Adliyeler Adaletin temini için var, Adaletin tecellisine mani olanları bertaraf etmek için var!