Siyasiler çözüme ve çareye sırtını dönmüş, hiç durmadan yeni sorunlar üretiyor!