Ariflerin Aslı Allah'tandır; Asıllının Aslını Sevmesi Şaşılacak Birşey Değildir”