçekleri araştırmaya meyli hiç olmuyor nasıl bir teminat veriyorlar ise bunların içine girenlere hak nedir diye bakmıyorlar at gözlügü takılıyor direk bunlara

  • Nureddin 2 yıl önce yorumlandı

   cehalet başa bela..

  • gerçekler... 2 yıl önce yorumlandı

   yazının tamamı için link veriyorum, merak edenler okusun...

   http://www.diniyazilar.com/2015/02/seyyid-nedir-boyle-bir-makam-var-mi/

  • gerçekler.. 2 yıl önce yorumlandı

   Günümüzde de binlerce kişinin seyyidlik iddiasında bulunduğunu görebilirsiniz. Osmanlı tarihinde de bu sıfat yaygın olarak kullanılıyordu. Hatta bu öyle bir seviyeye gelmişti ki Osmanlının son zamanlarında İstanbul Topkapı’da seyyidlik belgeleri alınıp satılıyordu. Bu belgeler Türkiye’de halen çok sayıda aile de bulunmaktadır. Seyyidlik belgesine sahip olanlar vergi vermiyor ve askere gitmiyordu. Tabi bunun neticesinde trajikomik bir durum ortaya çıktı. Osmanlı döneminde Hz. Muhammedin yaşadığı topraklar olan Arabistan da 30 bin kayıtlı seyyid varken Anadolu’da bu sayı 300 bin civarıydı. Bu belgelere göre Hz. Muhammedin vatanındakinin on katı seyyid Anadolu da yaşıyormuş. Acaba Kureyş kabilesi Anadolu’ya hicret etti de biz mi bilmiyoruz?

  • Erdinç 2 yıl önce yorumlandı

   helal olsun kardeşim yine doğruları dile getirmişsin yakindir nakşilerde de sonu.

  • muhammed masum 2 yıl önce yorumlandı

   Allaha havale ediyoruz sizi usakhaber merkezi

  • Semerkand Buhara mostar 2 yıl önce yorumlandı

   gavs çarpar seni vedat bey, ama hangisi çarpar eskişehirdeki mi yoksa menzildeki mi bilmem. bunların yaptığı düpedüz ruhbanlık oysa ki islamda ruhbanlık apaçık yasaklanmıştır şirktir.şirke koşanlar da şu anda uşak belediye ve mhp yönetimindedir. gavslar uşağımıza bi himmet etse de tüm uşak sorunlardan bir kurtulsa yoksa bunların uşaka bir fayda getireceği yok

  • naksibendili muhammed 2 yıl önce yorumlandı

   lafa bakilir laf mi diye adama bakilir adammi diye turkluge ihanetten bahsediyor tasavvufun kotulugunden bahsediyor gafil yunus emrenin tasavvuf oldugundan fatih sultan mehmedin tasavvuf whli oldugundan haberi yok ataturk kurani kerimi tasavvuf ehli olan elmalili hamdi yazira guvenip yazdirdigindan haberi yok dini boyuttan bakildiginda ise halidi bagdadiyye dil uzatirken altib silsileye yani sahi naksibensi hz imami rabbaniyye basa giselim sellmani farisiyye laf eden zihniyyetin dininden suphe ederim uzun lafun kisasi lafa baktik laf degil adama baktik ???????

  • osman 2 yıl önce yorumlandı

   sen neyimişsin be vedat yalan dolan hepsini doldurmuşsun yazına bu işin birde kul hakkı var hiç düşünmesmisin eline kalem alan yazıyor

  • berber 2 yıl önce yorumlandı

   hacı adnan müşerref yurdunun ekrem hoca beşir yurdununun başında her pisliğin içindedir. ali riza çümen utaşta nurullah cahana her pisligi yaptirir mustafa eğitmen koordine eder pisliklerini. nakşibendiler haindir ler çıkarcı ve yalancıdırlar. tabi dünyadan habersiz saf duygularla gidip gelen samimi dindar da çoktur yazık onlara üzülürüm asıl.

  • Reis @reis 2 yıl önce yorumlandı

   ülkücü ler adına konuşma hakkını sana kim verdi bilmiyorum ama yanlış yoldasın. ülkücüler Allah dostlarını sever saygi gosterir elestirmrz

  • kurt64 2 yıl önce yorumlandı

   dindarlardan korkma dincilerden kork işyeri açacağına birkaç dini bilgi boynunu bük ağzın iş yapsın al eline tespihi etrafına toplanacak salakları bulursun onlardan rızkını temin edersin ben elhamdülüllah müslümanım benim inancım bana yeter arkasından gittiklerinin biri kürt saidçi amerikada madem hayır ve şerrin Allah tan geldiğine inanıyorsan ne işin var amerikada tıpa meselesi bunlar ajan olmasa amerika önüne arpa koyarmı

  • KEMAL KARAKAYA @ebu zerr 2 yıl önce yorumlandı

   ben bazilarina cevap vereyim : sofasin sahiplerinden haci bey vekildir. ama ana avrat küfür ettiğini kendim duydum. sözde dindarladır. ama işçilerinin haklarini yemek için her halti yaparlar. işçiye peşin ihbarname imzalatırlar. 11 ay sonra çikti girdi yaparlar. kidem izin parasi yoktur. tarihi geçik yoğurdu piyasadan toplayıp süzme yoğurt yaparlar. daha......

