Kim Üç Ayların ve Büyük Muştuların Habercisi Olan Bu Geceye Rağbet Ederse, Allah'ta O Kuluna Rağbet Eder.