Uşak'ın Kurtuluş Savaşındaki Öncülüğü, Atatürk'ün Uşak ve Uşaklı Sevgisi!