Türkiye’nin Cezalı Kentleri

Türkiye’nin Cezalı Kentleri

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ilkini 2009’da hazırladığı ve para cezalarında rekor artışı masaya yatıran “Cezalandırılıyoruz” raporunu güncelledi. “Türkiye’nin Cezalı Kentleri” başlıklı, son 4 yıllık gerçekleşme rakamlarını içeren hesaplamaya göre, bu dönemde en çok para cezası İstanbul’da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50.8 milyar lirayı buldu. Böylece, dört yılda kesilen, toplam 59.8 milyar liralık cezanın yüzde 85’i 10 kentin hanesine yazıldı. En az para cezası ise sanayiden nasibini alamayan kentlerde uygulandı. 2006-2009 döneminde en az para cezası kesilen il Bayburt olurken, bu kenti Tunceli ve Gümüşhane izledi. İSMMMO’nun Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplama, hükümetin, özellikle kriz dönemi olarak anılabilecek, 2008 ve 2009 yıllarında gelirini artırmak için cezalara yüklendiğini ortaya koydu. 2008’de başta vergi olmak üzere, trafik, yargı, idari ve diğer para cezaları olmak üzere 14.9 milyar liralık ceza kesen devlet, 2009 yılında bu rakamı yüzde 23.5 oranında arttırarak 18.5 milyar liraya yükseltti. 2010 yılının ilk altı ayında gerçekleşen rakamlara göre tahsil edilen para cezaları toplamı ise 2.4 milyar TL’ye ulaştı. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, devletin gelir elde etmek için değil, esasında kamu düzenini sağlamak gerekçesiyle kestiği para cezalarında hemen her yıl rekor artışlar olduğuna dikkat çekti. Ancak, veriler incelendiğinde, özellikle kaynak sıkıntısı çekilen 2009’da tahakkukta yüzde 23, tahsilatta da yüzde 30 artış olduğunu belirten İSMMMO Başkanı Arıkan, “Kesilen para cezalarının bir mantığı olmalı. Bu artışın bir açıklaması olmalı. Toplum, sürekli ceza yemekten hoşlanıyor, uslanmıyor mu ki, kamu düzenini sağlamak için kesilen cezalar sürekli artıyor” dedi. Cezalardan sağlanan kaynağın, he kadar gelir amaçlı olarak kesilmese de bütçeye doğrudan gelir olarak kaydedildiğini ifade eden İSMMMO Başkanı şöyle devam etti: “Muhasebe meslek mensuplarını zorlayan bazı para cezalarındaki mantık, daha doğrusu mantıksızlık bu alanda ne yaşandığının göstergesi. Ba-Bs adında, şirketlerin, alım ve satım hareketlerini gösteren formlar var. Bir süre önce, kayıt dışı ile mücadele çerçevesinde bu formlar belli dönemlerde İdare tarafından istenmeye başladı. Vergi matrahıyla hiç ilgisi yok. Ama vaktinde teslim etmediğinizde, gecikme süresine bağlı olarak para cezası kesiliyor. İşletmeler de Mali müşavirleri de güç durumda kalıyor. Kayıt dışı ile mücadele gerekçesiyle, kayıtlı olan işletmeye belgesini geç verdi diye ceza kesilmesi, kayıt içinde olanı adeta cezalandırmaktır.” İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, devletin para cezalarına sarılmasıyla 2006-2009 yıllarını kapsayan dört yıllık dönemde yaklaşık 60 milyar lira ceza kesildiğini, ancak sadece 15.7 milyar lira tahsil edilebildiğini söyledi. Arıkan, verilerin, devletin 2010 yılına da oldukça hızlı başladığını gösterdiğine dikkat çekti. Arıkan, “Türkiye’de işçi, işveren ve hatta vatandaşın krizin etkilerini azaltmaya çalıştığı 2009 yılında hükümet de gelirlerini artırmak için cezaya yüklendi. Hukuken, her ne kadar cezanın amacı gelir yaratmak değil kamu düzenini sağlamak olarak ifade edilse de kesilen cezalardaki artış ve tutar bunun bir gelir amacı taşıdığını ortaya koydu” değerlendirmesini yaptı. İSMMMO’nun “Türkiye’nin Cezalı Kentleri” başlıklı araştırmasında yer alan saptamalar şöyle: * Dört yıllık dönemde en çok para cezası İstanbul’da kesilirken, 10 kente tahakkuk ettirilen cezaların toplamı 50.8 milyar lirayı buldu. Cezaların yüzde 85’i 10 kentte kesildi. 2006-2009 döneminde en az para cezası kesilen il Bayburt olurken, bu kenti Tunceli ve Gümüşhane izledi. * Dört yılda 59.8 milyar liralık ceza kesen hükümet 2010 yılına da hızlı başladı. Bütçe gelirleri içinde, para cezası tahsilatı 2.4 milyar liraya yükseldi. Böylece, Maliye, 2010 için öngörülen 3.1 milyar liralık toplam para cezasının yüzde 77’sini altı ayda tahsil etmiş oldu. * Devlet, 2006 yılında 13.2 milyar lira para cezası tahakkuk ettirdi. 2007 yılında tahakkuk eden yani kesilen para cezası miktarı yüzde 0.6 oranında azalarak 13.1 milyar liraya geriledi. 