BURDUR (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Öğrencisi Hüseyin Söylemez Öldü..