Bırakalım Mehdi beklemeyi ve milli birlik projesini hayata geçirelim

Türk'e Mehdilik edecek kişi gitsin önce Atatürk'ten sonra da Millet Meclisinin çoğunluğundan olur alsın. Mehdi değilse de lütfen halifelik rüyaları görmesin. Hilafet herkesçe bilinmektedir ki Ehlibeyte dolayısıyla da İmam Mehdi'ye ait bir sıfattır ve o bu sıfatı yaşamak dilerse zuhur eder gelir ve eder Mehdiliğini gider.

 Halifelik fitnesini bizim coğrafyamıza getiren Maalesef Osmanlı Padişahı Yavuz olmuş zaten. Zehirlemişler coğrafyamızın insanlarını, insanları engin düşünmekten, hikmete akıl erdirmekten men etmişler adeta ve aydınlatmamışlar Halife olmadıkları anlaşılmasın diye. Halkı cahil bırakmışlar ki halk halife sen olamazsın Halife olsan kardeşini katletmezsin halifelik uğruna. Halife olsan değil coğrafyanda dünyada aç insan varken tok yatamazsın. Halife olsan, milletinin çilesi yüzünden okunur, milletin gamı ve neşesi gibi tıpkı. Halife olsan okumuş yazmış, kültürlü çağdaş birisi olursun, yazdıkların insana ufuk açar, keyif verir, halife olsan dünya senin dilini öğrenir ve sana tabi olur. Halife olsan uzay çağını sen düşlersin halife olsan insanlığı sefaletten kurtarmayı sen düşlersin. Halife olsan konuştuğun dinlenir ve sözüne güvenilir demesin, sorgulama yeteneği oluşacak kültür ve donanıma erişmesin, tartıyı ölçüyü pazarda bilecek kadar öğrendi mi yeter. Ona fazla bilgi gerekmez dersen elbette halifeyim der inandım dedirtirsin. Kıtlık sebebiyle açlığın girdiği hane de din mi kalır? İman mı kalır? ki ölçü kalsın izan kalsın. Karnını doyur sırtını giydir, ayağını çağa uydur da istersen sonra peygamberim ben de,(haşa) O sana buyur yüce peygamberim deyiverir inanmasa da, yeter ki abartıp mokunu çıkartma. Sen yeterki Ona rızk endişesini dorukta yaşatabil ve geleceğini yeterinden fazla karartabil. Bu sancılardan kurtarman ve sütünü vicdanını bozman kaydıyla her şeye razı edebilirsin.

Bu kafaları eskiden yaşatmış olabilirsiniz ama Atatürk'ten sonra bu coğrafyada bu kafaları yaşatmanız da irticayı hortlatmanız yada haşa ki karşı devrimi yapmanızda asla ve kata mümkün olmayacaktır bunu bilesiniz. Türk Milletinin gençliği işsiz aylak geziyor da AKP'nin kapısını çalmıyor eskisi gibi. Belediyeler bile kimseyi cezbetmiyor artık. Varsa yoksa KPSS ki Ona da ciameat girmezse siyasette pek girmiyor Allah'tan. Ama kimsenin Halife görecek gözü yok şu günlerde ve kimse öyle ham hayaller kurmuyor ve bir kurtarıcı bekliyor ama halife değil, aklı başında ağzından çıkanı kulağı duyan, dürüst, çalışkan, gayretli, Atatürk ve Cumhuriyet değerleri ile bir problemi olmayan, ülkesi için yaşadıkları şehir için muazzam medeniyet tasavvurları ve projeleri olan kadroların kurtarıcı olarak gelmesini bekliyor. Yoksa tek adam kafası yaşayanların ülkeyi getirdikleri nokta ortada. Kimsenin Mehdi beklediği yok ve bana sorarsanız Allah bilir muhakkak ama Mehdinin de şimdilik zuhur edeceği yok başımızın çaresine bakmalıyız.

