Uşak Halkını Uşak halkının üst aklı ile buluşturmak derken kastımız nedir?