Pandeminin Eğitimde Oluşturduğu Sorunlar ve Çözümleri