15 Temmuz 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözünün doğruluğunun en bariz ispatıdır!