Yaşam Hakkını Elinden Alanın, Yaşamaya Hakkı Var mı?