Üreten ve hiç durmadan büyüyen bir Türkiye için el ele.