Rektör Adayı Altıntaş: Amacımız Uşak’a ve Ülkeye Hizmettir

Rektör Adayı Altıntaş: Amacımız Uşak’a ve Ülkeye Hizmettir

 

Uşak Haber Merkezi olarak Uşak Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ’ı İktisadi ve İdari Bilimler Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölüm odasında ziyaret ederek, sohbet edip projeleri konusunda bilgi aldık.

 

Muhabir: Hocam, öncelikle bizi ağırladığınız için size teşekkür ederiz. Genel bir soruyla başlamak istiyorum, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne neden aday oldunuz?

 

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ:Üniversiteler artık ekonomilerin ve ülkelerin kalkınması için en önemli itici güçtür. Üniversite olmadan, üniversitelerde yapılan çalışmalar olmadan ülkelerin kalkınması mümkün olmayacaktır. Bilgi temelli ekonomi ve toplum anlayışı dedikleri budur. Dünyanın iyi ekonomilerine baktığınızda çok iyi bilgi sistemleri, üniversiteleri olduğunu herkes kabul etmektedir. Uşak ilimizinde kalkınması içinde üniversitemiz lokomotif görevi yerine getireceğine inandığım için bu kutsal göreve talibim. Yine Amerikan yurttaş hakları hareketi önderi, Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınan ve 1964 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Martin Luther King'in 1963'te "Bugün size şunu hatırlatıyorum ki dostlarım, ümitsizlik batağında boğulmayalım. Şu an yaşamış olduğumuz ve önümüzde bulunan zorluklara rağmen, hala bir hayalim var"  sözü bana her zaman ilham vermiştir. Uşak Üniversitesinin geleceğinden ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarındaki vazgeçilmez rolünden umutlu olduğum için aday oldum.

Bir gün, akademisyenlerin, idari personelin ve öğrencilerimizin inandıkları ideolojilerle değil kişilikleri ile yargılanacağı bir ülkede yaşayacaklarına dair bir hayalimi gerçekleştirmek için aday oldum. 

Uşak sanayi kenti olmasına rağmen üniversite-sanayi işbirliği minimum seviyede olmasına itirazım olduğu ve bunu daha yukarılara taşımak istediğim için aday oldum.

Bildiğiniz üzere üniversiteler proje yapan, öğrenci yetiştiren ve ürettiği bilgi birikimini bulunduğu kente, bölgeye ve ülkeye sunan birimlerdir. Üniversite yönetiminin yasal çerçevesini 2547 sayılı YÖK yasası belirlemektedir. Olan ve olması gereken durumu dikkate alarak, proje üretiminin de ötesinde özgün bilim üreten bilim dünyasına katkı yapan bilimsel çalışmalar yapan bir üniversite ortamının kurulmasını esas alan projelerimi hayata geçirmek için aday oldum.

 

Muhabir: Sayın Hocam en büyük hayalinizin öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bilimsel araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetlerini akademik heyecanla, zevkle yürütebilecekleri evrensel ve saygın bir üniversite ortamı olduğunu söylüyorsunuz. Bu hayalinizi, sevdanızı nasıl gerçekleştireceksiniz?

 

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ: Üniversite yönetim kademelerinde görev yapan karar vericiler; bilimin birleştirici gücünü kullanmalı, motivasyonu arttırmalı, özgür düşünme ve fikir üretme ortamı oluşturmalı, yönetmek yerine koordinasyonu sağlamak anlayışına sahip olmalı, akademisyenleri ön plana çıkarmalı, şeffaf, rekabetçi ve akademik yönden tanınır bir üniversite kurmayı hedeflemelidir.