Ütopik hayaller ile Şam’da Cuma kılmaya kalkanların Devletimizi ve Milletimizi sürüklediği nokta ortada iken, Fetö aklının oluşturduğu tahribat ortada, yeni bir Mehdilik hikayesi dinlemeye vaktimiz yok. Bize aklı başında projeler ile gelin, Mehdilik projesi Allahın, Ehlibeyt üzerinden uyguladığı ve uygulamaya devam edegeldiği özel bir proje. Vakti geldiyse halka mal olur zaten kendiliğinden. Bizlerin, ehil olmayan yada ihtisası olmayan kimselerin bu konuları açıkça tartışmaya açıp görüş belirtmesi halkın zihnini bulandırabilir. Diyeceksiniz ki iyi de bizim gayemiz de bu zaten halkın zihni bulansın hem Mehdiyet makamına belki zarar veririz hem de halkın kafa karışıklığından yararlanıp siyasi rant üretebiliriz. İlk bakışta mantıklı gibi görünse de samimi söylüyorum riskli konular ve bu konularda olur olmaz ahkam kesenlerin sonu pek iyi olmuyor.

Ehlibeytten olmadığınıza göre, ehil zaten değilsiniz neden üstünüze elzem olmayan konularda tartışır saçma sapan fikir telakkilerine girersiniz bilmiyorum ki? Bizim misakı milli sınırları dışındaki coğrafyalardaki kara parçaları ile ilgili planımız olamaz gidersekte plan bozmak üzere orada oluruz. Yoksa parsa bölüşmeye gidecek değiliz başkasının topraklarına. Türk işgalci değildir ki başkasının topraklarına göz koysun. Türk'ün sınırı bellidir ve Türk başka coğrafyalarda özel istekle istenmediği sürece jandarmalığa soyunmamalıdır. Bize Ortak Akıl lazım şu anda. Mehdi Lazım diyenler de olabilir bu savıma karşılık haklısınız bana kalsa da Mehdi Lazım ama oturup Onu beklerken bulmasın bizi, hareket halindeyken bulsun Allah için milletlerimize memleketlerimize, Devletlerimize hizmet ederken bulsun. Mehdi gelirse biliriz herhalde Millet olarak ve gelirse buyur eder baş tacı da ederiz. Yeter ki bize o hayali yani aç insanın uyumadığı zekat verilecek insanın bulunmadığı, uyuyanların uykusundan uyandırılmadığı müreffeh dünyayı yaşatsın Aşk ile, biz de Ona Mehdimizsin Efendimizsin diyelim. Ama şu an Müslümanlar içinde çok kabil olmuş, dünyayı yönetebilecek ehliyet ve liyakat da çağlar ötesi ufka sahip kimse göze çarpmıyor. Müslüman Milletler de olmayan başka yerde olmaz zaten. En azından bugün için durum maalesef bu. Keşke falanca olabilir mi diyeceğimiz kadar kabiliyetli, başarılı, güvenilir, saygın insanlar yetiştirebilmiş olsaydık Müslüman alemi olarak. Ama maalesef vitrinde bu kabiliyeti göstermesi kendisinden beklenebilecek kimse yok. Gelirse? Gelince bakarız.

Şimdi işimize bakalım lütfen. Hazır Emperyalizm gemisi ciddi yaralar almış Amerika coğrafyamızdan çıkmak zorunda kalmış, BOP rafa kaldırılmış ve dolar ilizyonu Prof. Dr. Haydar baş beyefendi sayesinde ortaya çıkartılmış ve yine Milli Para formülü ile panzehir bulunmuş. O halde bence hiç Mehdi bekleyerek vakit kaybetmeyelim. Rus'a Çin'e Amerika'lıya sizin dininiz size bizimki bize, gelin İsa Mesih gelip aramıza hakem oluncaya değin insanlığa birlikte hizmet etme hususunda anlaşalım. Gelin kültürel ticari alışverişlerde bulunalım. Gelin beraber katma değer üretelim ve para kazanalım, halklarımıza para kazandıralım. Mehdi gelirse hiç değilse bizi bu işlerle uğraşma azmindeyken ve imkan dahilinde yaparken bulsun. Kimse üzerine ekstra vazife edinmesin Mehdiye zemin hazırlamayı falan Mehdi geleceği zaman kendi zeminini kendi hazırlar kimseye de ihtiyacı olmaz herhalde değil mi? Herhalde tanıdığımız en büyük alim bir kere O olmalı değil mi? Ehlibeytten ve sahabeden sonra gelenlerin hepsinden daha Alim değilse neden Mehdi olsun ki? Allah Mehdi kılacağını önce Alim kılar. Başka ne sıfatlar ile donatır bilemem ama Alimleri cebinden çıkartacak ilme sahip olmayanın Mehdilik iddiası gibi bir durum bahse konu bile olamaz zaten. En azından biz öyle birisinin safsatalarını dünyamıza bile katmayız. Ne kayda değer bulup dinleriz ne de cevap vermeye değer görürüz. Üzerinde bile konuşulmaz Alim olmayanın Halifelik yada Mehdilik iddiasının. Kale bile almaz halk.

