Türk Milleti Ehli Beyt'e Atatürk'e yüzünü dönmedikçe özüne dönmüş olamaz!