2007 yılındaki düşüş sonraki yıllarda fazlasıyla telafi edildi. Üstelik tam da küresel krizin etkilerinin görüldüğü 2008 yılında ceza tahakkuku yüzde 13.8 artarak 14.9 milyar liraya, 2009 yılında ise yüzde 23.5 oranında artırılarak 18.5 milyar liraya ulaştırıldı. 2006 2007 artış % 2007 2008 artış % 2008 2009 Artış (%) 2009 Toplam Para Cezaları tahakkuk 13.231.780 -0.6 13.144.949 13.8 14.959.966 23.5 18.474.100 59.810.795 Para Cezaları tahsilat 4.516.545 -15 3.845.505 -1.7 3.203.647 31.4 4.209.304 15.775.001 * Buna karşın aynı performans tahsilatta gösterilemedi. Gerek itirazlar, gerekse uzlaşmalar sonucu 2006 yılında 13.2 milyar liralık tahakkukun ancak 4.5 milyar lirası tahsil edilirken, 2007 yılında bir önceki yıla göre tahsilatta yüzde 15’lik gerileme yaşandı ve miktar 3.8 milyara düştü. Kesilen cezanın yüzde 13.8 oranında arttığı 2008 yılında ise tahsilat yüzde 1.7 gerileyerek 3.2 milyar liraya indi. Devlet 2007 ve 2008 yıllarında tahsilatta yaşanan düşüşü 2009 yılında fazlasıyla telafi etti. Geçen yıl tahsilat oranı yüzde 31.4 artarak 4.2 milyar liraya yükseldi. * Böylece, küresel finansal krizin yaşandığı 2006 ve 2009 yılları arasındaki dört yıllık dönemde tahakkuk eden cezaların toplamı 59.8 milyar, tahsilatların tutarı ise 15.8 milyar lirayı buldu. En büyük “gelir” vergi cezasından sağlandı * 2006 ile 2009 yılları arasında ceza tahsilatı içinde en önemli kısmını vergi kalemi oluşturdu. Vergi cezası olarak 2006 yılında 3.5 milyar, 2007 yılında 2.7 milyar, 2008 yılında 1.7 milyar, 2009 yılında 2.5 milyar lira tahsil edildi. 2010 yılının ilk altı iki ayında ise vergi cezası tahsilatı 1 milyar 494 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece 2006 yılından 2010 yılının haziran ayına kadar geçen sürede vergi cezası olarak toplanan miktar 11.9 milyar lirayı buldu. * Ceza tahsilatlarında ikinci önemli “gelir” kalemini ise idari para cezaları oluşturdu. Bu alanda 2006’da 398 milyon, 2007’de 711.4 milyon, 2008’de 917.3 milyon, 2009’da 1 milyar 136.4 milyon, 2010 yılının ilk altı ayında da 749.8 milyon liralık tahsilat yapıldı. Söz konusu dönemde idari para cezalarından sağlanan “gelir” de 3.9 milyar lirayı bulMuş oldu. Devlet kriz yılları 2008 ve 2009’da cezalara yüklendi (Bin TL) Yıllar Top. para cezası tahsilatı Yargı p.cezası tahsilatı İdari.p.cezaları tahsilatı Vergi Cezaları tahsilatı Diğer p.cezaları tahsilatı 2006 4.360.574 112.067 398.611 3.506.495 343.401 2007 3.675.028 159.837 711.427 2.687.174 116.590 2008 2.920.271 184.013 917.222 1.736.213 82.823 2009 3.908.022 201.375 1.136.473 2.481.326 88.848 2010* 2.392.592 89.127 749.857 1.494.239 59.369 Toplam 17.256.487 746.419 3.913.590 11.905.447 691.031 * Yargı para cezaları ise 2006’dan bugüne kadar geçen sürede sistemli bir biçimde artış gösterdi ancak, bu alandan bütçeye kaydedilen gelir tutarı diğer iki kalem kadar yüksek olmadı. 2006’da 112 milyon, 2007’de 159.8 milyon, 2008’de 184 milyon, 2009’da 201.4 milyon, 2010’un ilk altı ayında ise 89.1 milyon lira yargı para cezası tahsilatı yapıldı. Böylece dört yıl altı ayda yargı para cezalarından devletin kasasına giren tutar da 746.4 milyon liraya ulaşmış oldu. Aynı dönemde diğer para cezalarından elde edilen “kaynak” da 691 milyon liraya ulaştı. Faturanın yüzde 85’i 10 kente * Söz konusu cezalar, “suçu işleyenleri” kamusal düzene pek “uydurmamış” olsa gerek ki yıllar içinde tahakkuk eden miktarlarda önemli artışlar yaşandı. Özellikle, sanayileşmeden payını almış 10 kentin girişimcileri, yatırımcıları ve vatandaşları bu cezalardan fazlasıyla nasibini aldı. Öyle ki, devlet, 2006-2009 yılları arasında toplam 59.8 milyar liralık cezanın yüzde 85’ini bu 10 kentte kesti. * Dört yılda en çok ceza 20.8 milyar lirayla İstanbul’a kesildi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye genelinde kesilen cezaların yüzde 34.8’i İstanbul’a kesilmiş oldu. İstanbul’u 8.7 milyar lirayla Ankara, 5.7 milyar lirayla İzmir, 2.9 milyar lirayla Antalya izledi. Diğer altı il ise sırasıyla, Mersin, Bursa, Adana, Kocaeli, Gaziantep ve Konya oldu. 10 ile kesilen 50.8 milyar liralık ceza ise Türkiye genelindeki cezaların yüzde 85’ini oluşturdu. En çok ceza kesilen kentler En az ceza kesilen kentler İl adı Ceza tahakkuk ( Bin TL) İl adı Ceza tahakkuk ( Bin TL) İstanbul 20.853.784 Bayburt 9.223 Ankara 8.715.420 Tunceli 13.506 İzmir 5.709.188 Gümüşhane 17.781 Antalya 2.959.760 Hakkari 19.881 Mersin 2.937.516 Siirt 21.869 Bursa 2.889.318 Ardahan 23.765 Adana 2.601.182 Çankırı 29.583 