MHP'de İhraçlar Kesinleşti. CHP Kongre Sürecine Gidiyor,AKP'de Başarısızlığa Fatura Kesilemiyor. (Kulis Haber)

Milliyetçi Hareket Partisi Uşak'ta seçimlerin hemen akabinde kimsenin beklemediği yeni bir sürece kapılarını araladı. MHP İl yönetiminin; aralarında Belediye Meclisi üyeleri eski İl Başkanı ya da milletvekili aday adaylarının da bulunduğu bazı önemli isimleri, seçim döneminde çalışmamak ya da sosyal paylaşım siteleri üzerinden mevcut yönetimle ilgili olumsuz yorum yapmak gibi suçlamalar sebebi ile disiplin kuruluna sevk ettiği ya da istifalarını istediği bilinmekteydi. Pazartesi günü itibarı ile disipline sevk edilen iki ismin ihraç kararının alındığı öğrenildi.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 17:44
MHP'de İhraçlar Kesinleşti. CHP Kongre Sürecine Gidiyor,AKP'de Başarısızlığa Fatura Kesilemiyor. (Kulis Haber)

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da sancılı bir seçim süreci yaşandı. Ülke çapında yaşanan kaosların, gergin atmosferin üzerine, Uşak'ta Ak Parti'nin 2. sıraya daha önce sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda Atatürk'e hakaretler yağdıran bir ismi aday göstermiş olması,yine Ak Parti'de Uşak Belediyesi'nin Menzil grubu diye bilinen cemaat tarafından yönetiliyor olduğu yönündeki iddialar, bununla beraber yine belediyede bir takım şaibeli isimlerin şaibeli işlere kalkıştığı yönündeki iddiaların kamuoyunda dolaşıyor olması,  MHP'nin Durmuş Yılmaz'ı süpriz bir şekilde tepeden 1. sıraya atamış olması, CHP'de ön seçimle gelmiş olmalarına rağmen adayların, gerek seçim sattı mahallindeki tavırları ve gerekse yeterli ya da gerekli çalışmayı ortaya koymamış olmaları gibi sebeplerle bütün siyasi parti  tabanlarının ve seçmenin kafasının bir hayli karışmasına sebep olmuştu.

Gerek yapılan kamuoyu yoklamalarından gerekse insanların ilgisizliğinden çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde, seçmenin yarısından daha fazlasının oy verdiği partiyi ya da adayı içine pekte sindiremediğini söylemek mümkün. Konuştuğunuz 10 kişiden en az 5'i siyasi partilerin politikalarından ya da siyaset üreten kişilerden ve adaylardan hoşnutsuzluğunu ya da ümitsizliğini dile getirmekte. Halk ile politikacıların arasında ciddi bir uçurum oluştuğu ve politikacıların kendilerine kurdukları mizansende halktan kopuk bir tiyatro sergiledikleri hemen herkesin ortak görüşü gibi. Bunun yanı sıra hiç kimse politika yapmaya yanaşmazken artık siyasi partilerde aday gösterilecek isim bulmakta bile zorluklar yaşandığı bilinmekte. Yani siyaset kurumunun adeta tıkandığı, alternatif politika ya da politikacıları üretemez hale geldiği bir noktada, işin içine birde siyasi ihtiraslar, kin ve nefret içerisinde yaklaşımlar, ayak oyunları, kumpaslar, yalanlar ve iftiralar da girince siyaset sahnesi gerçekten de mide kaldırmaz bir boyuta ulaştı ya da ulaştırıldı diyebiliriz.

Ak Parti'de Belediye Başkanı ile Milletvekili her ikisi de aday belirleme süreci boyunca birbirlerine olan küskünlüklerini her fırsatta dile getirmelerine rağmen, kapalı kapılar ardında iki grubun taraftarlarının birbirine hakaretler içeren ifadeler kullandığı tüm Uşak'ın malumu iken, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Belediye Başkanı ve çevresinin organize ettiği bilinen kimliği belirsiz adreslerce Milletvekili ve ortağı başta olmak üzere bir çok Ak Partili hakkında çirkin itham ve hakaretler herkesin gözü önünde gerçekleşmişken ve bu olan biten bütün Uşak'ın malumu iken, Milletvekili ve Belediye Başkanı bir araya gelip, kamuoyuna aralarında hiç bir problem olmadığını deklare edebiliyor.Elbette ki bu ve benzeri gelişmeler Ak Partili politikacıların itibarlarını kamuoyu önünde ciddi derecede sarsıyor.