Bu halk Atatürk görmüş bir halk.. Tecrübe olarak yeter de artar. Keza Gazi Mustafa Kemal Atatürk bile halifelik makamına oturmaya asla tevessül etmemiş ve Halifelik Makamını; Millet Meclisinin ukdesine bıraktığı gibi Meclisten talep etmeyi aklından bile geçirmemiştir sağlığında. O halde Halifemiz efendimiz Gazi Paşa Hazretlerinden büyük olacak. Tamam O'ndan büyük varsa aramızda çıksın biz de görelim. Ama O'ndan büyük, icraatından bilinir ilminden aydınlığından bilinir hatırlatayım istedim. Adam Mehdinin zuhur etmesi beklenen coğrafyayı Kafir işgalinden kurtardığı gibi padişahlık ve sahte halifelik illetinden de kurtardığı Millete, Cumhuriyet gibi bir şaheser armağan etmiş ama ben Mehdiyim dememiş ben halifeyim dememiş. Halifeysen ne yapmalısın? Hangi zafer madalyalarını kazanmış olmalı, hangi başarılara imza atmalı, hangi kitleler sürükleyen görüşler ortaya koymalı ki biz Ona Atatürk kadar büyük herhalde diyebilelim? Sorunun cevabını verip uygulayabilenin, Halife olup olamayacağını tartışalım, değilse bizim Polyana masallarına karnımız tok.

 Biz insanlığı ete doyurabiliriz diyoruz duymuyor musunuz? Bala ve balığa da doyurabiliriz. Meyve ve tahıla da doyurabiliriz. Yeter ki insanları çalıştırabilelim ve çalıştıklarına mukabil refah seviyelerini yükseltebilelim belli bir seyirde. Yeter ki insanlar birbiri ile çekişmeyi ve didişmeyi bırakıp, çalışmaya versin kendini. Elimizde 80 Milyonluk koskoca Türk Milleti var. Büyük çoğunluğu genç üstelik üretken çalışkan ve müteşebbiste bir Millet en azından bahsi geçen kategorilerde Türkler dünya sıralamasında hep iyi yerlerde, üstelik güvenilir aklı başında dengeli de bir Millet ve pırıl pırıl bir tarihe ve köklü bir medeniyete sahip bir millet buna ilaveten coğrafyanın nimetlerini ve 5000 yıllık Devlet geleneğini de göz önüne alırsak bu Milletle neler yapabiliriz? Siz düşünün. Bizim böyle sonuç getirmeyecek tartışmalara ihtiyacımız yok arkadaş. Ne Şamın Şekeri Ne Arabın hurması bize Türk'ün ve Türkiye'nin nimetleri yeter de artar. Macera aramaya gerekte yok hacette. Mehdi'nin nasıl geleceğini ve nasıl edeceğini de Mehdi kendi düşünsün biraz da.

