Seçimin Uşak'a dair sonuçlarından anlaşılanları başlıklar halinde verdik.