CHP'de kaynayan kazan gibi, il ilçe kongreleri için hazırlıkların sürdüğü CHP'de grupların hizipleşmelerinden sıkılan CHP üyeleri grupların delege yarışıuna girmesine ve yine gruplar arası mücadele olmasına son derece karşı ve mesafeli duruyor. Özellikle Fuat yada Dilek Yılmaz, Esat beylerce, Mustafa Aydın gibi isimlerin öteden beri kuru inatlaşmaları ve partinin enerjisini heyecanını yok edecek derecede bir rekabet içine girmiş olmaları, parti içerisindeki birliğin sağlanabilmesinin önünde koca bir duvar örmeleri üylerin canını oldukça sıkıyor gibi görünmekte. Bu nedenle CHP'deki arayışlar ilçe yada il başkanlığı için ortaya atılan isimler heyecan uyandırmıyor ve zaten seçimlerden, adayların ve özellikle İl Başkanının hataları sebebi ile beklentilerinin çok altında oy aldıkları için morali bozuk olan CHP üyeleri bir tülü kongre havasına girmiyor. Gruplaşmalar bitirilmeyip partinin üye yada delege ağaları birleşerek meydanlara çıkmadıkları sürece de üyeyi pek sürükleyebilecek gibi görünmüyorlar. Şu anki tablodan edinilen intiba şu; Geçtiğimiz kongrelerde sergilenen mizansenler, tiyatrolar, ayak oyunları ve hizipleşmeler yada kamplaşmalar bu sefer de tekrar edilirse en iyimser bakıldığında üye katılımın son derece az olduğu heyecansız ruhsuz bir kongre süreci yaşanacak. Yani gruplaşmada inat edilirse grupların başındaki isimler yönetim listesi oluşturmakta bile zorlanacak ve tabiri caizse kongre sürecini körler sağırlar biribirini ağırlar mantığı ile geçiştirecekler. Üyenin ve CHP'ye oy verenlerin taleplerine kulak verilip verilmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz ve kamuoyu adına bu durumun da takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu arada CHP'de merkez ilçe kongresi için ittifak arayışları yada liste çıkarma ekip oluşturma gayretleri de yok değil tabiki. Mevcut Merkez İlçe yönetiminde görev alan ve yönetimin aktif çalışkan ve sevilen isimlerinden birisi olan Halil Arslan isminde bir uzlaşı oluşturma gayreti olduğu kulislerde konuşulmakta. Yine CHP'nin son dönemlerdeki en başarılı il başkanı olan İsmail Demirel'in yönetiminde bulunan ve CHP çevrelerinde gençler olarak nitelendirilen isimlerin başında olduğu ve içerisine partiye renk getirecek  heyecan uyandıracak yeni isimlerinde katıldığı düzgün bir yönetim oluşturulmalı şeklinde değerlendirmelerde bulunanlar da yok değil. Seçimlerde Milletvekili olma hakkını elde etmesine rağmen seçim çalışmalarında ortaya koyduğu eforla CHP'lileri hayal kırıklığına uğratan Özkan Yalım cephesi ise sessizliğini korumakta. Yalım'ın kongre sürecine müdahil olmayacağı şeklinde açıklamalarda bulunduğu da kulislerden sızan bilgiler arasında.