 Önceki yazımda da değinmiştim. Biz kendi çocuklarımızın ve çevremizin Mehdisi olalım fert fert. Emin olun Mehdi de olsa böyle isterdi. Kendisi de herhalde lk önce kendi çevresini kurtarır kurtarırken. Herkes kendi ailesinin kendi çevresinin sultanı padişahı kurtarıcısı olsun ve herkes kendi gediğinde sağolsun. Bizim ne başka Milletlerin yönetiminde ne de topraklarında gözümüz olmamalı. Atatürk'ün izinde Cumhuriyet devrimlerine ve Türk Milletinin değerlerine ille de birbirimize sımsıkı sarılarak yol yürümeliyiz. Bize kendi sınırlarımızdaki kaynaklar kıyamete değin yeter. Yeter boş boş oturup zaman kaybettiğimiz. Bakın Bahçeli ne diyor mesela? Ne diyor Fetö’nün siyasi ayağı olduğu gibi durup duru diyor. Bravo Bahçeli nihayet ağzınla itiraf ettin. Hani sen fetö peşinde idin hani sen fetö ile mücadele için 15 Temmuzdan bu yana hükümete kayıtsız destek idin. 15 Temmuz olalı ne kadar oldu Sayın Bahçeli? Fetö hala siyasette aktif ise Bürokrasideki kıyım kimin ne işine yaradı acaba? 15 Temmuzdan bu yana kaç tane seçim geçirdik neden tırpanlamadınız? Neyse bu soruları sormak bile istemiyoruz artık. Artık fetö temizliği işi bir bitsin ve fetö gündemimizden ebediyyen kalksın istiyoruz. Bu mana da gecikmeden mütevellit sitem etsek de Bahçelinin açıklamalarını da Sayın Erdoğan'ın ve Adalet Bakanının son açıklamalarını da önemsiyorum açıkçası.Daha bir aklı selimde buluşmak ister gibiler diye hissediyorum.

Akşener'in Parlamenter Sisteme geri dönelim Esad ile anlaşalım ben aracınız olayım demesi de buna paralel hale getirilebilirse, aklın yolunda buluşulabilirse pekala çok olumlu neticeler alınabilir. Pekala Milli Birliğimizi sağlarsak Yurtta Sulh Cihanda Sulh sözünü slogan olmaktan çıkartıp tatbike dünyayı mecbur edebiliriz. Erdoğan Bahçeli, Akşener, Kılıçdaroğlu, Haydar Baş, Karamollaoğlu hatta Demirtaş ne farkeder? Hangisi düşmanımız yada neden düşmanımız olsunlar ki? Hatasından dönüp ülkenin milli çıkarlarına dönük aklın yoluna dayalı siyaset üretmeye başlanırsa neden anlaşılmasın ki. Şimdi kavga sırası değil birbirini hapse attırmaya çalışan bir avuç insanın nefsini eylediği bir saha haline geldi siyaset sahnesi.

Gerçi iyi şeyler de olmuyor değil. Geçen İyi Partinin bir Milletvekilini izledik Halktv'de son derece beyefendice muhalefet ettiği gibi aklı başında birisi olduğu çok belliydi. Yine bir İyi Partili yetkili geçenlerde Erdoğan'ın yerli araba projesine destek olduklarını söylemiş açıkça, bravo dedim işte siyaset anlayışı böyle olmalı. Her şeye muhalefet değil doğru yapılana alkış ve destek yanlış yapılana muhalefet. Nitekim araba projesini şahsen bende açıkça desteklemiş bize bunlarla gelin demiştim. Yeter ki bize büyücülerle emperyalist çetelerin kıskacına düşmüş zavallı dincilerin ortaklaşa kurduğu saçma sapan hayaller, stratejik derinlikler ile gelmeyin. Bir derin Devletimiz vardı zaten bir derin devlette Mehdi için icat ettirmeyelim birilerine, biri ile ancak başa çıkabiliyoruz 2. Bir Derin Devlete tahammülümüz yok. Türkiye'nin acilen Milli Birlik projesini hayata geçirmesi ve Cumhuriyetin kuruluş ayarlarına dönme hedefi ile yeniden muasır medeniyet rotasına oturana değin, durmaksızın birliğini de muhafaza ederek, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere her alanda ciddi bir mücadele vermesi gerekmektedir. Ahirete varınca biz size demiştik deriz bizden söylemesi..

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vbn 6 ay önce

fetö fetö fetö. bi bitmediniz amk. her şeyh her tarikat, islamın düşmanıdır.

Avatar
sisliduvar 6 ay önce

elinize kaleminize sağlık Erkan bey milli birliğinin nasıl olması gerektiğini, Mehdi'nin reklamını sanki kendisi yapacakmış gibi bekleyenlerinde boş boş kendine bir kulvar edinmeye çalıştığını çok güzel anlatmışsınız uşak haber merkezi olarak dilimiz elimiz hatta tokatımız olduğunuz için teşekkür ederiz.