Kocaeli 1.736.956 Bingöl 36.788 Gaziantep 1.430.609 Bitlis 41.559 Konya 1.053.241 Muş 44.264 TOPLAM 50.886.974 TOPLAM 258.219 * En az para cezası ise 9.2 milyon lira ile Bayburt’a kesildi. Bayburt gibi sanayiden payını alamayan Tunceli de 13.5 lira ile en az ceza kesilen kentler arasında ikinci sırada yer aldı. Tunceli’yi 17.8 milyon lira ile Gümüşhane izlerken diğer kentler sırasıyla,Hakkari, Siirt, Ardahan, Çankırı, Bingöl, Bitlis ve Muş oldu. Maliye 2010 yılına hızlı başladı Dört yılda 59.8 milyar liralık ceza kesen hükümet 2010 yılına da hızlı başladı. * Bütçe gelirlerinde para cezası tahsilatı 2010 yılının ocak-haziran döneminde 2 milyar 392 milyon 592 bin liraya yükseldi. Böylece, Maliye, yılın ilk altı ayında 2010 için öngörülen 3 milyar 164 milyon TL'lik para cezası hedefinin yüzde 77’sini tutturMuş oldu. 2010’da para cezası gelirindeki artış bütçe geliri artışını solladı Ceza türü (Bin TL) Ocak 2010 Şubat 2010 Mart 2010 Nisan 2010 Mayıs 2010 Haziran 2010 2010 Ocak- Haziran toplam 2010 yılı bütçe hedefi 3.Para Cezaları 406.602 318.888 458.293 431.947 406.780 370.082 2.392.592 3.163.975 a) Yargı Para Cezaları 12.713 12.176 15.210 15.315 15.843 17.870 89.127 172.502 b) İdari Para Cezaları 98.593 98.714 127.576 151.249 146.066 127.659 749.857 871.598 c) Vergi Cezaları 285.098 200.886 306.264 254.552 233.839 213.600 1.494.239 2.024.877 d) Diğer Para Cezaları 10.198 7.112 9.243 10.831 11.032 10.953 59.369 94.998 * 2010 yılının haziran sonu itibarıyla, vergi cezalarındaki tahsilat 1 milyar 494.2 milyon liraya ulaştı. Vergi cezalarında yılın ilk altı ayında en yüksek gelir elde edildiği ay 306.2 milyon lira ile mart oldu. Maliye, 2010 yılı bütçe hedefleri çerçevesinde 2 milyar 25 milyon TL'lik vergi cezası hedefi koymuştu. Böylece bu kalemde, hedefin yüzde 73.7’si yılın ilk altı ayında yakalanmış oldu. * Aynı dönemde idari para cezalarından elde edilen “gelir” ise 749.8 milyon TL'ye yükseldi. Yargı para cezaları tahsilatı ise anılan dönemde 89.1 milyon TL oldu. Diğer para cezaları tahsilatı da 59.3 milyon TL'ye ulaştı. İllere göre tahakkuk tutarları (Bin TL) İl adı 2006 2007 2008 2009 2006-2009 toplamı Adana 488.884 513.106 554.295 632.385 2.188.670 Adıyaman 14.212 18.888 25.212 46.469 104.781 Afyonkarahisar 41.803 40.394 48.284 64.638 195.119 Ağrı 12.038 14.730 17.676 24.441 68.885 Amasya 16.383 12.488 15.377 21.849 66.097 Ankara 1.473.791 1.604.579 2.033.989 2.433.652 7.546.011 Antalya 588.725 534.424 636.114 796.713 2.555.976 Artvin 15.877 15.026 18.117 20.883 69.903 Aydın 161.470 149.803 159.854 202.572 673.699 Balıkesir 153.851 165.112 116.846 142.524 578.333 Bilecik 8.208 11.763 15.267 19.586 54.824 Bingöl 3.355 4.617 6.218 20.346 34.536 Bitlis 4.970 9.036 10.628 13.510 38.144 Bolu 16.111 17.928 24.510 36.798 95.347 Burdur 36.151 18.536 20.831 26.419 101.937 Bursa 522.635 565.083 606.759 744.394 2.438.871 Çanakkale 51.426 28.480 39.978 49.603 169.487 Çankırı 4.563 5.800 6.741 9.180 26.284 Çorum 47.721 25.502 32.992 47.903 154.118 Denizli 138.255 147.071 116.968 145.457 547.751 Diyarbakır 44.208 58.483 76.095 100.693 279.479 Edirne 77.533 77.165 43.677 51.218 249.593 Elazığ 26.223 21.007 26.407 43.697 117.334 Erzincan 6.154 7.048 9.645 17.298 40.145 Erzurum 32.095 27.295 45.047 59.672 164.109 Eskişehir 161.440 148.215 147.785 170.802 628.242 Gaziantep 310.139 310.280 263.035 297.961 1.181.415 Giresun 12.102 15.347 19.304 24.479 71.232 Gümüşhane 2.017 3.269 5.260 5.491 16.037 Hakkari 2.743 3.277 4.889 6.966 17.875 Hatay 184.305 189.215 183.208 222.208 778.936 Isparta 63.544 27.381 33.214 44.024 168.163 Mersin 592.152 578.098 655.012 659.652 2.484.914 İstanbul 4.132.420 4.005.622 4.596.500 5.884.357 18.618.899 İzmir 1.136.352 1.139.484 1.360.921 1.598.994 5.235.751 Kars 9.573 10.506 13.074 16.722 49.875 Kastamonu 14.335 16.940 20.390 26.611 78.276 Kayseri 178.200 169.992 171.199 219.470 738.861 Kırklareli 59.074 27.745 32.017 42.292 161.128 Kırşehir 10.891 13.633 15.447 20.612 60.583 Kocaeli 257.755 381.395 402.458 506.082 1.547.690 Konya 173.824 203.527 241.912 313.138 932.401 Kütahya 57.659 46.320 55.852 65.652 225.483 Malatya 57.403 34.157 45.854 62.146 199.560 Manisa 132.470 105.973 126.973 176.641 542.057 Kahramanmaraş 38.416 45.796 60.015 81.580 225.807 Mardin 20.800 30.061 37.776 42.993 131.630 Muğla 106.731 115.127 135.802 183.312 540.972 Muş 