  • İSMET ERDEM 2 yıl önce yorumlandı

   kutluyorum. tasavvuf i̇çi̇ne hi̇nt yunan felsefesi̇ karişmiş i̇srai̇li̇yattan beslenen gerçek i̇slamdan ayrişmiş ve kopmuş genelde türk ulusuna düşmanlik besleyen sapkinliktir

  • serdar 2 yıl önce yorumlandı

   bizim ülkü devi diye geçinen mehmet alpkayanin ve ali kurt ta nakşi vedat bey mhp yi nakşiler ele geçirdi bilgine.akp zaten nakşilerde kime savaş açtığını bil de hain ona göre.

  • cahil 2 yıl önce yorumlandı

   bunları yazarken ölmüş kişiler ve geniş topluluklar hakkında yazdığını düşün, içinde büyük iftiralar var nakşiler hinduizmden etkilendiği doğrudur ama her yei etkileyecek bir grup değillerdir, siyasetle hiç işi olmazlar. partilere sızma palavra, buna örnek gösteremezsiniz. said nursi nakşi değildir, nakşilerden etkilense bile onlar çok farklı düşünceleri. bu kin- nefret dolu yazı

  • ismail 2 yıl önce yorumlandı

   osmanlı devleti ne zaman nakşi şeyhlerin etkisine girmişse hangi padişahların nakşibendi tarikatina intisabı söz konusu olmuşsa işte o vakitlerde geri gitmiştir. osmanlının yakılmasını sağlayan nakşibendiler sözde osmanlıya sahip çıkarak atatürke hilafet hesabı sormuşlardır. tıpkı hazreti osmanı öldürdükten sonra kanının sorulmasıni hz aliden isteyen muaviye gibi.

  • agaga 2 yıl önce yorumlandı

   tüm gruplara laf söylemişssin ve iddaalarının yüzde 70'i yalann iftira önce araştırmanı iyi yap amacının din düşmanlığı olduğu açık

  • Ali 2 yıl önce yorumlandı

   bu yaziyi yazan kişi̇ alevi herhalde.ama anlattiklarinin bazilari yalan.hic bir gercek menzilci dsp ye yada chp ye oy vermez.bu yazi tamamiyle gercek dışı.en saglam tarikat menzildir.hirıstiyanlikla karşilastirmis utanılacak bir olay.hiristiyanlar müslümanlar gibi yaşamazlar.....

  • Osman aktaş 2 yıl önce yorumlandı

   vay anasını dedirten şeyler okudum yazıda hayretler içerisindeyim demek atatürk'ün kestiği hocalar hep bu nakşiler. ama şuda bir gerçek vedat kardeşim bunlarla ilgisi olmayan hocalar da hiç bi şey bilmiyor ve aslında çoğu bunlar gibi günümüz hocalarının

  • Aslan Bey 2 yıl önce yorumlandı

   nakşi ekolünün çıkarttığı bir tane türk milletine mal olmuş Allah dostu evliya yoktur. yunuslar taptuklar hacı bektaşlar, hazreti mevlanalar, ahmet yeseviler, yusuf has hacipler, üftadeler, kaşgarlı mahmutlar bu milletin manevi değerlerinin tümü nakşiliğe karşı savaş açmış ehli beyt ekolünün ürünleridir. nakşilerin bir tane türk milleti tarafından benimsenmiş şeyhi vs yoktur. yazıda belirtildiği üzere uydurma silsileler ile ingiliz israil ortak yapımı olarak bu coğrafyada tasavvufun hakimiyetine ortak olmak için sürülmüş bir fitne ocağıdır nakşibendilik. evliyalık kim nakşilik kim, onlar zaten papazların yaşam biçimini ilke edinmiş insanlardır. kul hakkı bilmez yalanın bin türlüsünü ayakta milyon türlüsünü oturduğu yerde hiç çekinmeden uydururlar. bakınız örneği uşaktaki menzil sofileri. uydurma menkıbe ve kerametler ile milleti kandırıp zekatına fitresine göz diktikleri yetmedi şimdi de belediye sağlık ne varsa devlet imkanlarına çökmüş talan etmekteler.

