Halifelik makamının Hanedanlık ve Saltanata dönüşmesi ve Hak sahibi Ehli Beyt İmamlarına zulüm!