7.153 10.491 10.202 12.749 40.595 Nevşehir 24.601 16.427 22.713 31.505 95.246 Niğde 26.143 28.909 43.198 54.891 153.141 Ordu 66.965 25.693 33.314 45.481 171.453 Rize 13.720 16.335 23.303 28.262 81.620 Sakarya 77.830 78.527 114.410 151.865 422.632 Samsun 190.416 181.647 191.926 224.300 788.289 Siirt 2.517 4.347 4.997 7.017 18.878 Sinop 8.519 9.986 12.140 14.532 45.177 Sivas 41.437 32.281 41.775 57.737 173.230 Tekirdağ 134.050 143.319 88.392 126.264 492.025 Tokat 18.490 26.437 40.274 63.260 148.461 Trabzon 87.343 82.809 62.214 85.309 317.675 Tunceli 1.526 2.519 3.636 4.158 11.839 Şanlıurfa 51.945 50.792 70.602 97.216 270.555 Uşak 85.037 81.444 35.693 45.968 248.142 Van 17.510 24.061 36.391 43.446 121.408 Yozgat 16.407 17.628 20.461 25.375 79.871 Zonguldak 126.319 114.927 125.097 171.599 537.942 Aksaray 44.788 32.259 40.842 52.472 170.361 Bayburt 1.392 1.617 2.379 2.825 8.213 Karaman 10.366 9.487 11.976 16.212 48.041 Kırıkkale 44.958 28.951 33.281 42.496 149.686 Batman 20.375 26.198 28.031 32.361 106.965 Şırnak 32.920 34.450 37.978 39.878 145.226 Bartın 38.166 3.587 12.550 14.404 68.707 Ardahan 3.022 3.587 5.546 6.555 18.710 Iğdır 43.186 48.504 41.691 43.854 177.235 Yalova 44.470 18.748 21.274 28.955 113.447 Karabük 8.982 13.346 15.429 20.130 57.887 Kilis 17.601 13.013 13.142 14.388 58.144 Osmaniye 25.953 22.243 28.903 38.478 115.577 Düzce 25.995 36.251 114.410 62.971 239.627 TOPLAM 13.061.089 12.955.544 14.723.594 18.150.998 58.891.225 İller İtibarıyla Genel Bütçe Gelirlerinin Tahsilatı ve Tahakkuku (Kümülatif) Dört yılda illere kesilen cezalar (Bin TL) İl adı 2006-2009 tahakkuk İstanbul 18.618.899 Ankara 7.546.011 İzmir 5.235.751 Antalya 2.555.976 Mersin 2.484.914 Bursa 2.438.871 Adana 2.188.670 Kocaeli 1.547.690 Gaziantep 1.181.415 Konya 932.401 Samsun 788.289 Hatay 778.936 Kayseri 738.861 Aydın 673.699 Eskişehir 628.242 Balıkesir 578.333 Denizli 547.751 Manisa 542.057 Muğla 540.972 Zonguldak 537.942 Tekirdağ 492.025 Sakarya 422.632 Trabzon 317.675 Diyarbakır 279.479 Şanlıurfa 270.555 Edirne 249.593 Uşak 248.142 Düzce 239.627 Kahramanmaraş 225.807 Kütahya 225.483 Malatya 199.560 Afyonkarahisar 195.119 Iğdır 177.235 Sivas 173.230 Ordu 171.453 Aksaray 170.361 Çanakkale 169.487 Isparta 168.163 Erzurum 164.109 Kırklareli 161.128 Çorum 154.118 Niğde 153.141 Kırıkkale 149.686 Tokat 148.461 Şırnak 145.226 Mardin 131.630 Van 121.408 Elazığ 117.334 Osmaniye 115.577 Yalova 113.447 Batman 106.965 Adıyaman 104.781 Burdur 101.937 Bolu 95.347 Nevşehir 95.246 Rize 81.620 Yozgat 79.871 Kastamonu 78.276 Giresun 71.232 Artvin 69.903 Ağrı 68.885 Bartın 68.707 Amasya 66.097 Kırşehir 60.583 Kilis 58.144 Karabük 57.887 Bilecik 54.824 Kars 49.875 Karaman 48.041 Sinop 45.177 Muş 40.595 Erzincan 40.145 Bitlis 38.144 Bingöl 34.536 Çankırı 26.284 Siirt 18.878 Ardahan 18.710 Hakkari 17.875 Gümüşhane 16.037 Tunceli 11.839 Bayburt 8.213 TOPLAM 58.891.225 İllere göre tahsilat tutarları (Bin TL) İl adı 2006 2007 2008 2009 2005+2009 iller toplamı Adana 89.527 103.191 71.250 94.872 358.840 Adıyaman 4.747 6.642 8.563 10.945 30.897 Afyonkarahisar 27.691 16.963 18.297 23.453 86.404 Ağrı 3.894 3.991 4.669 7.058 19.612 Amasya 11.775 6.535 7.465 10.223 35.998 Ankara 341.864 409.421 370.556 443.720 1.565.561 Antalya 220.428 159.105 107.003 160.020 646.556 Artvin 3.363 3.828 5.214 6.980 19.385 Aydın 58.322 46.286 33.520 46.101 184.229 Balıkesir 58.728 110.252 42.848 52.420 264.248 Bilecik 4.894 5.969 7.080 8.686 26.629 Bingöl 1.590 2.365 3.500 3.659 11.114 Bitlis 1.986 2.763 3.232 5.025 13.006 Bolu 8.229 7.892 10.404 11.961 38.486 Burdur 28.000 8.910 8.842 12.278 58.030 Bursa 123.859 139.838 120.805 151.283 535.785 Çanakkale 40.362 14.340 16.650 20.634 91.986 Çankırı 1.969 2.851 3.075 4.158 12.053 Çorum 36.441 9.807 11.661 15.826 73.735 Denizli 52.735 103.512 40.188 49.137 245.572 Diyarbakır 13.140 20.408 21.201 30.961 85.710 Edirne 33.070 54.103 15.906 19.063 122.142 Elazığ 15.158 9.672 11.532 13.103 49.465 Erzincan 2.835 2.976 4.057 6.412 16.280 Erzurum 20.178 10.803 14.332 20.647 65.960 Eskişehir 55.123 48.088 30.904 36.583 170.698 Gaziantep 56.949 108.142 43.661 62.542 271.294 Giresun 4.859 6.169 7.689 10.220 28.937 Gümüşhane 1.206 1.375 1.741 2.447 6.769 Hakkari 1.224 1.442 2.139 3.430 8.235 Hatay 58.156 54.415 32.376 43.518 188.465 Isparta 47.636 9.605 11.662 15.307 84.210 Mersin 110.401 88.832 