  • İngiliz Menşeeli tarikatlar 2 yıl önce yorumlandı

   nakşibendiliğin özü Allah sevgi̇si̇ni̇ kalplere nakşetmek ( i̇şlemekti̇r ) ve dünya sevgisi veya saltanat , siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. atatürk e , hz. muhammed (s.a.v) efendimize saldıranların nakşibendilik ile alakası yoktur tam tersi islamofobia yı körüklemek için kurulan yapay tarikatların yaptığı işlerdir bunlar ilk defaosmanlı imparatorluğu zamanında vahhabilik olara ilk islamı değiştirmeye yönelik tarikat kurulmuş ve iç isyan çıkarmıştır , şuan ki ışid de vahhabiliğe hizmet etmektedir. amaç hz. muhammed (s.a.v) efendimizi silip dünyadaki 3 dini bileştirmektir . bu işin onlara en basit haliyle göre temel noktası tek bir Allaha inanıyoruz o zman tek bir din olması gerekir, sonrası tek dir (ingilizce), tek bir devlet zenginlerin hükümdar halkında köle olacağı bir sistem kurmak.

  • ebu zerr 2 yıl önce yorumlandı

   menzil grubu diye bilinen grubun sofaşta neler çevirdiğini bilmek istersen eski çalışanlarına bi soruver derim vedat kardeş. sana oradan çok malzeme çıkar emin ol. belliydi bu nakşibendilerin sahtekarlıkları da biz baştakiler düzgündür de buradakiler yamuk sanıyroduk demek balık baştan kokar sözü doğru imiş. iyiki bu yazıyı okumuşum sağolasın.

  • ertekin 2 yıl önce yorumlandı

   menzildeki sahte şeyhin kürtçeden başka bir dil bilmediğini pkk ile orada nasıl koyun koyuna olduğunu bilmeyen yok ki.ayrıca okunmuş çorba ve ekmek muhabbeti konusunda da size katılıyorum kesinlikle büyü yapıyorlar insanlara bu gibi yol ve yöntemlerle. bunlar islamda olmayan yöntemler zaten.

  • Ulusal64 2 yıl önce yorumlandı

   erdal sarızeybek ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı zaten televizyonda bir kaç kere.

  • tırı vırı 2 yıl önce yorumlandı

   nakşi müride bak sen eşkiyalığa soyunmuş adamı tehdit ediyor birde. ama aslında yadırgamamak lazım şeyhlerinin biri cellat olunca mürit eşkiyalık yapmış çokmu :)

  • Mustafa çalışır 2 yıl önce yorumlandı

   kardeşim ben seni gördüğüm yerde Allah için dovecegim sırf Allah dostlarına laf söylediği için kendine dikkat et

  • Yalanlar 2 yıl önce yorumlandı

   önce git araştır sonra yaz yazını yalan ve iftira dolu bir yazı her cümlesi nefret kokuyor normal başka bişey de beklemiyoruz sizden....bunun adı da basın özgürlüğüdür kesin...

  • yusuf yüzlü 2 yıl önce yorumlandı

   daha önce gülen cemaati ile ilgili yazı dizisini takip etmiştim bu kez nakşilerle alakalı bir dizi ancak sadece nakşiler olmayacak anlaşılan nurcular gülenciler sofiler mealciler vehhabiler tümden ele alcaksın galiba

  • belediyedeki nakşibendiler. 2 yıl önce yorumlandı

   belediye başkanı nurullah cahan ve ekibi de nakşibendi acaba onlara da uzanacak mı bu yazı dizisi merkal bekliyoruz. umarız sadece genel de kalmaz yerel uzantıları da izah edilir.

  • serdengeçti 2 yıl önce yorumlandı

   bu yazıyı nakşibendilere operasyonun çok yakın olduğunun bir işareti sanki. yine vedat bey fetullahçılarla ilgili bi yazı dizisi ortaya koymuş dizi bitet bitmez cemaat paralel ilan edilmiş ve operasyon başlatılmıştı.

  • talat 2 yıl önce yorumlandı

   ben hep söylüyordum zaten bu mübarekler! hain diye adam ne varsa yazmış ben devamını merakla bekliyorum

  • kerbela 2 yıl önce yorumlandı

   tamda işit ve pkk gibi ikiside nakşilerce kollanan terör örgütlerinin ülkeyi kan gölüne çevirdiği günlerde çok yerinde bir yazı dizisi bravo gerçekten bravo

  • reis 2 yıl önce yorumlandı

   vAllahi hayretler içerisinde okudum biz nasıl uyanmadık bunca yıldır onu anlamıyorum. ülkücüler olarak hep bunlara sıcak baktık malesef yazınız çok güzel göz önüne sermiş hakikatları. cesur yaklaşım için tebrikler.

  TÜM YORUMLAR
  
  TÜMÜ Yazarlar
  Özel Haber
  Son Yorumlar
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv

  

  banner363

  banner366