Zor Şartlar Lider Doğurur Derler. Nerede Şimdiki Zor Şartların Doğurduğu Liderler?