66.142 78.887 344.262 İstanbul 1.396.157 975.893 792.876 1.170.957 4.335.883 İzmir 267.658 203.480 227.912 260.594 959.644 Kars 2.764 3.651 4.229 5.724 16.368 Kastamonu 5.295 7.340 7.923 10.702 31.260 Kayseri 66.406 51.776 42.138 56.928 217.248 Kırklareli 48.043 13.004 10.918 16.180 88.145 Kırşehir 3.598 5.259 5.069 7.088 21.014 Kocaeli 82.450 133.217 77.933 99.419 393.019 Konya 86.947 58.723 59.064 89.718 294.452 Kütahya 26.974 12.270 14.611 17.687 71.542 Malatya 39.074 13.415 14.774 20.465 87.728 Manisa 81.964 35.883 37.554 53.675 209.076 Kahramanmaraş 19.060 18.808 22.543 28.099 88.510 Mardin 6.298 8.365 10.066 13.065 37.794 Muğla 58.540 51.613 53.560 76.516 240.229 Muş 2.680 3.693 3.910 5.256 15.539 Nevşehir 18.668 6.998 8.870 9.854 44.390 Niğde 7.404 6.410 8.445 12.453 34.712 Ordu 56.078 11.602 13.633 18.956 100.269 Rize 5.786 7.719 9.843 13.921 37.269 Sakarya 44.719 31.203 35.078 38.378 149.378 Samsun 55.175 41.156 34.132 41.713 172.176 Siirt 1.269 2.452 2.588 3.551 9.860 Sinop 2.665 3.731 4.251 5.190 15.837 Sivas 28.236 13.274 17.847 31.308 90.665 Tekirdağ 44.889 93.729 27.100 35.765 201.483 Tokat 7.896 9.769 12.028 15.616 45.309 Trabzon 38.014 53.030 22.824 28.250 142.118 Tunceli 635 952 1.167 1.869 4.623 Şanlıurfa 25.746 18.242 25.190 32.108 101.286 Uşak 32.243 63.339 8.395 11.107 115.084 Van 8.238 10.629 13.328 17.138 49.333 Yozgat 7.098 6.892 7.889 9.718 31.597 Zonguldak 46.646 30.726 18.395 38.869 134.636 Aksaray 22.653 6.995 9.010 10.567 49.225 Bayburt 800 844 1.120 1.393 4.157 Karaman 6.728 3.857 4.820 6.940 22.345 Kırıkkale 28.818 6.578 7.210 9.298 51.904 Batman 3.277 4.723 5.301 8.004 21.305 Şırnak 8.755 7.180 7.309 8.744 31.988 Bartın 34.474 1.314 4.900 5.505 46.193 Ardahan 1.170 1.314 1.628 1.905 6.017 Iğdır 2.770 3.041 3.585 4.327 13.723 Yalova 37.151 7.599 7.589 10.757 63.096 Karabük 4.266 5.510 5.817 7.785 23.378 Kilis 2.530 2.461 2.004 2.510 9.505 Osmaniye 17.266 8.190 9.484 15.712 50.652 Düzce 9.550 10.600 35.078 13.352 68.580 TOPLAM 4.345.860 3.658.940 2.919.102 3.886.195 14.810.097 İller İtibarıyla Genel Bütçe Gelirlerinin Tahsilatı ve Tahakkuku (Kümülatif) Dört yılda illerin ödediği cezalar (Bin TL) İl adı Tahakkuk tutarı İstanbul 4.335.883 Ankara 1.565.561 İzmir 959.644 Antalya 646.556 Bursa 535.785 Kocaeli 393.019 Adana 358.840 Mersin 344.262 Konya 294.452 Gaziantep 271.294 Balıkesir 264.248 Denizli 245.572 Muğla 240.229 Kayseri 217.248 Manisa 209.076 Tekirdağ 201.483 Hatay 188.465 Aydın 184.229 Samsun 172.176 Eskişehir 170.698 Sakarya 149.378 Trabzon 142.118 Zonguldak 134.636 Edirne 122.142 Uşak 115.084 Şanlıurfa 101.286 Ordu 100.269 Çanakkale 91.986 Sivas 90.665 Kahramanmaraş 88.510 Kırklareli 88.145 Malatya 87.728 Afyonkarahisar 86.404 Diyarbakır 85.710 Isparta 84.210 Çorum 73.735 Kütahya 71.542 Düzce 68.580 Erzurum 65.960 Yalova 63.096 Burdur 58.030 Kırıkkale 51.904 Osmaniye 50.652 Elazığ 49.465 Van 49.333 Aksaray 49.225 Bartın 46.193 Tokat 45.309 Nevşehir 44.390 Bolu 38.486 Mardin 37.794 Rize 37.269 Amasya 35.998 Niğde 34.712 Şırnak 31.988 Yozgat 31.597 Kastamonu 31.260 Adıyaman 30.897 Giresun 28.937 Bilecik 26.629 Karabük 23.378 Karaman 22.345 Batman 21.305 Kırşehir 21.014 Ağrı 19.612 Artvin 19.385 Kars 16.368 Erzincan 16.280 Sinop 15.837 Muş 15.539 Iğdır 13.723 Bitlis 13.006 Çankırı 12.053 Bingöl 11.114 Siirt 9.860 Kilis 9.505 Hakkari 8.235 Gümüşhane 6.769 Ardahan 6.017 Tunceli 4.623 Bayburt 4.157 TOPLAM 14.810.097 * Yargı para cezaları ise 2006’dan bugüne kadar geçen sürede sistemli bir biçimde artış gösterdi ancak, bu alandan bütçeye kaydedilen gelir tutarı diğer iki kalem kadar yüksek olmadı. 2006’da 112 milyon, 2007’de 159.8 milyon, 2008’de 184 milyon, 2009’da 201.4 milyon, 2010’un ilk altı ayında ise 89.1 milyon lira yargı para cezası tahsilatı yapıldı. Böylece dört yıl altı ayda yargı para cezalarından devletin kasasına giren tutar da 746.4 milyon liraya ulaşmış oldu. Aynı dönemde diğer para cezalarından elde edilen “kaynak” da 691 milyon liraya ulaştı. Faturanın yüzde 85’i 10 kente * Söz konusu cezalar, “suçu işleyenleri” kamusal düzene pek “uydurmamış” olsa gerek ki yıllar içinde tahakkuk eden miktarlarda önemli artışlar yaşandı. Özellikle, sanayileşmeden payını almış 10 kentin girişimcileri, yatırımcıları ve vatandaşları bu cezalardan fazlasıyla nasibini aldı. Öyle ki, devlet, 2006-2009 yılları arasında toplam 