İmam Ali Efendimiz ve Muaviye bizi yönetmeye aday olsa hangisini seçerdik dersiniz?