Uşak siyasetinde zaten Uşak'lı yok denecek kadar az iken Belediye Meclisini Uşak'lı olmayanlardan yazmak şehir siyasetine veya partilere ne katar?