Nedir bu, Nurullah Cahan'ın Uşak halkından çektiği?