Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir Uşak'ta Eğitim Sistemindeki Aksaklıklara Değindi!