Uğur Çakmak'ın Hakkındaki İddialarla İlgili Haberimize İlişkin Tekzip ve Düzeltme Metnidir!