Erdoğan'ın Bitiremediği Dokuzsele'yi, Cahan Bitirebilecek Mi!