Uşak Belediyesi Ortak Akıl ve Şeffalıktan Uzak, Tekelci Bir Yönetim Anlayışına Mı Bürünüyor?