Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden Resim ve Heykel Sergisi