Peker Pekmez Mlletvekili Adayı. Yahşi Cazibenin Peker Pekmez i Milletvekili Adayı..