Ülkemizin önemli üniversiteleri arasında yer alması için Uşak Üniversitesinin bu yöndeki başarı grafiğini olması gereken yere taşımak için çalışacağız. Bölgemizdeki sanayici ve işadamlarımız bilecekler ki, her türlü Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan Ar-Ge çalışmalarımızda Üniversite tam destek vererek, aradaki bürokrasi engellerini kaldırarak elbirliği ve işbirliği ile Uşak kentimizde üretilen projelerle dünyada tanınan, sanayicinin önünü açarak dünya kulvarlarında yarışabilecek seviyelere çıkarmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Bölgedeki gelişmekte olan sektörlerle ve bu sektörlerin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili olarak bize gelecek talepler için kapılarımız sonuna kadar açık olacak, temel hedeflerimiz proje üreten tüm sanayicilerin ve girişimcilerin yanında olmak olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bilim ve teknoloji üreten, çağdaş, yenilikçi ve her bir üyesinin mensubu bulunmaktan onur duyacağı saygın bir üniversite ideali ile yola çıktık. Yeni yönetimin ana eksenini şu şekilde ifade edebilirim: Çalışanlar arasında hiçbir ayrım ve kayırmacılık güdümlemeyecek. Eşitlik, adalet ve hakkaniyetin her koşulda gözetilmesi, kurum içi iletişim ve demokratik katılımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, barış, huzur, sevgi, heyecan ve uzlaşının hakim olduğu seçkin bir ortamın tesisi edilecektir. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerini titizlikle göz önünde bulunduracak, akademik ve idari görevlendirmelerde, somut ölçütleri, etik ilkeleri ve akademik yeterlikleri esas alınacaktır. Bu kapsamda, üniversite yönetiminin sağlıklı işlemesi için yeni yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının etkin hale getireceğiz.

Bulunduğum konum gereği üniversitemizin geçmişine ve geleceğine sahip çıkarak, emeği geçenlere minnet duyuyorum. Her şeyi yanlış gören bir yaklaşıma sahip değilim. Fiziksel yapı her ne kadar etkin ve verimli tasarlanmamış olsa bile taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ederim.

Yönetim felsefemde, hukuka uygun eylem ve işlemlerle hiçbir kimseyi ötekileştirmeksizin adil bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Uşak Üniversitesini ülkemizin ve dünyanın önde gelen, dünyada ilk 2000’ler, ilk 1000’ler, ilk 500 içerisine girmesi için çalışacağız.

 

Muhabir: Sayın hocam ötekileştirme olmasın diyorsunuz. Bu kavramı açarmısınız? Bizden olmayan, onlar kim? İdeolojik bir ayrım mı? Sağ sol ayrımı? Farklı bir yapı bir sistemi mi kast ediyorsunuz?

 

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ: Üniversite yönetimi bir ekip çalışmasına dayanıyor. Üniversite’de Rektör haricinde tüm yöneticiler ya Rektör tarafından atama ya da Rektörün yönlendirmesiyle göreve geliyor. Ötekileştirmeden kastın üst yönetime yakın ya da uzak bir ayrımı yapmayacağımı ifade etmek için kullanıyorum. Üniversite’de kadrolarının kullanımında tasarrufta bulunurken, ünvan alan tüm öğretim elemanlarının kadroları; daha önceden ilan edilmiş ve YÖK tarafından Kabul edilmiş standart kriterler çerçevesinde geçiktirilmeksizin hak sahiplerine tahsis edilecektir. Eğer bu konuda sıkıntılar varsa, üniversite dışında Profesörlük ve Doçentlik bekleyen akademisyenler  bulunuyorsa, ya da kendi irade ve isteği dışında üniversitemizi terk etmek zorunda kalan akademisyenler var ise, idari şikayetler ve mahkeme kararlarıyla da tesbit edilen ayrımcı uygulamalar var ise ötekileştirme süreci içindeyiz diye ifade edebiliriz. Bu tür sıkıntılar bizim yönetimimizde olmayacak, hukuk devletinin bir gereği olarak yargı kararlarına saygı duyacağız ve tereddütsüz her kararı tam ve zamanında uygulayacağız. Bizim yönetimimizde ötekileştirme, intikam ve husumet olmayacaktır. Benim yönetim anlayışımda, sorunlar var ise sorunlara en rasyonel çözüm yolu bulunacaktır. Sorunlar daha ortaya çıkmadan sorunların ortaya çıkmasını engelleyen gerekli kararları zamanında alan, rasyonel icraatlarımızı yaygınlaştırıyoruz.

 

Öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz yönetimin her türlü eylem ve işleminden endişeye mahal herhangi bir endişe duymayacağı, herkesin önünü açacak, eşit ve adil bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Akademik kadrolara 2547 sayılı kanun ve idari kadrolara Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine gore adil ve eşitlikçi yükseltme sistematiği uygulanacaktır.

 

Muhabir: Sayın hocam, sizi diğer adaylardan ayıran özellikleriniz nedir? Yani, neden siz seçilmelisiniz?

