Uşak Belediye Başkanı na Türk Dil Kurumundan Onur Belgesi