59.8 milyar liralık cezanın yüzde 85’ini bu 10 kentte kesti. * Dört yılda en çok ceza 20.8 milyar lirayla İstanbul’a kesildi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye genelinde kesilen cezaların yüzde 34.8’i İstanbul’a kesilmiş oldu. İstanbul’u 8.7 milyar lirayla Ankara, 5.7 milyar lirayla İzmir, 2.9 milyar lirayla Antalya izledi. Diğer altı il ise sırasıyla, Mersin, Bursa, Adana, Kocaeli, Gaziantep ve Konya oldu. 10 ile kesilen 50.8 milyar liralık ceza ise Türkiye genelindeki cezaların yüzde 85’ini oluşturdu. En çok ceza kesilen kentler En az ceza kesilen kentler İl adı Ceza tahakkuk ( Bin TL) İl adı Ceza tahakkuk ( Bin TL) İstanbul 20.853.784 Bayburt 9.223 Ankara 8.715.420 Tunceli 13.506 İzmir 5.709.188 Gümüşhane 17.781 Antalya 2.959.760 Hakkari 19.881 Mersin 2.937.516 Siirt 21.869 Bursa 2.889.318 Ardahan 23.765 Adana 2.601.182 Çankırı 29.583 Kocaeli 1.736.956 Bingöl 36.788 Gaziantep 1.430.609 Bitlis 41.559 Konya 1.053.241 Muş 44.264 TOPLAM 50.886.974 TOPLAM 258.219 * En az para cezası ise 9.2 milyon lira ile Bayburt’a kesildi. Bayburt gibi sanayiden payını alamayan Tunceli de 13.5 lira ile en az ceza kesilen kentler arasında ikinci sırada yer aldı. Tunceli’yi 17.8 milyon lira ile Gümüşhane izlerken diğer kentler sırasıyla,Hakkari, Siirt, Ardahan, Çankırı, Bingöl, Bitlis ve Muş oldu. Maliye 2010 yılına hızlı başladı Dört yılda 59.8 milyar liralık ceza kesen hükümet 2010 yılına da hızlı başladı. * Bütçe gelirlerinde para cezası tahsilatı 2010 yılının ocak-haziran döneminde 2 milyar 392 milyon 592 bin liraya yükseldi. Böylece, Maliye, yılın ilk altı ayında 2010 için öngörülen 3 milyar 164 milyon TL'lik para cezası hedefinin yüzde 77’sini tutturMuş oldu. 2010’da para cezası gelirindeki artış bütçe geliri artışını solladı Ceza türü (Bin TL) Ocak 2010 Şubat 2010 Mart 2010 Nisan 2010 Mayıs 2010 Haziran 2010 2010 Ocak- Haziran toplam 2010 yılı bütçe hedefi 3.Para Cezaları 406.602 318.888 458.293 431.947 406.780 370.082 2.392.592 3.163.975 a) Yargı Para Cezaları 12.713 12.176 15.210 15.315 15.843 17.870 89.127 172.502 b) İdari Para Cezaları 98.593 98.714 127.576 151.249 146.066 127.659 749.857 871.598 c) Vergi Cezaları 285.098 200.886 306.264 254.552 233.839 213.600 1.494.239 2.024.877 d) Diğer Para Cezaları 10.198 7.112 9.243 10.831 11.032 10.953 59.369 94.998 * 2010 yılının haziran sonu itibarıyla, vergi cezalarındaki tahsilat 1 milyar 494.2 milyon liraya ulaştı. Vergi cezalarında yılın ilk altı ayında en yüksek gelir elde edildiği ay 306.2 milyon lira ile mart oldu. Maliye, 2010 yılı bütçe hedefleri çerçevesinde 2 milyar 25 milyon TL'lik vergi cezası hedefi koymuştu. Böylece bu kalemde, hedefin yüzde 73.7’si yılın ilk altı ayında yakalanmış oldu. * Aynı dönemde idari para cezalarından elde edilen “gelir” ise 749.8 milyon TL'ye yükseldi. Yargı para cezaları tahsilatı ise anılan dönemde 89.1 milyon TL oldu. Diğer para cezaları tahsilatı da 59.3 milyon TL'ye ulaştı. İllere göre tahakkuk tutarları (Bin TL) İl adı 2006 2007 2008 2009 2006-2009 toplamı Adana 488.884 513.106 554.295 632.385 2.188.670 Adıyaman 14.212 18.888 25.212 46.469 104.781 Afyonkarahisar 41.803 40.394 48.284 64.638 195.119 Ağrı 12.038 14.730 17.676 24.441 68.885 Amasya 16.383 12.488 15.377 21.849 66.097 Ankara 1.473.791 1.604.579 2.033.989 2.433.652 7.546.011 Antalya 588.725 534.424 636.114 796.713 2.555.976 Artvin 15.877 15.026 18.117 20.883 69.903 Aydın 161.470 149.803 159.854 202.572 673.699 Balıkesir 153.851 165.112 116.846 142.524 578.333 Bilecik 8.208 11.763 15.267 19.586 54.824 Bingöl 3.355 4.617 6.218 20.346 34.536 Bitlis 4.970 9.036 10.628 13.510 38.144 Bolu 16.111 17.928 24.510 36.798 95.347 Burdur 36.151 18.536 20.831 26.419 101.937 Bursa 522.635 565.083 606.759 744.394 2.438.871 Çanakkale 51.426 28.480 39.978 49.603 169.487 Çankırı 4.563 5.800 6.741 9.180 26.284 Çorum 47.721 25.502 32.992 47.903 154.118 Denizli 138.255 147.071 116.968 145.457 547.751 Diyarbakır 44.208 58.483 76.095 100.693 279.479 Edirne 77.533 77.165 43.677 51.218 249.593 Elazığ 26.223 21.007 26.407 43.697 117.334 Erzincan 6.154 7.048 9.645 17.298 40.145 Erzurum 32.095 27.295 45.047 59.672 164.109 Eskişehir 161.440 148.215 147.785 170.802 628.242 Gaziantep 310.139 310.280 263.035 297.961 1.181.415 Giresun 12.102 15.347 19.304 24.479 71.232 Gümüşhane 2.017 3.269 5.260 5.491 16.037 Hakkari 2.743 3.277 4.889 