Nasıl Bir Şehr-ül Emin Uşak’ın Hayalinin Karşılığı Olur?