Erkan Çuhadar şehir siyasetini şeffaflık akli selim ve nezakete davet etti.