Uşak Tabip Odası Başkanı Tarkan Amuk tan Vali ÇAKACAK a Ziyaret.