MHP'de de seçim sonrası gelişmeler politik arenanın geleceği açısından düşünüldüğünde oldukça endişe verici bir boyutta diyebiliriz. Seçimin hemen akabinde bir taraftan bazı MHP'lilerin uluorta olmasa da kulaktan kulağa yöntemi ile Ali Kurt'un Genel Merkez'den gönderilen seçim bütçesini hovardaca harcadığı yönünde bir takım ispatı pekte mümkün olmayan iddialar ortaya atıldı. Bununla beraber Ali Kurt'un öteden beri MHP'ye her fırsatta ihanet eden bazı isimler ile birlikte hareket ettiğine hatta SKM'nin başına bu isimleri getirdiğine ilişkin iddialarla beraber MHP içerisindeki bazı isimlerin rahatsız olduğu ve tavır aldığı da bilinmekte idi. İl Başkanı Ali Kurt'un Nakşibendi tarikatı mensubu olması ve birlikte hareket ettiği bir çok ismin de aynı tarikatın farklı kollarına mensup olması da, öteden beri bütün tarikat yada dini gruplara cemaatlere eşit mesafede duran, hatta özellikle mesafeli duran MHP tabanının kafasını karıştırmaktaydı. Seçim süreci boyunca öteden beri Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarında görev alan bazı isimlerin özellikle dışlandığı ve seçim çalışmalarına katılmak üzere bırakın nezaket icabı çağırılmayı, gelmelerini istemeyen bir tavır ile bazı isimleri özellikle dışladıkları yönünde iddialar da konuşulmuştu. Seçimlerin ertesinde bütün bu konuşulanların parti içerisinde değerlendirilmesi ve geniş katılımlı toplantılar ile yapılan hataların giderilmesi aynı zamanda bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi beklenirken, MHP İl yönetiminin bazı isimleri çalışmadıkları gerekçesi ile partiden uzaklaştırmak istediği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. MHP İl Başkanı Ali Kurt'un bütün sorumluluğu üzerine alarak, MHP Eski İl Başkanı geçtiğimiz dönemin Belediye Başkan adayı ve bu dönemin Milletvekili aday adayı olan Alpay Özgür ve yine aday adayları arasında bulunan Ali Erdurmuş'u ihraç istemi ile disipline sevk ettiği, bunun yanı sıra da MHP Belediye Meclisi üyelerinden Uşakspor'un başarı öykülerinin yazıldığı yıllarda yöneticiliğini ve Genel Kaptanlığını yapması sebebi ile daha çok "Kaptan" lakabı ile tanınan, ülkücü camianın tanınmış simalarından Nevzat Yılmaz'ın ve Necmi Dursun'un da istifalarının istendiği bilinmekteydi. Nevzat Yılmaz ve Nezmi Dursun henüz istifa etmedi ancak diğer iki ismin ihraçları gerçekleştirildi. Elbette bu iki ismin Genel Merkez'i bu karardan haberdar ederek itiraz hakları bulunmakta. Yani itiraz etmeleri halinde İl Disiplin Kurulu'nun bu kararı Genel Merkez'de yeniden ele alınacak. Kararı Genel Merkez onar mı yoksa bozar mı, bunu kestirmek bir hayli güç tabiki. Ama ihraç işleminin kesinleşmediğini söylemekte bu perspektiften bakıldığında mümkün. 

Pazartesi günü itibarı ile ihraç kararlarının verildiğini öğrendiğimiz Alpay özgür ve Ali Erdurmuş'un bugün kararı ellerine aldığı yani kendilerine tebliğ edildiğini öğrendik. Alpay Özgür ve Ali Erdurmuş'un konuya ilişkin itirazlarını MHP Genel Merkezine iletmeleri ve kendilerinin savunmalarının Genel Merkezce de alınarak, İl Başkanı ve İl Disiplin Kurulunun bu kararının gözden geçirilmesi bekleniyor. Tabi ki bu kararı Genel Merkez bozacak mı? Yoksa Onaylayacak mı? Yada Özgür ve Erdurmuş itirazda bulunacaklar mı? Bunu zaman içinde göreceğiz.

Öte yandan bazı siyasi çevreler Alpay Özgür'e karşı işletilen bu ihraç mekanizmasının arkasında Ali Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminde devirmek maksatlı hareket ettiği hatta soru önergesi vererek, başkanlığını düşürmeye tevessül ettiği için, Ali Erdoğan'ın intikamını Alpay Özgür'den almak maksatlı tezgahlandığı şeklinde de değerlendirme de bulunmakta. Bu tezlerini destekleyen argüman olarakta bu ihraç isteminin perde arkasında, epeydir MHP ile ipleri kopartmış olan ancak son seçimlerde birden bire MHP'liliği aklına gelen, Erdoğan ile yakın ilişki içerisinde olduğu hatta, geçtiğimiz yerel seçimlerde Ali Erdoğan'ın aday yapılması halinde AKP yada CHP'ye oy ve destek vereceğini açık açık ifade edebilen, kendisinin ayrıca Menzil cemaatine yakın olduğu bilinen eski il başkanlarından Mehmet Alpkaya'nın bulunduğu aynı çevrelerce dillendirilmekte ve siyasi çevrelerce bu tez ciddi kabul görmekte. MHP'de gerek son dönemlerde yolsuzluk iddiaları ve Menzil cemaatine sağladığı imtiyazlar sebebi ile partisi ile ciddi sıkıntılar yaşadığı bilinen, belediye başkanı Nurullah Cahan'ın AKP ile yolunu ayırması durumunda, MHP'ye geçebilmesi için zemin hazırlamak, gerekse geçmişin intikamını almak ve siyaseten gelecek vaad ettiğini düşündükleri isimlerin önünü kesmek gibi sebeplerle gerçekleştirildiği kamuoyunca konuşulan siyasi çevrelerin kirli operasyon adını verdiği  bu girişimlerin nasıl neticeleneği herkesin merak konusu.


YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 43 yorum mevcut

  • mhp 3 yıl önce yorumlandı

   flash flash son alınan bilgilere göre mhp genel merkezinin uşak'ta yaşanan son durumlarla ilgili gerekli bilgileri topladığı bazı önemli isimlerin bizzat ankaraya çağrıldığı il başkanlığının zorda kalacağı iddia ediliyor.

  • hakan savaş. 3 yıl önce yorumlandı

   bir türk milliyetçisiyim hakikaten mhp ye Allah yardımcı olsun bir tarafta vatan haini hdp bir tarafta hırsız akp ve bahçeliye diyorlar ki tercih yap.alnımıza yazılan kadere bak.ya vatan hainlerini tercih edeceğiz,yada hırsızları. kader utansın.

  • Ali Rıza 3 yıl önce yorumlandı

   ak parti̇ en önemli yanlışını genel merkezden yaptı. adaylar halkın içine sinmedi. ikinci sıra adayının görünürlüğü yüksekti. atatürk ile ilgili sözleri milliyetçi tabanda tepki çekti. bence iyi kampanya da yaptılar ama oransal olarak egede (hatta batı anadolunun tamamında) en çok oy kaybedilen il oldu. mhp kendi ayağına kurşun çekmekten vazgeçmeli artık. milletvekili seçimlerinde uşakta kendi rekorlarını kırdılar. ak partiden ve chpden memnun olmayan seçmenin oyunu aldılar. buna rağmen gerek genel gerek yerel kaynaklı son dönemdeki gelişmeler mhpnin yükselmesini engelleyecektir. üstelik olası koalisyonda partiden uşaklı bakan çıkarma ihtimalleri bile var. chpnin ise kesinlikle artık genç enerjilere ihtiyacı var. gençlik ve kadın kollarıyla partiler büyür. bunun yolu chpnin genç ve hizip-çekişme derdi olmayan bir dinamizme ihtiyacı var. yönetim bu yönde şekillenmeli. bu genç enerji chpde var ama yılların köhne alışkanlıklarını terkedemiyorlar.uşakı sağ siyasetin eline bıraktılar iyice

  • ak partili @M. KUZUBAŞI 3 yıl önce yorumlandı

   biz sayın m.kuzubaşı yı hergün sn. nurullah cahan la birlikte görüyoruz. senin kim olduğun belli değil. kendi fikrin bu yazdıklarınsa çık adam gibi açıkça kendi adınla yaz. millete iftira atma.

  • Kişilerin. @ulubeyli 3 yıl önce yorumlandı

   ismine alenen vermişsin biz shp döneminde 3/0 yapmıştık.b.horasan partiyi bu duruma getirdi.ilbşk yr ve belediye meçlisi üyelerinin yöreleri nere.bilğinize.

  • ulubeyli @Turanmı.? 3 yıl önce yorumlandı

   polemiğe girmem istemem.ben kişilerden bahsetmedim yönetimlerden bahsettim.
   o dönemin yönetim çalışmasına il ilçe ilişkilerine ve seçim sonuçlarına bakarsanız sevinirim.

  • uşaklı.. boynu bükük küheylanlar.. 3 yıl önce yorumlandı

   akp 2. sıra adayı seçilemeyince,akp uşakta hezimete uğrayınca basricik yetim kaldı,boynu bükük kaldı.hiç onun yanından ayrılmıyordu.bu adayın trt deki uyduruk diziside tarih oldu daha doğrusu ilknur hanımın ifadeleri ile milat oldu.sırada akp nin il,kadın kolları,gençlik kolları başkan ve yönetimleri var.bunlarında en kısa zamanda milat olmasını bekliyoruz.eğer bunlarla devam ederlerse akp nin kendisi milat olur.

  • yabancı 3 yıl önce yorumlandı

   üobu belediye başkanı nurullah efendi ile il başkanı sevgili basri efendi ve bunların şakşakcıları kadın kolları başkanı,gençlik kolları başkanı olduğu müddetce akp uşakta devamlı oy kaybeder.yeni bir yönetimle toparlanma sağlanmalıdır.belediyede içişleri müfettişlerince denetlenerek başkana gereği yapılmalıdır.bu kadar şaibe olurmu?yapılan varsa cezası verilmeli,yoksa aklanmalılar.basrininde boyundan büyük işlere kalkışması engellenmeli parti binasına 500 metreden daha fazla yaklaşması genel merkezce yasaklanmalıdır.

  TÜM YORUMLAR
  
  TÜMÜ Yazarlar
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv

  

  banner363

  banner366