Bilinmez bir hazine iken bilinmeyi murad edip bizi var eden Allah'ı bilmek görmek mümkün mü?