Amaç Kadın Haklarını Korumak mı Yoksa Sapkınlığın Önü Açılmak mı İsteniyor?