6.966 17.875 Hatay 184.305 189.215 183.208 222.208 778.936 Isparta 63.544 27.381 33.214 44.024 168.163 Mersin 592.152 578.098 655.012 659.652 2.484.914 İstanbul 4.132.420 4.005.622 4.596.500 5.884.357 18.618.899 İzmir 1.136.352 1.139.484 1.360.921 1.598.994 5.235.751 Kars 9.573 10.506 13.074 16.722 49.875 Kastamonu 14.335 16.940 20.390 26.611 78.276 Kayseri 178.200 169.992 171.199 219.470 738.861 Kırklareli 59.074 27.745 32.017 42.292 161.128 Kırşehir 10.891 13.633 15.447 20.612 60.583 Kocaeli 257.755 381.395 402.458 506.082 1.547.690 Konya 173.824 203.527 241.912 313.138 932.401 Kütahya 57.659 46.320 55.852 65.652 225.483 Malatya 57.403 34.157 45.854 62.146 199.560 Manisa 132.470 105.973 126.973 176.641 542.057 Kahramanmaraş 38.416 45.796 60.015 81.580 225.807 Mardin 20.800 30.061 37.776 42.993 131.630 Muğla 106.731 115.127 135.802 183.312 540.972 Muş 7.153 10.491 10.202 12.749 40.595 Nevşehir 24.601 16.427 22.713 31.505 95.246 Niğde 26.143 28.909 43.198 54.891 153.141 Ordu 66.965 25.693 33.314 45.481 171.453 Rize 13.720 16.335 23.303 28.262 81.620 Sakarya 77.830 78.527 114.410 151.865 422.632 Samsun 190.416 181.647 191.926 224.300 788.289 Siirt 2.517 4.347 4.997 7.017 18.878 Sinop 8.519 9.986 12.140 14.532 45.177 Sivas 41.437 32.281 41.775 57.737 173.230 Tekirdağ 134.050 143.319 88.392 126.264 492.025 Tokat 18.490 26.437 40.274 63.260 148.461 Trabzon 87.343 82.809 62.214 85.309 317.675 Tunceli 1.526 2.519 3.636 4.158 11.839 Şanlıurfa 51.945 50.792 70.602 97.216 270.555 Uşak 85.037 81.444 35.693 45.968 248.142 Van 17.510 24.061 36.391 43.446 121.408 Yozgat 16.407 17.628 20.461 25.375 79.871 Zonguldak 126.319 114.927 125.097 171.599 537.942 Aksaray 44.788 32.259 40.842 52.472 170.361 Bayburt 1.392 1.617 2.379 2.825 8.213 Karaman 10.366 9.487 11.976 16.212 48.041 Kırıkkale 44.958 28.951 33.281 42.496 149.686 Batman 20.375 26.198 28.031 32.361 106.965 Şırnak 32.920 34.450 37.978 39.878 145.226 Bartın 38.166 3.587 12.550 14.404 68.707 Ardahan 3.022 3.587 5.546 6.555 18.710 Iğdır 43.186 48.504 41.691 43.854 177.235 Yalova 44.470 18.748 21.274 28.955 113.447 Karabük 8.982 13.346 15.429 20.130 57.887 Kilis 17.601 13.013 13.142 14.388 58.144 Osmaniye 25.953 22.243 28.903 38.478 115.577 Düzce 25.995 36.251 114.410 62.971 239.627 TOPLAM 13.061.089 12.955.544 14.723.594 18.150.998 58.891.225 İller İtibarıyla Genel Bütçe Gelirlerinin Tahsilatı ve Tahakkuku (Kümülatif) Dört yılda illere kesilen cezalar (Bin TL) İl adı 2006-2009 tahakkuk İstanbul 18.618.899 Ankara 7.546.011 İzmir 5.235.751 Antalya 2.555.976 Mersin 2.484.914 Bursa 2.438.871 Adana 2.188.670 Kocaeli 1.547.690 Gaziantep 1.181.415 Konya 932.401 Samsun 788.289 Hatay 778.936 Kayseri 738.861 Aydın 673.699 Eskişehir 628.242 Balıkesir 578.333 Denizli 547.751 Manisa 542.057 Muğla 540.972 Zonguldak 537.942 Tekirdağ 492.025 Sakarya 422.632 Trabzon 317.675 Diyarbakır 279.479 Şanlıurfa 270.555 Edirne 249.593 Uşak 248.142 Düzce 239.627 Kahramanmaraş 225.807 Kütahya 225.483 Malatya 199.560 Afyonkarahisar 195.119 Iğdır 177.235 Sivas 173.230 Ordu 171.453 Aksaray 170.361 Çanakkale 169.487 Isparta 168.163 Erzurum 164.109 Kırklareli 161.128 Çorum 154.118 Niğde 153.141 Kırıkkale 149.686 Tokat 148.461 Şırnak 145.226 Mardin 131.630 Van 121.408 Elazığ 117.334 Osmaniye 115.577 Yalova 113.447 Batman 106.965 Adıyaman 104.781 Burdur 101.937 Bolu 95.347 Nevşehir 95.246 Rize 81.620 Yozgat 79.871 Kastamonu 78.276 Giresun 71.232 Artvin 69.903 Ağrı 68.885 Bartın 68.707 Amasya 66.097 Kırşehir 60.583 Kilis 58.144 Karabük 57.887 Bilecik 54.824 Kars 49.875 Karaman 48.041 Sinop 45.177 Muş 40.595 Erzincan 40.145 Bitlis 38.144 Bingöl 34.536 Çankırı 26.284 Siirt 18.878 Ardahan 18.710 Hakkari 17.875 Gümüşhane 16.037 Tunceli 11.839 Bayburt 8.213 TOPLAM 58.891.225 İllere göre tahsilat tutarları (Bin TL) İl adı 2006 2007 2008 2009 2005+2009 iller toplamı Adana 89.527 103.191 71.250 94.872 358.840 Adıyaman 4.747 6.642 8.563 10.945 30.897 Afyonkarahisar 27.691 16.963 18.297 23.453 86.404 Ağrı 3.894 3.991 4.669 7.058 19.612 Amasya 11.775 6.535 7.465 10.223 35.998 Ankara 341.864 409.421 370.556 443.720 1.565.561 Antalya 220.428 159.105 107.003 160.020 646.556 Artvin 3.363 3.828 5.214 6.980 19.385 Aydın 58.322 46.286 33.520 46.101 184.229 Balıkesir 58.728 110.252 42.848 52.420 264.248 Bilecik 4.894 5.969 7.080 8.686 26.629 Bingöl 1.590 2.365 3.500 3.659 