Türklüğün Kurtarıcısı Atatürk, Bir Ehl-i Beyt Projesidir.