Dil bir ülkenin bağımsızlığının ve Ulus Devlet modelinin simgesidir.