11.114 Bitlis 1.986 2.763 3.232 5.025 13.006 Bolu 8.229 7.892 10.404 11.961 38.486 Burdur 28.000 8.910 8.842 12.278 58.030 Bursa 123.859 139.838 120.805 151.283 535.785 Çanakkale 40.362 14.340 16.650 20.634 91.986 Çankırı 1.969 2.851 3.075 4.158 12.053 Çorum 36.441 9.807 11.661 15.826 73.735 Denizli 52.735 103.512 40.188 49.137 245.572 Diyarbakır 13.140 20.408 21.201 30.961 85.710 Edirne 33.070 54.103 15.906 19.063 122.142 Elazığ 15.158 9.672 11.532 13.103 49.465 Erzincan 2.835 2.976 4.057 6.412 16.280 Erzurum 20.178 10.803 14.332 20.647 65.960 Eskişehir 55.123 48.088 30.904 36.583 170.698 Gaziantep 56.949 108.142 43.661 62.542 271.294 Giresun 4.859 6.169 7.689 10.220 28.937 Gümüşhane 1.206 1.375 1.741 2.447 6.769 Hakkari 1.224 1.442 2.139 3.430 8.235 Hatay 58.156 54.415 32.376 43.518 188.465 Isparta 47.636 9.605 11.662 15.307 84.210 Mersin 110.401 88.832 66.142 78.887 344.262 İstanbul 1.396.157 975.893 792.876 1.170.957 4.335.883 İzmir 267.658 203.480 227.912 260.594 959.644 Kars 2.764 3.651 4.229 5.724 16.368 Kastamonu 5.295 7.340 7.923 10.702 31.260 Kayseri 66.406 51.776 42.138 56.928 217.248 Kırklareli 48.043 13.004 10.918 16.180 88.145 Kırşehir 3.598 5.259 5.069 7.088 21.014 Kocaeli 82.450 133.217 77.933 99.419 393.019 Konya 86.947 58.723 59.064 89.718 294.452 Kütahya 26.974 12.270 14.611 17.687 71.542 Malatya 39.074 13.415 14.774 20.465 87.728 Manisa 81.964 35.883 37.554 53.675 209.076 Kahramanmaraş 19.060 18.808 22.543 28.099 88.510 Mardin 6.298 8.365 10.066 13.065 37.794 Muğla 58.540 51.613 53.560 76.516 240.229 Muş 2.680 3.693 3.910 5.256 15.539 Nevşehir 18.668 6.998 8.870 9.854 44.390 Niğde 7.404 6.410 8.445 12.453 34.712 Ordu 56.078 11.602 13.633 18.956 100.269 Rize 5.786 7.719 9.843 13.921 37.269 Sakarya 44.719 31.203 35.078 38.378 149.378 Samsun 55.175 41.156 34.132 41.713 172.176 Siirt 1.269 2.452 2.588 3.551 9.860 Sinop 2.665 3.731 4.251 5.190 15.837 Sivas 28.236 13.274 17.847 31.308 90.665 Tekirdağ 44.889 93.729 27.100 35.765 201.483 Tokat 7.896 9.769 12.028 15.616 45.309 Trabzon 38.014 53.030 22.824 28.250 142.118 Tunceli 635 952 1.167 1.869 4.623 Şanlıurfa 25.746 18.242 25.190 32.108 101.286 Uşak 32.243 63.339 8.395 11.107 115.084 Van 8.238 10.629 13.328 17.138 49.333 Yozgat 7.098 6.892 7.889 9.718 31.597 Zonguldak 46.646 30.726 18.395 38.869 134.636 Aksaray 22.653 6.995 9.010 10.567 49.225 Bayburt 800 844 1.120 1.393 4.157 Karaman 6.728 3.857 4.820 6.940 22.345 Kırıkkale 28.818 6.578 7.210 9.298 51.904 Batman 3.277 4.723 5.301 8.004 21.305 Şırnak 8.755 7.180 7.309 8.744 31.988 Bartın 34.474 1.314 4.900 5.505 46.193 Ardahan 1.170 1.314 1.628 1.905 6.017 Iğdır 2.770 3.041 3.585 4.327 13.723 Yalova 37.151 7.599 7.589 10.757 63.096 Karabük 4.266 5.510 5.817 7.785 23.378 Kilis 2.530 2.461 2.004 2.510 9.505 Osmaniye 17.266 8.190 9.484 15.712 50.652 Düzce 9.550 10.600 35.078 13.352 68.580 TOPLAM 4.345.860 3.658.940 2.919.102 3.886.195 14.810.097 İller İtibarıyla Genel Bütçe Gelirlerinin Tahsilatı ve Tahakkuku (Kümülatif) Dört yılda illerin ödediği cezalar (Bin TL) İl adı Tahakkuk tutarı İstanbul 4.335.883 Ankara 1.565.561 İzmir 959.644 Antalya 646.556 Bursa 535.785 Kocaeli 393.019 Adana 358.840 Mersin 344.262 Konya 294.452 Gaziantep 271.294 Balıkesir 264.248 Denizli 245.572 Muğla 240.229 Kayseri 217.248 Manisa 209.076 Tekirdağ 201.483 Hatay 188.465 Aydın 184.229 Samsun 172.176 Eskişehir 170.698 Sakarya 149.378 Trabzon 142.118 Zonguldak 134.636 Edirne 122.142 Uşak 115.084 Şanlıurfa 101.286 Ordu 100.269 Çanakkale 91.986 Sivas 90.665 Kahramanmaraş 88.510 Kırklareli 88.145 Malatya 87.728 Afyonkarahisar 86.404 Diyarbakır 85.710 Isparta 84.210 Çorum 73.735 Kütahya 71.542 Düzce 68.580 Erzurum 65.960 Yalova 63.096 Burdur 58.030 Kırıkkale 51.904 Osmaniye 50.652 Elazığ 49.465 Van 49.333 Aksaray 49.225 Bartın 46.193 Tokat 45.309 Nevşehir 44.390 Bolu 38.486 Mardin 37.794 Rize 37.269 Amasya 35.998 Niğde 34.712 Şırnak 31.988 Yozgat 31.597 Kastamonu 31.260 Adıyaman 30.897 Giresun 28.937 Bilecik 26.629 Karabük 23.378 Karaman 22.345 Batman 21.305 Kırşehir 21.014 Ağrı 19.612 Artvin 19.385 Kars 16.368 Erzincan 16.280 Sinop 15.837 Muş 15.539 Iğdır 13.723 Bitlis 13.006 Çankırı 12.053 Bingöl 11.114 Siirt 9.860 Kilis 9.505 Hakkari 8.235 Gümüşhane 6.769 Ardahan 6.017 Tunceli 4.623 Bayburt 4.157 TOPLAM 14.810.097

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.