Bile Bile Susmuşlar ve Tepinebilecekken Tepinmemişler.