 

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ: Diğer adaylardan farkımız şahsım ve ekibim, sorunları bilen, üniversitemizin içinden birisi olarak sorunları ve çözüm yollarını bilmemiz, her şeyi insanımızı yüceltmek için yapan projelerimizle üniversitemize, Uşak ilimize ve ülkemize hizmet etmeyi amaç edinen bir vizyona sahibiz.  Bizim farkımız icraatlarımız ve projelerimiz, dürüstlük ve iyiniyet öncelikli bilgi ve tecrübeye dayanan yönetsel anlayışımızdır.

Üniversite'de huzur, lâfla değil; hukuk ile olur. Hukuk, hak'ın çoğuludur. 2547 sayılı Yasaya göre, rektörün tüm yetki silsilesi üstten alta değil; alttan üste doğru yapılanmıştır (Madde.13). Bunun en somut göstergesi rektörün tanımlandığı 13. maddede yer alan "rektör adayı" seçimleridir. Ünvan ve kıdem aranmaksızın tüm öğretim üyeleri eşit oy ile rektör adaylarını seçerler. Keza, Senato'yu düzenleyen 14. madde; Yönetim Kurulu'nu düzenleyen 15. maddenin 1 ve 3. fıkraları ve "Bölüm, Bölüm Başkanı tarafından yönetilir" amir hükmünü getiren 21. madde rektörün yetkilerinin silsilesini, sınırlarını ve öngörülebilirliğini belirler.

Rektörlük yetkilerini "hukuka aykırı", gerekçesiz ve süresiz kullanamaz. Hukuk içinde üniversitenin koordinatörü ve temsilcisi olmaktan fazla bir rolü olmamalıdır.  Benim Rektör dönemimde tek başına karar verilmesi yolu kapatılacak; kurullarda ve alt birimlerde alınan kararları (görüş ve önerileri) rektörlük olarak karara bağlayacağım.

Öğretim elemanları ve öğrencilerimiz için araştırma tabanlı, uluslar arası akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş, 7 gün 24 saat açık, tüm araç ve gereçlere haiz, sadece üniversiteye değil üniversite dışındaki kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara hizmet sunacak laboratuar üstleri kurulacaktır.

Hepinizin bildiği gibi üniversiteler eğitim-öğretim ve bilim kurumları olup, üniversitelerin başarıları; eğitim-öğretimin kalitesi, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamı ve üniversitelerin başarısının öğrenci sayılarıyla ölçülemeyeceği ortadadır. Artık üniversitelerin başarısı öğrenci sayısının çokluğu ile değil, ortaya koyduğu bilimsel çalışmalar, buluşlar ve teknolojik yeniliklerin kalite ve sayısı, atıf, patent vb kıstaslara göre ölçülmektedir.  Üniversitelerin başarı ölçütleriyle ilgili olan bu çalışmalar ise, öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kaynak kullanımı ve özgür düşünce konusunda, öğretim üyelerini arka plana atan ve ayrıştıran, yöneticileri ön plana çıkaran uygulama ve anlayışlar, üniversitelerin temel misyonuyla uyuşmamaktadır.

Üniversitede asıl olan öğrencidir. Öğrencilerimiz için hayati öneme sahip yabancı dil sorununa palyatif değil kalıcı çözümler üreteceğiz. Yabancı dille eğitimi önce kısmi daha sonra isteğe bağlı hazırlık sınıflarıyla çağdaş öğretim teknikleriyle destekleyeceğiz. Sadece eğitimler değil iyi yetişmiş mesleki yeterliliği tam, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik, batı’daki üniversitelerin uyguladığı mezuniyet sonrası ilişki düzlemi kurularak ihtiyaç duydukları bilgileri sunan, mezuniyet sonrası sıcak temasın sürdürülebildiği bir ortamı yaratmaya çalışacağız. 

 

Muhabir: Sayın hocam, sohbetlerimizin devamını dileyerek son olarak eklemek istediklerinizi alabilirmiyiz?

 

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ: Seçimin; üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz için yararlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyor, ziyaretiniz için de teşekkür ediyorum.

 

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ'a bizi kapılarını açtığı ve hoş sohbeti için teşekkür eder, seçim sürecinde kendilerine başarılar dileriz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.