Uşak'ta Corona süreci manipüle edilip, halkta panik ve endişemi yaratılmak isteniyor?