Dil kavramının olmadığı ve kullanılmadığı bir dünyada yaşam mümkün müdür?